in , ,

Ballagás a Hársliget Óvodában

A ballagó óvodások nem is adhattak volna nagyobb ajándékot a pedagógusoknak annál, hogy  Kiss István Mihály, „Papa” Fáklyalángok című versével búcsúztak el.

Ági néni, Edit néni, vezessenek minket!
Elballagunk óvodánkból, viszünk sok-sok kincset:
A szívünkben szeretetet, tudást a fejünkben,
csodálatos emlékeket, s könnyet a szemünkben.
Jó volt ez a három-négy év, amit itt tölthettünk:
Bocsánat a huncutságért, s hogyha rosszat tettünk!
Köszönjük, hogy úgy szerettek, mint az édesanyánk…
Minden kedves pedagógus világító fáklyaláng!
Köszönjük a felkészítést, hálatelt a szavunk,
az ősszel már iskolából harsan elő dalunk!

Nagyon gyorsan elszaladt ez a három év, amit a csöppségek  itt töltöttek nálunk! Soha nem felejtem el azt a napot, amikor először óvodába jöttek. Volt, aki az első pillanattól úgy viselkedett, mintha világéletében óvodába járt volna, volt aki lassan, óvatosan fedezte fel a csoportszobát, volt aki egész nap az óvó néni ölében akart ülni, s bizony volt olyan is, aki sírva kapaszkodott az anyukájába. Ölelgettük, vigasztalgattuk a sírókat, biztattuk a félénkeket, óvtuk azokat, akik túlontúl bátornak mutatkoztak.

Minden gyermek külön kis világegyetem, nincs köztük két egyforma, s valóságos csoda látni, ahogy nőnek, látni, mint lesznek egyre önállóbbak, s egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már ki is nőtték a mi kis óvodánkat, s az iskolába készülődnek. Katicás tarisznyával,  piros lufival búcsúztak a megszokott, kedves helytől.

Az óvodából a művelődési házba elektromos kisbusszal mentek át a gyerekek a szülők jóvoltából.

Az évzáró ünnepségen Csabacsűd-Örménykút Köznevelési Intézmény Társulásának Elnöke  Molnár József  köszöntötte a vendégeket. A ballagó gyerekekhez intézett szavai után  Szvák Györgyné, Erzsike néninek, mint nyugdíjba „ballagónak” virággal köszönte meg sok éves munkáját.

A gyerekek verssel, saját készítésű virágokkal, katicákkal köszönték meg mindazt, amit éreztek, az elrepült, dolgos éveket ők így köszönték meg a kedves dajka néninek.

Az óvoda vezetője megköszönte Örménykút község, és Csabacsűd nagyközség Önkormányzatainak és a képviselő-testületeknek, a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak, partnereiknek  támogatását, munkáját.

Kiemelte az óvodai szülői közösség példaértékű támogatását, Palugyai Ágnes irányításával Madácsné Szeljak Andrea és  Komár Mónika segítségével sok élményhez juttatták a gyerekeket. Pedagógiai programunkat ismerve, velünk együttgondolkodva, ötleteikkel kiegészítették mindennapi nevelőmunkánkat. Családi napokat szerveztek, kirándulások és színházlátogatások buszköltségét vállalták  át, könyveket és sok-sok játékot vettek a gyerekeknek. Köszönjük a példamutató, támogató  munkájukat!

Szakmailag is tartalmas év áll mögöttünk, önértékeléseknek, vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzéseknek, pedagógusminősítéseknek megfelelve.

Szakmai munkánkat magas színvonalon végezzük, minden óvónő szakvizsgázott, minősült, pedagógus II. fokozattal rendelkezik, és szaktanácsadó mesterpedagógus is van a kollektívánkban. A pedagógiai munka tárgyi és személyi feltételei biztosítják a kiváló eredményeket, a hatékonyságot, melyet a gyermekek  műsoraikkal is alátámasztottak.

K.A.

Háromezer palacsintát osztottak szét a szentandrási gyereknapon

Halasi-Kovács Béla és dr. Németh István

Együttműködési megállapodást írt alá a NAIK-HAKI és a MA-HAL