in , ,

Kezdődjön a Gyakorlós „pillangózás”…

„A népszerű brit miniszterelnök, Winston Churchill lepkeházat tervezett kent-i birtokára, Chatwellbe, pedig jócskán akadt más elfoglaltsága is: éppen hadat üzent a náci Németországnak. Hogy így próbált-e feltöltődni a rá váró nehéz időszak előtt, vagy úgy tekintett alkotására – jogosan -, mint a szabadság és az átalakulás természeti jelképére, csak ő maga tudná megmondani. Azt tudjuk biztosan, hogy fiatal korától szerette a természetet. Elbűvölte, ahogy a hernyók gyönyörű pillangókká változnak és élvezettel nézte, amikor életükben először felröppenek.

A fiatal Churchill tizenhárom évesen –mert Ő is volt ennyi idős-, amikor el szerette volna érni az édesanyjánál, hogy ne kelljen nyáron elővennie az iskolai tankönyveket, a következőket írta le:

„A szünidőben eddig soha nem tanultam, és ezen nem szándékozom változtatni. Nagyon is előnyömre válna, ha nem kényszerítenék rám… Higgye el, nem fogok unatkozni, amíg vidéken leszek, a „pillangózás” egész nap lefoglal.”

A „pillangózás” valóban nagyon fontos volt Churchill számára. Talán ez volt a titka, hogy meg tudta őrizni a hidegvérét és az állhatatosságát, ahogy azt a miniszterelnök buzdító szórólapjai után készült háborús „Maradj nyugodt és folytasd!” plakátok is hirdették.”- kezdte igazgatói beszédét Bíró Gyula, a Gál Ferenc Főiskola Gyakorlóintézményének vezetője.

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Campusát újra gyermekzsivaj töltötte meg 2018. szeptember 2-án, az ünnepélyes tanévnyitó alkalmon. Jó volt újra egymást látni, újra érezni azt az emberi „zsongást-bizsergést”, ami a Gyakorlónak a hangulatát adja. Szülők, tanulók, nevelők, meghívott vendégek, mindenkihez egy kedves és üdvözlő baráti szó…

Szarvas város képviseletében Hodálik Pál Alpolgármester Úr köszöntötte az egybegyűlteket, és szólt elismeréssel az intézmény elmúlt évekbeli szakmai munkájáról, intézményvezetéséről, a szülők kiváló közösségéről, és azokról a remek tanulói teljesítményekről, „hangulatmorzsákról”, amik a főiskola gyakorlóintézményét jellemzik. Beszédében elmondta, bár nem fenntartóik már a városi köznevelési intézményeknek, de támogatásuk és odafigyelésük mindennapos. Bátran mondhatta ezt Alpolgármester Úr, hiszen több rendezvényen, ünnepélyes alkalmon képviseli a várost, és látja a folyton változó, megújuló, és energikus intézményképet.

Ft. Seidl Ambrus a szarvasi Szent Klára Katolikus Plébánia vezetője a minden évben várt, és megszokott lelki üzenettel gazdagította az ünnepi alkalmat. Az idei évben is Szuhaj György művész úr grafikájával illusztrálta példázatát, azt, hogy a Gyakorlóintézmény számtalan utat kínál föl, de a választás, hogy merre is kanyarodunk, az mindenkinek a sajátja.  Az atya az intézményben folyó munkára Isten bőséges áldását kérte, a benne folyó munkát, közösséget megáldotta.

A rendezvényt megtisztelte a főiskola képviseletében Dr. Fest Sarolta dékánhelyettes, főiskolai tanár asszony, Dr. Benczéné Kardos Karola alapítványi elnök, és Sass József, a Szülői Közösség elnöke.

„Óriási botrány készült”, mert voltak olyan gyerekek, akik alig várták, hogy vége legyen a nyárnak, és újra kezdődjön az iskola. Általános felháborodás lett úrrá az ünneplő diákságon, amikor a műsorközlő ezekkel a szavakkal konferálta föl a az első és ötödik osztályosok vidám műsorát. Ugyanis olyan „égbekiáltóvalami” történt, hogy néhányan levelet írtak a VAKÁCIÓNAK, hogy gondolja át ezt a kérdést, és „dübörögjön” még egy kicsit.

A vidám műsort követően Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár nyitotta meg a tanévet, és mondta el üzenetét, illetve a nyár fejlesztési munkálatairól, változásairól adott számot.

