in ,

Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben

Szarvas Kistérség 5 települése konzorciumi együttműködés keretében benyújtott EFOP-1.5.3-16-2017-00064 kódszámú, és „Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben” című támogatási kérelme bruttó 299,72 millió Ft, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A konzorcium tagjai: Szarvas Város Önkormányzata (Konzorciumvezető), Kardos Község Önkormányzata, Örménykút Község Önkormányzata, Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata.

A projekt megvalósulásának kezdő időpontja: 2018.03.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.01.

A kötelezően megvalósítandó és választható tevékenységeken belül olyan megvalósítani kívánt tevékenységek voltak támogatottak a konzorcium részéről, amelyek az előkészítés folyamán az igényfelmérés és helyzetfeltárás eredményeként kirajzolódtak. Ennek megfelelően a projekt keretei között olyan tevékenységek (képzések, tréningek, rendezvények) valósulnak meg, melyek kiemelt célja a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, a vidék megtartó képességének erősítése.

Mindezek mellett a projekt nagy hangsúlyt helyez a lakosság egészségügyi helyzetének javítására, a leszakadó térségek felzárkóztatására, társadalmi csoportok esélyegyenlőségének és életminőségének javítására, ezáltal iránymutatást nyújtva a kedvezményezetteknek, azonosítva a térség gazdasági és humán erőforrás fejlesztésének kulcsprojektjeit, amelyek hozzájárulnak a lakosság helyben maradásához.

A projektről bővebb információt a http://www.szarvas.hu/onkormanyzat/palyazatok/2131-efop-1-5-3-16-2017-00064 oldalon olvashatnak.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A Szarvasi Kábeltelevízió csatornájára kerül az önkormányzati magazin

Dankó Béla

Dankó Béla: Ne kelljen engedélyeztetni a háztáji fúrt kutakat