in , ,

Vajdás diákok az Evangélikus Egyház ösztöndíjasai között

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma Prőhle Gergely országos felügyelő kezdeményezésére idén alapította az evangélikus középiskolákban tanuló, evangélikus felekezetű, kiemelkedően tehetséges és közösségi szellemű diákok támogatására a Schedius Lajos-ösztöndíjat. Az évek óta átadásra kerülő Sztehlo Gábor tanulmányi ösztöndíjat egyházunk az evangélikus középiskolákban tanuló tehetséges, szociálisan rászoruló, bármely felekezetű diákok segítésére és a nem evangélikus iskolákban tanuló evangélikus diákok szociális támogatása céljából hozta létre. A 2018–2019-es tanévben az evangélikus egyház az ösztöndíjak által több mint huszonkétmillió forinttal támogatta diákjait.

Az ösztöndíjak ünnepélyes átadására november 8-án Budapesten került sor.

Az ünnepségen Fabiny Tamás elnök-püspök rámutatott, hogy „a keresztény ember szerint a szabadság Isten ajándéka, amellyel élnünk kell és nem visszaélni.” A szabadság és a felelősség kérdésében elmondta, hogy az ösztöndíj névadója, Sztehlo Gábor egyszerre testesítette meg nemcsak a hitet és az értelmet, hanem a szabadságot és a felelősséget is. „Sztehlo Gábor szolga tudott lenni a szeretet által. Megtestesítette a kezek evangéliumát.”

Schedius Lajosról Prőhle Gergely elmondta, hogy ő egy olyan korban szolgált, amikor a Habsburg elnyomás idején nehéz sorsa volt a protestánsoknak Magyarországon. Schedius és társai felismerték, hogy az egyháznak ebben az időben minél szélesebb kapcsolatot kell kiépítenie a társadalommal. „Schedius Lajos a Pesti Evangélikus Egyházat úgy tudta megalapozni, hogy egyúttal a pesti egyetemen tanszékvezető tanár volt. Volt ideje, energiája arra, hogy megszervezze a pesti evangélikusok életét” – idézte fel az országos felügyelő. A schediusi életutat példaként a jelenlévők elé állítva Prőhle Gergely hangsúlyozta, hogy az igére és a világra való nyitottság által ma is szükséges jelen lennünk a világban és mindenki felé odafordulni. A díjban részesültek felé fordulva kiemelte: „Szeretném, ha a magatok iránti igényesség és a világra való nyitottság minél inkább terjedne, és minél inkább jellemző lenne az evangélikus oktatási intézményekre.”

A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium diákjai közül hét tanuló részesült ösztöndíjban. A nyertes diákokat az átadó ünnepsége Lázár Zsolt esperes és Zahorecz Pál iskolalelkész kísérte el.

Sztehlo Gábor tanulmányi és szociális ösztöndíjban részesültek: Korompai Virág (12.B) és Pribelszki Boglárka (11.C)

Schedius Lajos tanulmányi ösztöndíjban részesültek: Himer Tünde Réka (10.A), Kós Benedek (12.B), Kovács Panna (11.C), Kozma Márk (12.B), Megyik Róza (11.C).

Gratulálunk a nyertes pályázóknak, és Bencze András püspökhelyettes, a díjakat odaítélő bizottság elnökének szavaival kívánunk nekik további sikereket. „Reméljük, hogy a két erény, a szerénység és serénység erősödik azokban, akiket ma egyházunk megbízásából támogatni tudunk”

(Forrás: www.evangelikus.hu)

Kitajkáné Szántai Mária igazgató

Sajben Gábor (piros-kék)

Sikerült Szentandráson tartani a 3 pontot

Jónás Gabriella

A Fekete Péter Mme. Lefebre szerepében Jónás Gabriella