Az igazgatói beszédben utalt arra, hogy a Gyakorlóintézmény történelmi pillanatot él, hiszen két első osztályt indít a 2018/2019 tanévben. Örömmel nyugtázta, hogy az elmúlt nyolcéves munkának az eredményeként a Gyakorló nem csak egy megújult épület, nem csupán egy óvoda és egy iskola, hanem egy igazi „léleklenyomat”. A Gyakorlóban a tanévet összesen 352 gyermek és tanuló kezdte meg. A Gyakorló iskolában 242 gyakorlós polgárnak csengettek be. A kicsikhez szólva, őket köszöntve, mint kis „Morzsákat” kérte, hogy egy dologból ne engedjenek, és ez a kíváncsiságuk. Ugyanis az itt lévő nagyobbak is így kezdték, így vannak ma is. Egy igazi „gyakorlós polgár” a kíváncsisága mellett szenvedélyes, nem csupán gondolkodik, de tesz is, és formálja intézményének életét, mert ez egy olyan közösség, ahol a „Mi” a meghatározó. A sikerről szólva elmondta, hogy kell hozzá szenvedély, akarat, elszántság és tudás, és kell az a „legendás nyugalom”, ahogy figyeljük a kis hernyó bebábozódását, és látjuk a gyönyörű pillangóvá érését. Nevelőtársaihoz szólva elismeréssel nyugtázta, hogy meg van az a csodát tevő képesség a testületben – minden hibát ismerve és elismerve -, hogy a gyermek lelkét, azt a különlegesen formálódó „kisvalamicsodát” a mában, a holnapnak gondozzák. Felidézte a nyolc évvel ezelőtti indulást, a tárgyi feltételeket, a hatvan körüli iskolást, és azt a mai feltételrendszert, és közel kétszázötven általános iskolást, akik ma képviselik Gyakorló csapatát. Hangsúlyozta, hogy a Gyakorló az elismeréseket, a kitüntetéseket nem kívülről várja, mert a Boldog Ember lehetősége a „pillanatnyin túli”. Ehhez a sikerhez remek fenntartó kellett és kell, támogatói környezet, elkötelezett intézménymenedzsment, Gyakorlós szívvel dobogó szülők, és az a varázslatos közösség, ami egyszerűen ennyi: szarvasi Gyakorló.

Az igazgatói beszéd fölsorolta a nyári felújításokat, infrastrukturális fejlesztéseket. Az Egyházügyi Államtitkárság támogatásával közel ötmillió forint értékű burkolatcserék az első emeleten, új tantermek kialakítása, a meglévők laminált parkettázása, a mosdók teljes felújítása, korszerűsítése. Új dizájn bútorok érkezése októberig, illetve fenntartói támogatással és saját költségvetési forrással a második emelet teljes klimatizálása, laminált parketta burkolása, új interaktív tábla beszerzése, a tanári szoba bútorzatának cseréje, új tanári munkaállomások kialakítása, közel hatmillió forint értékben.

Pályázati támogatással októberig nyolcvanmillió forint értékben érkeznek laptopok, új 10”-os tabletek, töltőszekrények, interaktív táblák és kétmillió forint értékben csatlakozik a fejlesztéshez az internetes hálózat továbbépítése, fejlesztése. Az intézmény nyolc pedagógusa a nyári szabadságolást követően hatvanórás továbbképzésen vett részt, GeoMatek, LEGOMatek, LEGOStory képzésen. Folytatódik a GFF-RiCsilla kosár-program és a Szilver Művészeti Alapiskolával való együttműködés. Az óvoda bútorzata is októberig folyamatosan cserélődik. Az intézményvezető elmondta, hogy fejlesztéseik nem mások „tetszésének és nemtetszésének függvénye”, hanem egy dolog mozgatja azokat; a szolgálat, ami nem más, mint a gyermekek és tanulók, szülők, és a hazai pedagógusképzés felé irányul. A Gyakorló Békés megye egyetlen Gyakorlóintézménye. Az intézményvezető köszöntötte az új munkatársakat, tanítókat és tanárokat, az intézmény „családi körében”. Tolisz Teodóra elballagott nyolcadik osztályos tanuló beszédéből „csente” el, és zárta meghatottan a megnyitó beszédét: „Nagyon szeretlek Benneteket”!

Ezt követően az intézmény igazgatója a Gyakorló polgáraivá fogadta az első „a”, és első „b” osztály „morzsókáit”. A negyvenkét tanuló gyermek, osztályfőnökük kíséretében vette át mézeskalács szívecskéjét. Az első osztály osztályfőnökei: Komlósné Szirom Anita és Grunerné Harmati Mária szakvezető tanítók, párjaik: Kovácsné Czékus Anikó és Juró Mária szakvezető tanítók.

Hagyomány a Gyakorlóintézményben, hogy sikeres volt tanulójuk, aki példakép lehet a közösség számára, hívnak vissza a tanévnyitóra, egy-egy üzenet megfogalmazására. Ebben az évben Uhljar Janka, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Vajda-díjas kiválósága, immár a Szegedi Egyetem matematika-kémia szakos hallgatója, kétszeres sárkányhajó világbajnok, magyar válogatott kerettag, látogatott vissza egykori iskolájába, és köszöntötte a közösséget.

A Gyakorlóintézmény az idei tanévben is szolgál és szolgáltat, folyamatosan megújulva, dinamikusan, gyermek- és értékközpontú pedagógiai műhelyként.

Sz. Zs.

Tanévnyitó a Székelyben

Itt van az ősz, itt van újra – évnyitó a Szlovákban