in ,

A tanulásban és a tanításban segített a Városi Könyvtár

Legújabb fejlesztésű szoftverjét mutatta be az intézmény október 2-án, az Országos Könyvári Napok keretében. A tanulás másképp címmel meghirdetett szakmai találkozó középpontjában az új tanítási módszerek álltak, amelyet az Alfa-generációnál (2010 után született nemzedék) hatékonyan lehet alkalmazni.

Szabóné Balogh Ágota előadásában kifejtette, ekkortájt jelentek meg az első okos eszközök, így számukra természetessé vált, hogy minden információt készen kapnak, illetve egy kattintással bárminek utána tudnak járni. Éppen ezért úgy véli, az oktatásban is elkerülhetetlenné vált az alkalmazásuk. Segítségükkel a motiváció, a tananyagkészítés és az ellenőrzés is hatékonyabbá válik. Példákkal illusztrálta azokat a lehetőségeket, amelyek webes felületen már elérhetőek, s felhasználóbarát módon játékos kvízek, feladatok, kirakók, prezentációk állíthatóak össze.

Ismertette az alkalmazások előnyeit és hátrányait is. Az előbbi között emelte ki az érdeklődés felkeltését, a gyorsabb tanulást és az interaktivitást, a nehézségek közül a technikai háttér hiányát, a kéretlen digitális tartalmakat, a túl színes tartalom miatt jelentkező figyelemzavart és az eltérő informatikai ismertet.

Zárásként a részvevők is megtapasztaltatták a játszva tanulás örömét. A hallgatóság zsebéből előkerültek a mobiltelefonok, és formabontó módon egy játékos kvíz formájában ismételték át az elhangzottakat.

Baginé Tóth Erika intézményvezető ehhez kapcsolódóan bemutatta a saját fejlesztésű szoftverüket. Az integrált könyvtári rendszer (IKR) egyik modulja, a Qulto Education ugyanis ugyancsak lehetővé teszi új tananyag készítését, ill. a kész anyagok interneten keresztül bárki számára elérhetőek.

– A pedagógusok az utóbbi években rákényszerültek arra, hogy felvegyék a versenyt az egyre gyorsabban fejlődő digitális világgal. Bizonyíték erre, hogy minden általános iskolában ott vannak az interaktív táblák. Bár pedagógusként azt vallom, hogy egy jó tanár egy táblával és egy krétával is tud tanítani, de mindenképp nagy hasznát vehetjük az informatikai újításoknak. Két kamasz gyermek édesanyjaként arra jöttem rá, hogy nem tiltakoznunk kell ellenük, hanem meg kell tanulnunk a saját hasznunkra fordítani – reagál a gyorsan változó világ aktuális kérdéseire.

Hozzátette, a szoftverrel különböző feladattípus – kvíz, kirakó, szókereső játék, prezentáció – készíthető, s bármelyik tantárgy keretén belül jól hasznosítható. A legrövidebb elérési útvonalat a könyvtár honlapja jelenti. A kezdőlapon a katalógus kifejezésre kattintva megtalálható az intézmény online katalógusa, a Szarvasi értékek címszó alatt pedig a már feltöltött oktatási csomagok is megtekinthetőek.

Ezt követően Csasztvan András a Szarvasi Települési Értéktárról adott helyzetjelentést, amely már több mint száz helyi értéket tart számon. Hangsúlyozta, a Nemzeti Köznevelési Értéktárban szerepel továbbá a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium könyvtárának címjegyzéke, az ásvány, kőzet és kövületgyűjteményt, a gimnázium Kosstuh utcai épülete, az arcképcsarnok, az intézmény fizikai szertárának eszközei és a Vajdás Öregdiákok Baráti Köre. A bővítéshez magánszemélyek vagy szakmai szervezetek előterjesztéseire van szükség, melyet a bizottság mérlegel.

Végül Valastyán Balázs, a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola pedagógusa beszélt a helytörténet oktatásban betöltött szerepéről. Elmondta, legfőképp a hon és népismeret órán tudnak erre a területre nagyobb figyelmet fordítani, ami maximum heti 45 percet jelent. Véleménye szerint egy-egy ilyen alkalom ráirányíthatja a figyelmet a problémára, s az intézményekkel kooperálva elindulhat egy előremutató folyamat.

A rendezvény végén a látogatók megismerkedhettek az EFOP-pályázat részeként beszerzett 3D nyomtatóval működés közben, ajándékba pedig mindenki egy-egy aprócska kinyomtatott baglyot vihetett haza.

Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél

Csodás volt az út Csabacsűdtől Kassáig