in , ,

Bemutatkoznak a csabacsűdi Trefort leendő elsős tanítói

Mészáros – Korbely Szilvia: Két kislány anyukája vagyok, egy hatévesé, aki épp iskolába készül és egy második osztályosé. Tanítói diplomámat a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán szereztem, pedagógusi hivatásomat pedig Örménykúton, az általános iskolában kezdtem 17 évvel ezelőtt.
Lendületes, energikus típus vagyok, a jó hangulatú, feszültségmentes órák híve. Szem előtt tartom a gyerekek adottságait, képességeit és arra törekszem, hogy sokoldalú, érdeklődő, vidám kiegyensúlyozott személyiségekké váljanak.

Nagy Sándorné Erzsikével évekig együtt dolgoztunk Örménykúton az iskolában. Kapcsolatunk összeszokott, harmonikus, egymást segítő. Biztonságos, nyugodt légkört szeretnénk nyújtani, ahová a gyerekek és a szülők is szívesen jönnek, bízva abban, hogy jó helyük van ebben az osztályban. Mind a ketten fontosnak tartjuk, hogy a harmonikus személyiség fejlődéséhez az előzőek mellett szükség van még egymás elfogadására, a toleranciára is.

Nagy Sándorné: Nagyon hosszú ideje foglalkozom gyermekekkel, hiszen öt felnőtt gyermek édesanyja vagyok. Ebből a szemszögből is látom az örömöket és az esetleges gondokat. Szeretem diákjaimat, érdekeiket tekintem a legfontosabbnak. Megértem problémáikat és igyekszem segíteni a megoldásban is. Úgy gondolom értek gyermeknyelven.

Változatos, színes órákkal törekszem megszerettetni tantárgyaimat. Türelmesen foglakozom azokkal, akiknek több segítségre és figyelemre van szükségük ahhoz, hogy tudják a lépést tartani. A tehetséges gyermekek fejlődését támogatom. Fontosnak tartom, hogy becsületes, jóindulatú, egymást tisztelő emberré váljanak tanítványaim.

Kolléganőmmel régóta ismerjük egymást. Úgy gondolom- a kisgyermekek fejlődését maximálisan támogatva, egységes követelményeket támasztva-, jól együtt tudunk dolgozni.

Szeretnénk elérni, hogy a hozzánk járó gyermekek minél több sikerélményhez és tudáshoz jussanak egy biztonságos, nyugodt, derűs légkört adó intézményben.

Mai világunk már elképzelhetetlen az informatika jelenléte nélkül, éppen ezért számunkra is fontos, hogy ezeket a lehetőségeket minél szélesebb körben kihasználjuk. Ennek szellemében tantermeink többségében megtalálható – így az első osztályos teremben is – az interaktív tábla.

Az alsó tagozat legfontosabb feladata a biztos olvasási, írási- és számolási készség kialakítása. Nevelői munkánkban a jó közösségi szellem kialakítására törekszünk, melyben a gyermek önismerete megfelelően fejlődik.

„Ha egy gyermek együtt él a megértéssel
megtanulja a türelmet.
Ha egy gyermek együtt él a buzdítással,
megtanulja a magabiztosságot.
Ha egy gyermek együtt él a dicsérettel,
megtanulja mások megbecsülését.
Ha egy gyermek együtt él a jóváhagyásokkal,
megtanulja szeretni önmagát.
Ha egy gyermek együtt él az elismeréssel
megtanulja, hogy legyenek céljai.”
(Dorothy Law Nolte: A gyermek abból tanul amit lát)

Nagy szeretettel várjuk a leendő első osztályos gyermekeket!

Erzsike néni és Szilvi néni első osztályos tanító nénik

Utoljára ebben a formában a Szarvas és Vidéke karikatúramelléklete

Lázár Zsolt, Aszódi Zsófia és Galó Tamás

Az ótemplomiak felkészültek az esetleges krízishelyzetre