in , ,

Kezdjetek el élni!

2018. május 5-én a Gyulai SZC Székely Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tanulói először az iskola épületében vettek búcsút a középiskolás évektől. Mielőtt a végzős diákok utoljára végigjárták a folyosókat, az aulában felsorakozva átadták a ballagási tarisznyákat az iskola vezetőinek, valamint az iskola zászlaját az alsóbb évfolyamosok képviselőinek. Ezután csengetésre elindultak, és végigballagtak a folyosókon, búcsút véve az ismert helyszínektől, majd átvonultak a Vízi Színházba, ahol a vendégekkel együtt megtekintették az ünnepi műsort.

Az osztályok bevonulása, majd a Himnusz elhangzása után Légrádi Blanka 10. C és Sárközi Tímea  14. C osztályos tanulók közös produkciója tette meghitté az ünnepet. A „Márti dala” hangzott el előadásukban.

Ezután Ozsváth Zsuzsanna igazgató asszony üdvözölte a vendégeket, a város és a Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány képviselőit, a Gyulai Szakképzési Centrum szakmai főigazgató-helyettesét.

Köszöntötte a végzős diákokat, és – visszautalva a szalagavatón mondottakra – a közelgő elválásra emlékeztette őket. Elmondta azt is, hogy az oktatás mellett a nevelés is célja volt az iskola pedagógusainak, építve a szülők gondoskodó szeretetére.

Személyes érzéseit is megosztotta a jelenlévőkkel: megszerette a diákokat, mert megtisztelték őt azzal, hogy bizalmukba fogadták, tanácsokat kértek tőle. Kérte őket, hogy térjenek vissza iskolánkba.

Megköszönve a pedagógusok türelmes, következetes munkáját, a diákoktól Szabó Magda szavaival búcsúzott: „Egyszerre kell tervezgetni és dolgozni, mert ha valamelyik kimarad a kettő közül, nem teljes az élet.”

Hodálik Pál alpolgármester úr beszédében bíztatta a ballagókat, hogy emlékezzenek jó szívvel Szarvas városára. Elmondta, hogy ebben a középiskolában olyan használható tudást kaptak a diákok, amellyel kötelességük lesz jól gazdálkodni.

Ezután a ballagók közül 29 tanuló vehetett át könyvjutalmat és oklevelet versenyeredményeikért, példás magatartásukért, szorgalmukért, közösségi és diákönkormányzati tevékenységségükért. 14 tanuló részesült nevelőtestületi dicséretben és könyvjutalomban. 5 tanuló Szarvas Város Önkormányzatának ajándékát vehetett át Hodálik Pál alpolgármester úrtól.  Igazgató asszony oklevelet és ajándékot adott át azoknak a szülőknek, akik mindvégig segítették az iskola munkáját.

A Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány jutalmait Kohut Andrásné címzetes igazgató asszony, az alapítvány kuratóriumának elnöke és Sonkolyné Szekerczés Margit, az alapítvány kuratóriumának tagja adta át a következő tanulóknak:

Alapítványi könyvjutalomban részesült Berta Barbara és Merényi Krisztina, mindketten 12. D osztályos tanulók. Pénzjutalmat kapott Magyar Tímea 12. E, Gurszki Krisztián Ksz/12/K, Boldizsár Barbara 14. E osztályos tanuló.

Az idei tanévben az Alapítvány odaítélte a legmagasabb elismerését, az alapítványi díjat is. A jutalmazott Major Ádám, 11. I osztályos festő, mázoló, tapétázó szakmát tanuló diák, aki példás szorgalmával és példamutató magatartásával kiemelkedett társai közül. Külső gyakorlati oktatója már a kezdetektől látta Ádám szakmai elhivatottságát, kibontakozó tehetségét, melynek eredményeképpen az idei tanévben eredményesen szerepelt a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen, a méltán rangos Szakma Sztár Fesztiválon. A versenysorozaton az elődöntőt és a középdöntőt követően az országos döntőben a legjobbakkal mérhette össze tudását és szakmai felkészültségét. Elkészített munkájával, eredményével iskolánk jó hírét öregbítve, példaként állhat az alsóbb évfolyamok tanulói előtt, hiszen neki már nem kell a szakmai vizsgán teljesítenie, eddigi versenyeredményei alapján megkapja a jeles szintű bizonyítványt.
Az idei tanévben a Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány ERASMUS+ nyertes pályázatának köszönhetően nyolc diák vehetett részt Spanyolországban négyhetes szakmai gyakorlaton.

Szitó Roland és Bakulya Miklós vendéglátásszervező, Tarsoly Judit és Czesznak Tímea fodrász, Forgó Dávid és Tóth Attila vendéglátásszervező-vendéglős, Kiss Brigitta pincér és Gurszki Krisztián szakács szakmát tanuló diákok Kohut Andrásnétól, a kuratórium elnökétől vehették át az Europass Mobilitási Igazolványt.
A jutalmazások után az alsóbb évfolyamos diákok nevében Kondacs Dóra, Lustyik Réka és Farkas Rita búcsúztak a ballagóktól. Tarisznyájukba az ajándékok mellé jókívánságokat tettek:

„Legyen hitetek, álmodjatok, mosolyogjatok, küzdjetek, és soha ne adjátok fel!

„Tulajdonítsatok értéket a dolgoknak, nem azért, amit érnek, hanem azért, amit jelentenek.

Tanuljátok meg, hogy egy embernek csak akkor van joga lenézni egy másikra, amikor segítenie kell neki felállni.”

A végzősök gondolatait Pap Dóra és Kovács Gábor tolmácsolta.

A hagyományt folytatva a ballagó osztályok képviselői emléklapot fűztek be egy nagy emlékkönyvbe, amelyet búcsúzóul itt hagynak. Az idei tanévben Magyar Tímea
(12. E), Szikora Dóra (12. D), Csicsely Dorina (11. H), Holló Patrik
(11. I), Berényi Tamás (SZÉ/12/2. N), Forogó Dávid (13. C), Májai Ildikó (13. D), Tarsoly Judit (14. E), Kiss Brigitta (Ksz/12/K) Gulyás Anett (14. D), Pólya István
(14. C) osztályos tanulóink fűzték be az emléklapokat.

A ballagók egy szál virággal köszönték meg tanáraiknak, hogy elindították őket útjukon, és megtanították őket arra is, hogy legyenek céljaik, vágyaik, amelyeket el kell elérniük.

A végzősök búcsújának zárásaként a ballagási emlékszalagot Major Ádám kötötte fel az iskola zászlójára.

A ballagási műsor befejezéseként Varga Angéla 10. D osztályos tanuló a következő gondolattal búcsúzott:

„Hagyd a múltat hátra, és bízz abban, hogy valami új és csodálatos dolog vár rád”.

Ezután Légrádi Blanka énekelte el az „Ég és föld között” című dalt Adamik György harmonikakíséretével, és közben a tizenegy végzős osztály tanulói útjára engedték a léggömböket, amelyek hosszan kígyózva szálltak a magasba.

Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna

Simonffi Péter dala volt a mottója az idén elballagó vajdás diákoknak

Tanulnunk kellene a történelemből Földesi Zoltán szerint