in ,

Közbiztonsági szempontból csendes volt a tavalyi év Csabacsűdön

Tizennégy napirendi pontot és öt bejelentést tárgyalt május 29-i soros testületi ülésén a csabacsűdi önkormányzat. Elsők között egyhangúan elfogadták a képviselők a 2017. évi zárszámadásról készült rendelet-tervezetet. Molnár József polgármester elmondta, örvendetes, hogy az eredetileg 272 millió Ft-os főösszeggel induló költségvetést plusz 88 millió Ft-tal zárták, ami főként a nyertes pályázatokkal és a közfoglalkoztatással magyarázható.

Lós István rendőr alezredes beszámolt a település közrendi és közbiztonsági helyzetéről. Mint elhangzott, közterületen a tavalyi évben négy bűncselekmény történt, a korábbi évhez képest kettővel kevesebb. Emellett a 44-esen három közúti balesetnél intézkedtek a Szarvasi Rendőrkapitányság munkatársai, amelyből egy könnyű, kettő súlyos sérüléssel járt. Összesítve 2017-ben huszonöt bűncselekmény történt a nagyközségben (2016-ban 21, 2015-ban 20), ami lényegi különbséget nem mutat az előző időszakkal összehasonlítva. Nagyobb bűncselekményről nem történt tájékoztatás. Mindössze egy lopás és egy garázdaság érdemel említést.

– Elmondhatjuk, hogy Csabacsűd bűnügyileg nem tartozik a fertőzött területek közé. Nagyon örülünk, hogy csendes, nyugodt település vagyunk. Hálásak vagyunk a rendőrség munkájáért, akik bizonyos időközönként körbejárják az utcáinkat – vonta le a következtetést a nagyközség első embere.

A Csabacsűdi Polgárőr Egyesület ugyancsak értékelte a 2017. évet. A beszámolóból kiderült, összesen 18 fővel teljesítettek szolgálatot, és 5363 munkaórát töltöttek terepen.

Vargáné Krnák Adrienn a tavalyi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok végrehajtását ismertette. Az átfogó tájékoztatóból kitűnt, 15 család és 28 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ami némi csökkenést mutat a korábbiakhoz képest. Ezt egyrészt a településen élő gyermekek fogyatkozásával, másrészt az emelkedő bérekkel, ill. a támogatásból kikerülőkkel magyarázzák. Az önkormányzat továbbá többirányú anyagi segítséget nyújt a szociálisan rászoruló családoknak. Ezek között szerepel pl. beiskolázási, óvodakezdési és tankönyvvásárlási támogatás is.

Beszámoló hangzott el a Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha részéről is. Az intézmény 2017. január elsején alakult, a szociális feladatellátás pedig erőteljesebben július elsejétől jelentkezett. Ekkor került hozzá a házi segítségnyújtás, a nappali ellátás és a szociális étkeztetés. Éppen ezért a második év gazdasági mutatói a meghatározóak, egyelőre azonban a testületnek nincs összehasonlítási alapja.

Tárgyalta a testület helyi adók befizetését is. A teljesítések azt igazolják, hogy a lakosság fegyelmezett, jogkövető magatartást folytat, csak a gépjárműadó vonatkozásában mutatkozik minimális túlfizetés és némi elmaradás.

Döntött a testület a Regionális Ivóvízellátó Rendszer tulajdoni hányadának bérbeadásáról, amit az ivóvízjavító program indokolt. Érintették továbbá az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzését. A Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft. átfogó vizsgálatánál csak apróbb hibákat találtak, amelyeket adott határidőre módosítottak. Ehhez kapcsolódóan elfogadták a cég feladatellátását, amit a helyi termelői piac üzemeltetésével egészítettek ki.

Molnár József tájékozatta a képviselőket a 2018. évi költségvetés 1. számú módosításáról és a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. jogutód nélkül megszűnéséről. Döntöttek továbbá EFOP-os pályázatok határozati javaslatairól, valamint TOP-os projektekben is történtek előrelépések.

A bejelentések között tulajdonosi hozzájárulást nyújtottak a SZILVER Táncművészeti Nonprofit Kft.-nek, amely a helyi általános iskolában tervez telephelyet létesíteni, illetőleg módosították a rendelési időt. Foglalkoztak továbbá az Arany János utcai lakók kérésével is, akik kövesút építését kérvényezték. A testület úgy határozott, hogy a következő évi költségvetés függvényében igyekszik forrást találni a célra. Zárásként tájékoztatót hallgattak meg a főutca felújításáról, melynek munkálatai várhatóan június végén, július elején kezdődhetnek el.

Kajak-kenu Eb Szerbia: Bodonyi Dóra aranyérmes a női kajaknégyessel

Kajak-kenu Eb: Kuli Pisti Eb bronzérmes