in ,

Dankó Béla: Ne kelljen engedélyeztetni a háztáji fúrt kutakat

Dankó Béla
Dankó Béla

Az Országgyűlés 2018.június 20-ai ülésnapján Dankó Béla országgyűlési képviselő „az egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról” szóló törvényjavaslattal kapcsolatban szólalt fel, mely egy régóta húzódó, a falvakban, tanyákon élő embereket, gazdákat érintő ügy.

Elmondta, hogy ezen rendelet alapvető célja, hogy egyértelművé tegye a már meglévő, nem engedélyezett fúrt kúttal rendelkező gazdák számára mi a teendőjük vízi létesítményük ügyének jogszerű rendezésével kapcsolatban, továbbá olyan szabályozás kialakítása, amely lehetőséget biztosít arra, hogy egyes vízhasználatokhoz, vízi létesítmények megépítéséhez és üzemeltetéséhez ne legyen szükséges sem engedélyezési, sem bejelentési eljárás lefolytatása.

Hangsúlyozta, hogy az indítvány egyelőre kizárólagosan a házi vízellátásra, kerti öntözésre és háziállatok itatására szolgáló fúrt kutak engedélyezéséről, engedély alóli felmentéséről és esetleges illetékek, már eddig befizetett összegek visszafizetéséről rendelkezik.

Felszólalásában kiemelte, hogy ez a rendelkezés és annak végrehajtása nem veszélyeztethetik a vízkészlet védelméhez fűződő érdekeket.

„Közismert, hogy van egy olyan élő jogszabály, amely 2018. december 31-ig kötelezettséget ró mindazok számára, akik ismert, engedélyezett vagy engedély nélküli fúrt kúttal rendelkeznek a háztartások környezetében. Legsürgősebben megoldandó feladatunk ennek a jogszabálynak mihamarabbi módosítása és hatályba léptetése.” – mondta Dankó Béla

Elmondta, hogy számos terület érintett ebben a kérdésben, Békés, Csongrád, Bács –Kiskun, de még Pest megye déli része, vagy Jász-Nagykun-Szolnok megye is.

Ezután kitért a háztáji kertekben való termesztés támogatására, jelentőségére. A törvényi szabályozás egyszerűsítésével, könnyítésével ösztönözni szeretnék a vidéken élő embereket, hogy műveljék a kertjüket, mert a háztáji kiskertekben termesztett élelmiszerek nagy értékük mellett biztos alapanyagai saját háztartásuknak is.

Felszólalásának végén kérte, hogy támogassák a törvényjavaslat elfogadását, amely egy újabb lépést jelent a hatékony öntözés feltételeinek megteremtése irányába, továbbá jelentős mértékben segíti a háztáji gazdálkodással foglalkozó emberek boldogulását.

Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben

Katkó Ferenc

Aki a lelkét viszi szerepeibe – Katkó Ferenc