in ,

Több mint 140 millió Ft-tal módosult a csabacsűdi költségvetés

Molnár József polgármester és Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző
Molnár József polgármester és Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző

11 napirendi pontot és 3 bejelentést tárgyalt szeptember 25-én Csabacsűd nagyközség testülete. Elsőként a Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha költségvetését módosították 58 673 ezer Ft-tól 61 761 ezer Ft-ra, amely plusz egy fő foglalkoztatásából, a szociális ágazati összevont pótlékból és bérkompenzációból tevődött össze. A 2018. évi települési költségvetés ugyancsak módosult, a főösszeg 538 961 ezer Ft-ról 679 963-ra növekedett, amelynek hátterében főként az EU-s forrásból finanszírozott projektek, közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatások, ágazati pótlék és bérkompenzáció állnak.

Módosították a helyi építési szabályzatot is, melyre a piacfejlesztés és a Petőfi utca és az Iskola utca sarkán megvalósuló turisztikai célú beruházás miatt volt szükség.

Döntöttek a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerben való részvételben is, amely szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulását támogatja. A nagyközség 2017-ben is élt a lehetőséggel, akkor 4 tanuló részére állapítottak meg támogatást. Ezt követően határoztak az időskorúak megsegítéséről is. Ennek megfelelően minden 65. életévét betöltött lakosnak költségvetési forrásból ötezer Ft-ot fizetnek, amelyet október 8-a és november 30-a között folyósítanak. A pluszjuttatással a közeledő, jelentős többletkiadással járó fűtésszezonra való felkészülést szeretnék elősegíteni.

Határoztak a DAREH Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról is. Ennek értelmében jóváhagyták Csabacsűd, Kondoros, Csárdaszállás, Szarvas, Gyomaendrőd, Kaszaper, Körösladány, Mezőkovácsháza képviselő-testületeinek a Társuláshoz való csatlakozását.

Az ülésen a Bacsó utcai járdaépítést is érintették. A testület három pályázó közül a legalacsonyabb árajánlatot tevő Farkas Aszfalt Kft.-t bízta meg a kivitelezéssel. Az érintett 310 m hosszú szakaszon 4 méter szélességben aszfalt burkolat készül, amelynek a munkálatai a szerződéskötést követően elkezdődhetnek.

Egyetértettek a „Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsűd településeken” marketingstratégiával, amelyet a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztésért Nonprofit Kft. készített el.

A kötelező éves közmeghallgatás időpontját október 11-én, 17 órában állapították meg. Ezen a lakosság nem csak tájékoztatást kap az önkormányzat működéséről, gazdálkodásáról, terveiről, hanem feltehetik kérdéseiket, elmondhatják javaslataikat és kritikai észrevételeiket is.

Tizedik napirendi pontként tárgyalták a Csabacsűdi Nonprofit Kft. tagi kölcsönre vonatkozó kérelmét. Ennek apropóját az adta, hogy a cég befejezi a hulladékszállítói közszolgáltatási tevékenységét, s a távozó dolgozók bérét, juttatásait teljes körűen rendezni kívánja. A Kft. 2 millió Ft-os igényét végül az önkormányzat jóváhagyta.

Utolsó napirendi pontként apró módosításokat hajtottak végre a tanyagondnoki szolgálat szakmai programjában, amelyet ugyancsak egyhangúan támogattak.

A bejelentések között három kérdésben döntöttek. Elsőként a Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezetének kérelméről. A MaSzFiSz a csehszlovák-magyar lakosságcsere eseményeit a 70. évforduló alkalmából képregényformában szeretné megörökíteni, amihez a csabacsűdi önkormányzat anyagi támogatását kérték. A testület a vélemények kifejtését követően a kérést elutasította.

Kitértek az 5 település konzorciumában megvalósuló EFOP-pályázatra is. Itt a sportfeladatok, rendezvények ellátásra kötött szerződést a gesztortelepülés, Szarvas.

Az ülés legvégén a kátyúzáshoz szükséges hideg aszfalt árajánlatokat vették górcső alá. Itt a legkedvezőbb ajánlatot a Finn Út Kft. tette, amelytől 928 ezer Ft értékben vásárolnak alapanyagot.

Gajdos Attila és Pálinkás Tamás

Pálinkás Tamás szerint nem tudni, melyik az igazi Babák Mihály

Meghalt Mátyás, oda az igazság?