in ,

Hodálik: egy-egy világnap megalkotásában mindig valamilyen lelkiismereti probléma áll

Hodálik Pál
Hodálik Pál

Hat településen, közel kilencvenen dolgoznak a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Szociális és Gyermekjóléti Intézményénél. A bentlakásos otthonok dolgozói közül sokan még akkor is a kötelességüket teljesítették, amikor kollégáik egy rövid időre megálltak, és mások mellett egymásra is gondoltak. A szociális munka napja tiszteletére az intézmény november 16-án egy vacsorával egybekötött ünnepséggel mondott köszönetet a szférában tevékenykedők egész éves lelkiismeretes munkájáért, a Vasipari étkezde nagytermében.

– Tudjuk, nehéz hivatás a szociális munka. Nem csak sokoldalú felkészültséget, szakértelmet kínál, hanem hatalmas áldozatvállalást, emberséget, folyamatosan őszinte együttérzést – fogalmazta meg köszöntő gondolataiban Brlás János, a társulás elnöke. – A szociális munkásnak nem lehet rossz napja, hiszen tőle mindig segítséget kérnek és várnak. De mindezt mosolyogva kell tennie. A szociális dolgozók munkája szeretetszolgálat, aminek a középpontjában az ember áll.

Aláhúzta, a szociális területen tevékenykedők mindig az elesett, rászoruló réteg mellett állnak, és segítenek mindennapi nehézségeik, adott esetben krízishelyzeteik legyőzésében. Munkájuk a bölcsőtől a sírig tart, továbbá az árvákra, szegényekre, fogyatékosokra és a hajléktalanokra is kiterjed.

Úgy véli, erre a hivatásra példaként kell tekinteni egy olyan korban, amikor a hétköznapi élet egyéni és közösségi minősége felbomlott. Menekülünk a problémáktól, és nehezen nyújtunk segítő kezet a rászorulóknak. Mindemellett alábecsüljük az őszinte szót, a mosolyt és a segítő tekintetet, pedig a megfelelő pillanatban ezek az apró figyelmességek képesek új irányt szabni életünknek.

Hodálik Pál alpolgármester szolgálatként aposztrofálta azt a fajta elkötelezett munkát, amit az itt dolgozói nap mint nap végeznek. Meggyőződése szerint nincs az a fizetség, ami megfelelően tükrözné ennek a jelentőségét. Az utóbbi években tapasztalható bérelemelés és ágazati pótlék ennek ellenére arra utal, hogy a kormányzat odafigyel erre a területre, s ez igaz a társulásra és az önkormányzatra is.

– Azt gondolom, egy-egy ilyen világnap megalkotásának a hátterében mindig valamilyen lelkiismereti probléma áll, s egyfajta tartozás törlesztéseként szolgál. Én is úgy érzem, hogy sok-sok hálával, köszönettel tartozunk a szociális területen dolgozóknak – zárta szavait.

Molnárné Juhász Eleonóra intézményvezető Dankó Béla országgyűlési képviselő gondolatait tolmácsolta. Mint elhangzott, bár a segítségnyújtás szinte egyidős az emberiséggel, a szociális munka mára a szociális elkötelezettség és hivatástudat egyik legmeghatározóbb szegmensévé vált. Az itt tevékenykedők szoros emberi kapcsolatban állnak az ellátottakkal, ami adott esetben komoly lelki terhet és felelősséget jelent számukra. Éppen ezért megilleti őket a köszönet.

A vacsora, tánc és tombolahúzás előtt a vendégek a házi segítségnyújtás dolgozóinak meglepetésműsorát tekinthették meg.

A szarvasi Városi Könyvtár a legjobbak között

Nyolc aranyat és egy ezüstöt hoztak birkózóink a hétvégén