in ,

Oktatás, utak állapota, természetvédelem került napirendre a megyegyűlésen

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének idei utolsó munkaprogram szerinti ülésén több tájékoztató is elhangzott, az utak állapotáról, az oktatásról, az ár- és belvízvédelemről, a természetvédelemről informálódtak a képviselők.

A novemberi közgyűlésen tájékoztatót tartott Békés megye közúthálózatának állapotáról, a fejlesztési tervekről, a folyamatban lévő beruházásokról Virág Mihály, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés megyei igazgatója. Elmondta: sok főúttal kapcsolatos fejlesztés zajlik vagy már el is indult megyénkben. Két évtizednyi ígérgetés után jelenleg zajlik az M44 kivitelezése, a Szegedet Debrecennel összekötő M47 gyorsforgalmi út tervezésének elkezdését pedig kormányrendelet szabályozza. A rossz vagy nem megfelelő állapotú utak megyén belüli aránya 2015 óta, ha csekély mértékben is, de folyamatosan csökken. Virág Mihály elmondta: múlt évben megduplázták a mellékutak javítására szánt aszfalt mennyiségét.

Tájékoztató hangzott el Békés megye ár- és belvízvédelméről. Kisházi Péter Konrád, a KÖVIZIG osztályvezetője elmondta: személyi állományuk szakmailag és gyakorlati szempontból felkészült a vízkárelhárítási feladatok ellátására, az igazgatóság kezelésében lévő vízkárelhárítási művek alkalmasak a védekezésre.

Békés megye oktatási helyzetéről, a tankerületi központok intézményi szerkezetének változásáról kaphattak információt a képviselők Teleki-Szávai Krisztinától, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatójától és Kis Esztertől, a Békéscsabai Tankerületi Központ igazgatóhelyettesétől. Szó volt a pedagógus béremelésről, valamint arról, hogy nőtt az intézmények önálló döntési jogköre, szinte minden intézményt érintő felújítás kezdődött meg akár önerőből, akár uniós forrásból, ezzel több évtizedes lemaradást tudnak pótolni.

A megyében működő felsőoktatási intézmények a megye felsőoktatásáról állítottak össze tájékoztatót. Dr. Szabó Péter, a Kodolányi János Főiskola rektora, dr. Lipcsei Imre, a Gál Ferenc Főiskola dékánja és dr. Árpási Zoltán, a Szent István Egyetem oktatási dékánhelyettese az intézmények képzési kínálatáról, a hallgatói létszámadatokról, az oktatói, kutatói állomány főbb adatairól, a nemzetközi és vállalati kapcsolataikról informálták a megyegyűlés résztvevőit. A tájékoztatóból kiderült, hogy a Kodolányi főiskola Orosházára helyezte át a székhelyét, valamint zajlanak a tárgyalások a Gál Ferenc Főiskola és a Szent István Egyetem között a csabai kar átadásáról.

Kovács Zsuzsanna, Gyulai Szakképzési Cetrum főigazgatója és Malatyinszki Péter, a Békéscsabai Szakképzési Centrum szakképzési referense a megye szakképzési helyzetéről tartott tájékoztatót. A részletes anyagban a centrumok szerkezeti felépítése, a szakgimnáziumok, szakközépiskolák, a kollégiumi ellátás és az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztések bemutatása kapott helyet.

A TOP végrehajtásának aktuális megyei helyzetéről Albert Péterné, a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságának igazgatója, mint közreműködő szervezet tájékoztatta a képviselőket. Elmondta: valamennyi nyertes pályázóval megkötötték a támogatási szerződést, a kedvezményezettek az előleglehívások lehetőségével éltek. Ismertette: 2017. október 16-ig 705 támogatási kérelmet nyújtottak be, 249 esetében megtörtént a szerződéskötés is.

Dr. Tirják László, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának igazgatója Békés megye természetvédelméről tartott tájékoztatót. Az anyag ismerteti a természetvédelmi feladatköröket, a megyében található védett természeti területeket, a Natura 2000 területeket, a védett természeti értékeket, valamint az Új Magyarországi vidékfejlesztési Program természetvédelmi vonatkozásait.

Alapítványok támogatásáról is döntött a testület, többek között egy, a szarvasi mentőállomásra kerülő újraélesztő készülék vásárlásához nyújtanak támogatást. A közgyűlés bejelentésekkel zárult, melyből kiderült, hogy a soron következő, munkaprogram szerinti ülés februárban lesz.

Öt év után bezárja kapuit a szarvasi jégpálya

Kisebb módosítások kerültek elfogadásra a Kacsa-tó fejlesztését illetően