in , ,

Vízkereszt – epifánia – ünnepén a Gyakorlóban

Epifánia görög eredetű szó jelentése: jelenés.

Három eseményt ünneplünk:
1. A csillag elvezette a bölcseket a jászolhoz
2. A Jordánban Krisztus felvette János keresztségét, hogy üdvözítsen minket
3. Borrá lett a víz a Kánai menyegzőn

A legrégibb Krisztusünnep. Először Alexandriai Clemens említi, a III. században az epifánia-ünnepet.

Házszentelések időszaka. A házak ajtajaira krétával az évszámot, és a C + M + B betűket írják fel, ez a három királyok nevének rövidítésére utal (Caspar, Melchior és Baltasar). Másfelől azonban ez a latin áldás: Christus mansionem benedicat (Krisztus áldja meg ezt a házat) rövidítése is.

Isten jelen van történelmünkben, megjelenik közöttünk az ő emberszerető jóságában, mint Üdvözítő, megszabadító, Megváltó. – „Megjelent üdvözítő Istenünk emberszerető jósága” (Tit 2,11) – hallottuk, olvastuk karácsonykor. Az Egyház húsvét mellett ennek tulajdonítja a legnagyobb fontosságot.

Ez Jézus Krisztus életének három eseményében valósul meg:
A napkeleti bölcsek, mint a pogány népek képviselői előtt megjelenik, mint az ószövetségi választott nép újszülött királya.

Keresztelkedésekor a Mennyei Atya kinyilvánítja, hogy Jézus Krisztus az ő Szeretett Fia, az ő Kedveltje, méghozzá Keresztelő János tanítványai előtt;
A kánai menyegzőn Jézus első csodája által megjelenik isteni ereje és hatalma saját tanítványai előtt; /www.hittansuli.hu/dokumentumok/tanuloknak/epifania-unneplese/

Iskolánkban ez évben Jézus keresztelésére emlékeztünk egy közös szertartás keretében. Az 5. osztályosok adták elő, játszották el a történetet, majd plébánosunk, Sedl Ambrus atya megszentelte intézményünk minden óvodai csopotját, iskolai osztályát, közösségi helységét. Az óvodásoknál rövid, de ünnepélyes volt a szertartás, az iskolásoknál már hosszabb, imádságos, de mindenütt belefért egy kis ének, vagy vers, néhány kedves szó, köszöntés, jókívánság. Az ajtó feletti felírásnak csak az utólsó számát kellet átírnia 8-ra, és a felirat értelmét, jelentését már minden gyerek ismeri nálunk.

Kedves, bennsőséges és igen családias hagyományunk ez az ünnepség és a házszentelés.

„Népek királya! Te megaláztad magadat, és előfutárod kezéből felvetted a bűnbánat keresztségét, hogy megmutasd nekünk az alázatosság útját, add, hogy alázatos lelkülettel szolgáljunk embertársainknak.” (Fohász a Szent Zsolozsmából)

Gyekiczki Istvánné hitoktató, főiskolai mesteroktató

Esély a szarvasi fiataloknak az itthon maradáshoz és az életkezdéshez

Több mint félmilliárd forintot nyert a város EFOP-típusú pályázatokon