in , ,

Felszentelték az evangélikus fenntartásba került szociális intézményeket

A kormányzati szándékot követve az elmúlt években számos szociális intézmény került egyházi fenntartásba. A Magyarországi Evangélikus Egyház országszerte több mint hétezer, főként hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő személyről gondoskodik, a létszám pedig január 1-jétől további ezer fővel növekedett. Köztük a Szarvasi Járásban átvették a korábban Békés megyei Körös-menti Szociális Centrum néven működő intézmény szarvasi telephelyét (200 fő) és a Csabacsűdi Idősek Otthonát (34 fő) is. A hivatalos intézményszentelésre január 11-én került sor.

– Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedetekkel és valósággal – idézte Gáncs Péter püspök egy rövid áhítat keretében János Apostol gondolatait. – Ennek az intézménynek a bejárata fölé kikerült a centrum kifejezés helyett a szeretetszolgálat. Bár az is szép volt, de szerintem nem mindegy, hogy valaki egy centrumban él, vagy egy olyan helyen, ahol otthon van a szeretet. Ezt szeretnénk mi megvalósítani.

Lázár Zsolt igazgató beszédében köszönetet mondott a Magyarországi Evangélikus Egyház munkatársainak és mindazoknak, akik közbenjárásukkal és támogatásukkal segítették az átvétel folyamatát. Úgy véli, az egyházi fenntartásban lévő intézmények mindig adnak egyfajta pluszt az ott élőknek, amit igazán csak az érezhet, aki ezt a mindennapokban megtapasztalja.

– A Magyarországi Evangélikus Egyház és az Ótemplomi Szeretetszolgálat még 2012-ben jelezte, hogy szívesen lenne a fenntartója a szarvasi telephelynek. Hosszú tárgyalásokat követően novemberben történt a szerződések aláírása, ezt követően pedig a dolgozóknak és az ott lakóknak az értesítése. Szerettük volna az általunk korábban megkezdett diakóniai munkát más területekre is kiterjeszteni, és nagyon volumenben végezni. Reményeink szerint ez a jövőben is sikeres lesz – tekintett vissza a mögöttük álló küzdelmes időszakra.

Radosné Lengyel Anna egyházkerületi felügyelő jókívánságait fejezte ki a bentlakóknak. Mint mondta, legfőbb céljuk, hogy mindenki érezze magát jól az intézményben, lefekvéskor pedig ne az elvágyódás érzése uralkodjon el rajta, hanem második otthonaként tekintsen az intézményre. Ezt követően átadta a kerület jelvényét a vezetőségnek, és kérte őket, hogy keressenek neki méltó helyet.

Az előzményekről szólva Hodálik Pál alpolgármester elmondta, a megyei fenntartásba történő átadáskor az önkormányzatot az vezérelte, hogy ilyen módon több, felújítást szolgáló pályázat váljon elérhetővé. Később az is világossá vált, hogy az Ótemplomi Szeretetszolgálat közelsége és széleskörű tapasztalatai megkönnyítik az intézményről való gondoskodást, ezért minden lehetséges eszközzel támogatták.

– A két intézmény az egyházi átvételt tekintve a két végletet jelentette. A szarvasi telephely esetében a legrögösebb, leghosszabb utat jártuk be, míg a csabacsűdi otthon körül minden rendkívül gördülékenyen zajlott – érzékeltette a körülmények furcsa játékát Buda Annamária, a Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztályának vezetője. – Tudom, hogy az egyházi fenntartásból nem feltétlen következik a spirituális többlet, de a rendszeres lelkészi jelenlét, az áhítatok, imaalkalmak révén remélhetőleg a szeretet ezekben az intézményekben tetten érhető lesz. Abban bízom, hogy egy-két év múlva az itt élők azt mondják, hogy nem tudom mitől, de más lett – tette hozzá bizakodva.

A részvevők ezt követően Csabacsűdön is felszentelték az intézményt, majd köszöntötték az ebédlőben összegyűlt időseket.

Lázár Zsolt kérdésre válaszolva elmondta, a településen az önkormányzat indítványozta a váltást, mivel a korábban kistérségi fenntartásban lévő intézmény megnövekedett terheit már nem tudta volna finanszírozni.

– 1995 júliusától működik ez az intézmény. Azóta figyelemmel követhettük azt, hogy egyre kevesebb forrás jut az önkormányzati fenntartási intézményekhez, az egyháziaknál ellenben a működést segítő lehetőségek vannak túlsúlyban. Mindössze egy munkajogi aggálya volt a kollégáknak, de az egyeztető megbeszélések után ez a teher is lekerült a vállukról. Mindemellett látták, hogy egy gondoskodó fenntartóról van szó. Már kaptunk új ápolási ágyakat, vízhatlan matracokat, éjjeli szekrényeket, az evangélikus szellemiség pedig a jövőben egy diakónusi segítővel is bővül – vázolta fel az intézmény szemszögéből az elmúlt időszakot Kovácsné Molnár Katalin részlegvezető.

Gáncs Péter cáfolta az országos médiában megjelent hírt, mely szerint az átvételt az egyháznak juttatott többletforrások indokolták. Véleménye szerint emögött egy rosszindulatú, minden alapot nélkülöző politikai feszültségkeltés áll. Fő feladatuknak továbbra is az elesettekről való gondoskodást tekintik, abban bízva, hogy felelős gazdálkodásuknak köszönhetően az intézmények felszálló ágba kerülnek.

Molnár József

Több mint kétszáz millió forint érkezik Csabacsűdre

Közös alkotás Csorba Anitával