in ,

Fűtésköltségekhez nyújtható támogatás

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben is háztartásonként egyszeri fűtéstámogatást biztosít, melynek mértéke 10.000,- Ft. Tekintettel arra, hogy a saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban, rokkantsági ellátásban részesülő gázfűtés távhőszolgáltatás esetén előfizetői szerződéssel rendelkező kérelmezők esetén az utalás automatikusan történik, ezért csak az alábbi feltételeknek együttesen megfelelő személyek nyilatkozatát várjuk:
– Szarvason lakóhellyel rendelkezik,
– vagy tűzifa-illetve széntüzelés esetén a 10.000,-Ft összegű számlával utólagosan 2017. december 20. napjáig, igazolja fűtőanyag vásárlását,
– 70. életévét a tárgyévben betöltötte,
– időskorúak járadékában részesül,
– a havi nyugellátása a hetvenezer forintot nem haladja meg.
A támogatás iránti nyilatkozat benyújtási ideje: 2017. november 30.
A nyilatkozat beszerezhető:
– a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Béke u. 1.) 04-es irodájában ügyfélfogadási időben
– letölthetik a http://www.szarvas.hu-főoldal-nyomtatványok oldalról is.

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a szociális csoporttól személyesen vagy a 66/311-122/105. és 106–os melléken kérhető.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

Gajdos Attila és Pálinkás Tamás

Nem ért egyet a városvezetők jutalmazásával a Jobbik

Szakadó esőben gólzápor Csabacsűdön