in ,

Felújított hadisírok alatt alusszák tovább örök álmukat

Szarvas Város Önkormányzata és a Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány és a Honvédelmi Minisztérium együttműködése után kerülhetett sor az első világháborúban elesett magyar katonák felújított hadisírjainak ünnepélyes átadására az Ótemetőben péntek délután.

– Szarvas elöljárói 1922-ben döntöttek úgy, hogy önálló síremléket hoznak létre azoknak az első világháborúban elhunyt katonáknak, akiknek egy része, nagy része nem szarvasi volt, mégis itt, Szarvason érte őket utol a halál. 29 katona alussza örök álmát itt, az Ótemetőben, ebben az itt kialakított sírkertben. Isten nyugosztalja őket! – mondta az elsőként a mikrofonok mögé álló Hodálik Pál.

Szenes János, a Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány kuratóriumának elnöke visszaemlékezett, hogy 1970 októberének elején néhány 7.B-s diáktársaival, Szrnka Pállal, Sovány Mihállyal, Molnár Lászlóval és Gyekiczki Pállal, valamint az azóta elhunyt Denkovics Gáborral összefogva kimentek, hogy rendbe tegyék az akkor is méltatlanul magára hagyott katonatemetőt. Azóta atyai jóbarátja, Kozák Feri bácsi és diákjai tettek még a sírok gondozásáért, de utánuk a természet ismét visszavette a parcellát.

– Történelmünk során számtalan fronton harcoltak őseink, olyan csatatereken, melyek nem egyszer több száz, sőt, ezer kilométerre estek az otthontól, ezért hősi halottaink többsége idegen földben alussza örök álmát – fogalmazott Dankó Béla országgyűlési képviselő, majd hozzátette: A háború borzalmai és hétköznapi vonatkozásai az időben távolodva mindig veszítenek eredeti súlyukból, míg a felnövekvő generációk számára történelmi ténnyé, esetleg családi mítoszokká szelídülnek, de alig akad köztünk, akinek a felmenői között ne lenne valamelyik világháborút megjárt katona, sőt hősi halott.

– Szarvason nem csak a nagy háború emlékezete, de mindazok személyes tragédiája kézzelfoghatóvá válik, akik itt nyugszanak. Nagyszüleink, dédszüleink generációja, tehát hozzánk nagyon is közel álló emberek, sorsok tekintenek ma vissza ránk ezekről a sírkövekről – figyelmeztette hallgatóságát országgyűlési képviselőnk.

Míg a távoli hadisírok gondozását a nemzetközi és államközi egyezmények sora szabályozza, addig nekünk az itt, helyben található katonasírok gondozása, az ott nyugvók emlékezetének ápolása minden ottani közösség feladata, kötelessége, mondta.

Külön örömét fejezte ki, hogy sírok felújítása után a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium és a Gyulai Szakképzési Centrum Székely Mihály Szakképző Iskolája és Kollégiumának diáksága, valamint a Rákóczi Szövetség diákszervezeteivel együttműködve szeretnék felújítani azt a régi hagyományt, miszerint minden október 6-án, valamint mindszentekkor ünnepélyes fáklyás díszőrséget fognak a sírok mellett állni.

Az eseményen az 5. Bocskai István Lövészdandár katonái és kürtösei szolgáltak. Liszi Melinda, a Békéscsabai Jókai Színház művésze Gyóni Géza Csak egy éjszaka című versét mondta el. Az ünnepélyes átadót koszorúzás zárta.

A jövő generációját szolgálja a napokban megnyílt Magyar Géniuszok tárlat

Újabb járdaszakasz újult meg önkormányzati forrásból