in , ,

Különleges szerelmek

Ez volt a címe annak a „Jótékonysági irodalmi estnek”, ami október 17-én a „Szarvasi Bibliotéka Alapítvány” támogatása miatt került megrendezésre. Az irodalmi est helyszíne is már különlegesnek számított, hiszen a Békésszentandrási Hunyadi Kastélyba vártak minden kedves érdeklődőt, támogatót a rendezvény házigazdái, Dányi Csilla, Árvai Anikó és Dr. Lesfalvi Balázs.

Dányi Csilla, a rendezvény egyik háziasszonya a következő gondolatokkal köszöntötte a vendégeket: – „Jó látni, hogy ebben a teremben mindenkit összeköt négy nagyon fontos dolog: az irodalom szeretete, az olvasás szeretete, a kíváncsiság és a segíteni akarás. Müller Péter szerint: „Az irodalom szeretete alapja a kultúra megtartásának. Olvasni pedig nem azért érdemes, hogy műveltek, hanem hogy gazdagok legyünk, hogy egyetlen életünkben sok ezer életet leéljünk.” Az egészséges emberi kíváncsiság volt a harmadik összekötő kapocs az előadáson résztvevők között, ami fontos mozgatórugója annak is, hogy mindenki új, különleges dolgokat ismerhessen meg. Például „különleges szerelmeket”, amik fontos szerepet töltöttek be azoknak a költőknek az életében, akik szerda este, néhány órára újból életre keltek a megjelent vendégek között. És végül a segítségnyújtás, ami akkor, a kastély falai között csak egyetlen dologról, a „Szarvasi Könyvtár Alapítványának” támogatásáról szólt.

Dr. Lesfalvi Balázs, a Hunyadi kastély tulajdonosa, az est házigazdája, egykori „szlovákos diák” folytatta a vendégek köszöntését, aki az egyik legnagyobb és leglelkesebb támogatója lett a jótékonysági rendezvénynek. Elmondta, milyen megtisztelő feladat volt számára, hogy segíthette ennek a nagyszerű, csodálatos célnak a megvalósulását. Szívesen állt a „Szarvasi Bibliotéka Alapítvány” támogatóinak sorába, akiknek számát nyolcvan szépirodalmat kedvelő, olvasni szerető, mindenre nyitott, érdeklődő vendég gyarapította ott a kastélyban, szerda este.

Végül Árvai Anikó, az est másik háziasszonya szintén nagyon fontos, szép gondolatot fogalmazott meg: – „Ezt az egész rendezvényt az önzetlenség, barátság és szeretet valami különösen finom hálója szövi át.” A rendezvényen fellépő előadókat is Anikó mutatta be, elsőként Fodor Györgyöt, a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium magyar szakos tanárát, aki Debrecenben a finnugor szakot is elvégezte, kiváló sportoló, úszó és a japán nyelv egyik lelkes rajongója is. Ő volt az, aki az irodalom egy különleges, romantikus világába vezette be hallgatóságát. Az est meghitt, kötetlen hangulatát még inkább emelte Molnár-Budai Barbara és Molnár János hangszeres-dalos produkciója, akik erre az alkalomra zenésítették meg „Radnóti Miklós Virágének” és „Kosztolányi Dezső Szerenád” című versét. A hálás közönség, a fellépőknek és a szervezőknek is, lelkes tapssal, dicsérő és biztató szavakkal köszönte meg a kellemes és maradandó élményt nyújtó irodalmi estet. Sokan hangot adtak annak is, hogy szeretnék, ha a „Különleges szerelmek”-ről szóló előadásnak hamarosan folytatása lenne. Baginé Erika, a szarvasi Városi Könyvtár igazgató asszonya pedig mindenkinek megköszönte azt az önzetlen segítségnyújtást, amivel alapítványukat támogatták. Majd Dr. Lesfalvi Balázs mondott köszönetet Sinka Imrének, Békésszentandrás polgármesterének és Csatai Lászlónak, akik segítségükkel hozzájárultak a program zavartalan lebonyolításához.

És végül, kedves Olvasók, szeretnék figyelmükbe ajánlani egy igazi gyöngyszemet az elhangzott versek közül, ami nemcsak csodálatos gondolatokat fogalmaz meg a legszebb emberi érzésről, hanem visszaadja az est meghitt hangulatát is.

A kormos égből lágy fehérség
szitálja le ezüst porát.
Dideregve járok ablakodnál
a hófehér nagy úton át.
S amint megyek itt éji órán,
lépésem mégse hallható,
mert zsongva, súgva és zenélve
halkan szitál alá a hó.

S körülvesz engem zordon árnyat
egy hófehér szelíd világ:
angyalpárnáknak tollpihéje,
zengő, szelíd melódiák,
habpárna selymén szunnyadó arc,
mint angyalok fényszárnya ó,
minek szelíded altatóul
halkan zenél a tiszta hó.

Oly mély a csend, a város alszik,
mind járjatok lábujjhegyen!
Pihék, zenéljetek ti néki,
hogy álma rózsásabb legyen.
Egy hófehér hálószobává
változz át csöndes utca, ó!
Fehér rózsákként hullj az éjben
reá, te szálló, tiszta hó!

/Kosztolányi Dezső: Szerenád/

Dányi Csilla

Öt gólos győzelem a Nagyszénás ellen

Luigi: Egy vereséget nem lehet megmagyarázni