in , ,

Láthatóvá tett láthatatlan emberek

A Református Tehetséggondozó Alapítvány 2016-ban szervezett „Rejtőzködő kincseink” címmel tudományos diákköri versenyt, melyen a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium négy dolgozattal és prezentációval vett részt. Dobogóra ugyan nem állhattunk, de büszkék lehettünk tanítványaink teljesítményére. A jó munka méltó jutalma volt, hogy ötnapos németországi kiránduláson vehettünk részt Luther nyomában.

2017-ben az Evangélikus Pedagógiai Intézet hirdetett pályázatot a magyarországi protestáns középiskolák hagyományainak feltárására „A láthatatlan ember” elnevezéssel. A kiírásban az szerepelt, hogy iskolánkhoz vagy lakóhelyünkhöz kötődő méltatlanul elfeledett pedagógusok, illetve diákok életművét, azok pedagógiai, lokális társadalmi, vagy tudományos értékteremtő munkáját mutassuk be.

Iskolánk diákjai a tavalyi szép szereplés nyomán felkészítő tanáraik segítségével érettségi időszak ide, nyári szünet oda, hozzákezdtek a szakdolgozati szabályoknak megfelelő írásbeli dolgozat elkészítéséhez. Ez a munka komoly anyaggyűjtést (források, szakirodalom) és értelmező tevékenységet jelent, de időre, 2017. június 30-ig elkészültek a pályamunkák. A tavalyi sikercsapatból ismét csatasorba állt Uhljar Janka (12. A), aki ifjabb Boczkó Dániel életútját követte végig és Urbancsok Anett (11. A), aki dr. Zsilinszky Mihály pályafutását vizsgálta. Hozzájuk csatlakozott két 11. B-s diák, Korompai Virág és Kasuba Kristóf, témájuk Ballagi (Bloch) Mór tudományos tevékenysége volt.

Szeptember közepéig várakoztunk, a jó hír megérkezett: mindhárom csapatot a szakmai zsűri meghívta a szóbeli döntőre, ahová a pályamunkához kapcsolódó 15 perces prezentációval és szabad előadással kellett készülni. Tehát újabb, az iskolai feladatok melletti nekigyürkőzés vette kezdetét, versenyt futottunk az idővel. A tavaly bevált módon, úgy idén is a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre biztosított lehetőséget a szóbeli anyag bemutatására. Ennek során kiderültek az erősségek mellett a hibák is, a versenyzők a közönséggel szembenézhettek, kipróbálhatták magukat. Nagyon köszönjük a Baráti Kör segítségét.

És eljött a pillanat, 2017. november 17-18., utazás Aszódra a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumba. A tíz meghívott csapatból kilenc megérkezett, elfoglalta szállását, a rendezők csapatépítő szándékkal diák és tanár-diák vetélkedőt szerveztek, ami jól sikerült, oldotta percekre a versenylázat. Külön köszönet Koncz István nyugalmazott tanár úrnak, könyvtárosnak.
18-án az áhítatot dr. Cserhátiné Szabó Izabella, a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspökhelyettese tartotta, majd dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos, a zsinat lelkészi vezetője beszélt a Reformáció 500 program sikeréről és jó versenyzést kívánt.
A sorszám húzása jelentette az első izgalmat, majd mindenki telepítette a számítógépre a prezentációját.

Sziráki György, az EPSZTI munkatársa bemutatta a zsűri tagjait: dr. Kovács Eleonórát, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosát, a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyűjteményi Tanácsának elnökét, dr. Kertész Botondot, az Evangélikus Országos Múzeum tudományos főmunkatársát és dr. Baranyai Norbertet, a Debreceni Tudományegyetem oktatóját.

A bemutatók három „felvonásban” kerültek a zsűri és a versenytársak elé, majd a bírálók kérdéseket tettek fel, illetve tanácsokat adtak. Ebéd után megszületett a döntés, amit a zsűri elnöke értékelő szavak után ki is hirdetett. Nagy örömünkre első helyen végzett az evangélikus iskolákat képviselő Vajdás Uhljar Janka, második és harmadik helyen református iskolák diákjai következtek (Éliás János, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumból, Eperjesi Nóra és Takács Balázs a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonból). Másik két csapatunk szintén nagyon jól teljesített, azonban a zsűri a 4-9. helyen végzetteket nem rangsorolta. Természetesen a jutalom sem maradt el: az emléklap mellett tanár és diák könyvutalványt kapott, emellett Janka szép és nívós könyvekkel gyarapította könyvtárát.

A diákok felkészülését segítették, irányították: Korompai Virágot és Kasuba Kristófot dr. Laukóné Adamik Edit, Urbancsok Anettet Kituljak Eszter és Uhljar Jankát Pécsváradi Antal.
Ezt követően úti áldást Barthos Gergely református lelkész mondott, majd elbúcsúztunk régi-új ismerőseinktől, vendéglátóinktól, az EPSZTI munkatársaitól.

Köszönettel tartozunk iskolánknak, a Baráti Körnek, az EPSZTI munkatársainak és szíves vendéglátóinknak.

Pécsváradi Antal

Négy különleges színész a Romkocsmában

Megvívták első nemzetközi tornájukat a szarvasi jégkorongozók