in , ,

Minden álláskeresőre négy munkahely jut a Szarvasi járásban

A helyi munkaerőpiac helyzetéről tájékoztatták az érdeklődőket azon a Foglalkoztatási Fórumon, amely a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a Szarvasi Járásban” elnevezésű TOP-os pályázat részeként szerveződött. Mint ismeretes, a projekt keretein belül Békés megyében kilenc járási és egy megyei paktum alakult, melyek nagyságrendileg kb. 300 millió Ft-ot fordíthatnak bértámogatásra, képzésekre és a munkaerőpiaci szolgáltatásokra. A Szarvasi járásban ennek kétharmadát, 198 millió Ft-ot a Békés Megyei Kormányhivatal kezel, közel 92 millió Ft-ot a KBC Nonprofit Kft., 9,9 millió Ft-ot pedig a települési önkormányzat.

Hodálik Pál alpolgármester a program előnyeiről szólva kifejtette, minden település más-más problémákkal küzd, amelyeket mérlegelve a paktumok segítséget nyújthatnak. Amíg a kisebb településeken jellemzően munkanélküliséget tapasztalhatunk, addig Szarvason egyre inkább a szakképzett munkaerőhiány jelenik meg. Hozzátette, ezzel együtt büszke a városban működő közel kétezer vállalkozásra, melyek jelentős része folyamatos fejlesztéseket valósít meg.

Gaál Roland, a Szarvasi Járási Hivatal vezetője elmondta, kb. 5-600 fő a regisztrált álláskeresők száma, amely szezonálisan némi eltérést mutat.  Mindazonáltal az idei évben mintegy 300 fő helyezkedett el különböző nagy cégeknél, ami bizonyos esetekben akár 50 fő egyszerre történő munkába állását is jelentette.

– Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a nyílt munkaerőpiaci, támogatás nélküli állásoknak a 20-25%-át a Szarvasi járás gyűjti be. Az október végi adatok szerint ez eddig 1888 darab volt, ami év végéig várhatóan eléri a kétezret. Ez azt jelenti, hogy a helyi vállalkozások, munkáltatók nagyon nagy erővel bírnak a munkerőpiacon, ill. hogy minden álláskeresőnek négy, támogatáshoz nem kötött állást tudunk felajánlani – számszerűsítette a munkaerőpiac helyben érzékelhető tendenciáit.

A közfoglalkoztatásról szólva kiemelte, jelenleg járási szinten kb. 750 fő dolgozik ebben a támogatási formában. Az év elején ez a szám 790 fő volt, ami megközelítőleg 150-200 fővel kevesebb, mint az előző évben. Ez a trend előreláthatólag jövőre folytatódik. A Szarvasi Járási Hivatal 2017-ben 840 közvetítő lapot küldött ki, ebből 140 főnek sikerült az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkednie. Ez az országos 5%-os átlag négyszerese.

Hangsúlyozta, minden eszközzel igyekszenek fellépni azzal a vélekedéssel szemben, hogy a közfoglalkoztatás gátja a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésnek. Ennek részeként idén tavasszal kerekasztal beszélgetésen egyeztettek a közfoglalkoztatókkal, és részletesen ismertették velük a területet érintő lépéseiket. Ezek között szerepelt többek között az állásajánlatok összegyűjtése, ezeknek a lehető legszélesebb körben való terjesztése, munkaerő piaci információk, képzések és támogatások nyújtása, ill. toborzás.

Úgy látja, a járásban jelenleg 300 főnyi, azonnal mobilizálható munkaerő tartalék van. Ennek ellenére strukturális különbségek is tapasztalhatók, vagyis a kínálat és a kereslet nincs minden esetben összhangban. Tapasztalataik szerint mind jobban felértékelődik a munkahelyi klíma, vagyis hogy hogyan viszonyulnak a munkavállalóhoz a munkahelyen, ill. milyen lehetőségeik vannak a kommunikációra. Véleménye szerint mindinkább szükség lenne a járásban olyan „sztármunkahelyekre”, amelyek meg tudják mutatni, hogy náluk miért jó dolgozni. Különösen azért lenne fontos elmozdulni ebbe az irányba, mert a M44-es építésével az emberek fejében a Kecskemét-Szarvas, Budapest-Szarvas távolság lecsökken, a jobb munkakörülmények és a magasabb jövedelem miatt pedig egyre többen fogják az ingázást választani.

Lovász György, a Foglalkoztatási Osztály vezetője ezt követően a célcsoportokat és az általuk nyújtott támogatási lehetőségeket részletezte, amelyek köre a 2018-as évben kiszélesedik. A már meglévő GINOP típusú támogatásokat várhatóan állami források és TOP-os programok egészítenek ki, amelyek révén jelentősen javulnak a foglalkoztatási feltételek.

A Szent István Egyetem Tessedik Campusán tartott fórumon a megjelentek a szeptemberben nyílt paktumirodát is megtekinthették. Az iroda folyamatosan várja azokat a vállalkozásokat, akik szeretnének csatlakozni, mindemellett tájékoztatást nyújt a támogatási lehetőségekről is. Jelenleg a helyi munkaerőpiaci igények feltérképezése zajlik, a támogatások kifizetése és a képzések pedig a tervek szerint 2018 második felében indulnak.

199 diáknak tűzték fel a szalagot a Székelyben

Sztárfellépő a Bóbita bálon