in ,

November végére befejeződnek a Tessedik Sámuel Múzeum építési munkálatai

70-80%-os készültségnél tart a település ikonikus épületének kivitelezése. Mint ismeretes, a Tessedik Sámuel Múzeum fejlesztésére 472 millió Ft-ot nyert az önkormányzat a TOP (Terület-és Településfejlesztési Operatív Program) keretein belül, amelyhez további 80 millió Ft önerővel járult hozzá. Ennek keretében megújul az épület, illetve interaktív és látogatóbarát módon rendezik be a rendelkezésre álló teret.

Az erről tartott sajtótájékoztatón Hodálik Pál alpolgármester elmondta, a projekt két nagyobb egységből áll. Korszerűsítik az elektromos hálózatot, a fűtési-hűtési rendszert, s ehhez kapcsolódóan új biztonsági rendszert is kialakítanak. Több új termet megnyitnak a látogatók előtt, a raktárhelyiségek pedig kikerülnek az épületből. Az intézmény berendezéseit is kicserélik, és kor szelleméhez illő tartalommal töltik meg. Az eszközök beszerzésére irányuló folyamat jelenleg közbeszerzés alatt van.

– Az motiválta a várost, hogy egy régóta itt lévő, nem 21. századi koncepciót követő múzeumot végre felújíthassunk – szögezte le. – Amikor lehetőség volt pályázni, megragadtuk, és a múzeum teljes területét érintő támogatást sikerült elnyernünk. Menetközben találkoztunk Kedves Csabával, aki a múzemkoncepciót egy kicsit újragondolta, újragombolta, továbbá az igazgató úrral több, vidéken működő múzeumot is végiglátogattunk. Nagyon fontos, hogy a szarvasi értékeket bemutassuk, nem megfeledkezve arról, hogy Szarvas Tessedik Sámuel városa.

Hozzátette, a településnek jelenleg többségében szabadtéri attrakciói vannak, ezért a tulajdonukban lévő fedett épületeket kezdték el fejleszteni. Ennek részeként megújult a szárazmalom, pályázaton nyert a Ruzicskay Alkotóház. Terveik között szerepel a molnárház és az M44-es mellett egy látványraktár kialakítása is.

Roszik Zoltán múzeumigazgató kifejtette, bár már többször próbálkoztak, csak harmadjára bírálták el pozitívan a benyújtott pályázatukat. Fontos szempont volt, hogy az intézményt múzeumpedagógiailag is megújítsák, ezáltal még közelebb hozzák a fiatalokhoz. Emellett látogatóbarát és interaktív módon rendezik be, kihasználva valamennyi helyiséget. Ez azt jelenti, hogy a korábbi 11 helyett 16 termet nyitnak meg a látogatók előtt. Szem előtt tartották azt is, hogy a mozgáskorlátozottak számára is elérhetőek legyenek a kiállítások, ezért egy lift is beépítésre kerül. Mivel egy műemlékvédelem alatt álló épületről van szó, ez esetben a helyszín kiválasztása nagy körültekintést igényelt. A tárlatokat előrelátóan a „kevesebb több” elve alapján alakítják ki, és minden teremben egy központi elemet is elhelyeznek.

Kedves Csaba a múzeum koncepcióját ismertette. Rámutatott, mára a múzeumok a felismertetés, környezet, hitelesség hármas egységét követik, melynek változóját a digitális világ eszközei adják. Fontos azonban, hogy az interaktív elemek ne a végcélt jelentsék, hanem csak megkönnyítsék az információk eljuttatását. Alapvetően fontosnak tartották, hogy bemutassák a helyi régészeti, néprajzi anyagot, illetve Tessedik munkássága is kellő hangsúlyt kapjon. A fogyasztói igényhez igazodva azonban mindezt befogadhatóvá kell tenni. Ezért döntöttek az ún. „plázaszerű” berendezésen, amely a mai kor bevásárlóközpontjaihoz hasonlóan egységbe rendezi a látnivalókat.

A földszinti részen kap helyet Szabó Laci bácsi játékkiállítása és a múzeumpedagógiai foglalkozások is. A termékenység csarnokába kerül a termékenység szobor és a háromszögfejű idol, az ékszerboltba elkeresztelt teremben pedig a szarmata és az avar korból előkerült régészeti leleteket helyezik el. A könyvesbolt központi eleme a tűtartó lesz, mellette egyéb írásbeliségre vonatkozó hagyatékokat mutatnak be. A moziteremben a török korabeli ágyút és Szarvas város történetét ismerhetik meg a látogatók.

Az emeleti részen a Domán-gyűjteményt rendezik be, ill. a cigány babonáknak, hiedelmeknek is teret adnak. A külön teremben a régi és a modern kori életteret állítják párhuzamba három meghatározó állomáson, a születésen, a társkeresésen és a halálon keresztül. Emellett az időszaki kiállítások is itt kapnak helyet.

Bődi Péter, a kivitelező Integrál Építő Zrt. vezérigazgatója kérdésre válaszolva elmondta, több nem várt problémával kellett szembesülniük. A nyomvonalakat néhány helyen módosították, de folyamatos tervezői jelenlét mellett megmaradt az eredeti műszaki tartalom. Hozzátette, bár még 100%-os készültségről nem beszélhetnek, a tetőszerkezet, a héjazat és a külső épülethomlokzat 90%-os készültségben vannak, a gépészeti és elektromos munkálatok 75-80%-os előrehaladottságról árulkodnak, valamint már folyik az épület festése és a parketták csiszolása.

Megerősítette, az átalakítási munkálatok tervezett határideje november 30-a, amely a jelenlegi készültség alapján tartható.

Megvalósult a „Kossuth L. utcai óvoda eszközbeszerzése”

Gajdos Attila és Pálinkás Tamás

Pálinkás Tamás szerint nem tudni, melyik az igazi Babák Mihály