in ,

Kézjegyünkben a személyiségünk

Ahogyan nincs két egyforma ember, nincs két egyforma személyiség, s két egyforma írás sem – vallja Bánszki Ildikó. A szakember írásszakértőként a kézjegy kriminalisztikai oldalát vizsgálja, grafológusként pedig a pszichológiai oldalát ragadja meg. A két területnek csak egy nagyon vékony metszéshalmaza van, de mindkettő nagy segítséget jelenthet az egyes esetek, problémák feltárásához. A Városi Könyvtár vendégei elsősorban ez utóbbiba pillanthattak bele november 20-án, s egyúttal válaszokat is kaphattak a legfontosabb önismereti kérdésekre.

Az előadó elöljáróban elárulta, mindkét terület közel áll hozzá, hiszen az esetek egyediek. S bár minden tudományterületnek vannak korlátai, az ügyek 98%-ában teljes bizonyossággal megállapítható a kézeredet. Olyan is előfordult már pl. a praxisában, hogy egyetlen szignó alapján sikerült kétséget kizáróan megfejteniük a kézjegy tulajdonosát, ami később döntő bizonyítékul szolgált egy bűncselekményben. Hozzátette ugyan, az említett esetben egy kis szerencsére is szükségük volt, mivel rendkívül kevés vizsgálati anyag állt rendelkezésükre.

– A grafológia legfőbb célja az önismeret – vezetett be a másik terület alapjaiba. – Bármilyen kérdése van az embernek önmagáról, az életével kapcsolatban, a választ az önismeretéből kell merítenie. S bár sokan azt hiszik, hogy teljesen tisztában vannak a személyiségükkel, mindenkinek vannak vakfoltjai. Csak ezeknek a megismerése után tudunk továbblépni, és a jövőnket jó irányba terelni.

Állítja, mindössze egy A/4-es teleírt lapból teljes személyiségkép olvasható ki. Emellett rajzmintából is dolgozik, azért hogy tovább mélyíthesse, árnyalhassa az illetőről kialakított szakvéleményét. Megfigyeli továbbá az aláírásokat is. Ebből a célból mindig három, szöveg alá írt aláírásból dolgozik.

Az interneten keringő, grafológiával foglalkozó írásokkal kapcsolatban elmondta, érdemes fenntartásokkal kezelni ezeket a cikkeket. Van közöttük nagyon jó, és az ellenkezőjére is akad példa. Ennek oka, hogy egy-egy személyiségjegy számos információból áll össze, ellenben külön-külön kezelve gyakran téves következtetéseket vonhatunk le. Ennek elkerülése érdekében a legcélszerűbb egyenesen szakemberhez fordulni.

Az előadás Szarvas Város Barátainak Köre szervezésében valósult meg. Lipcseiné Czifra Magdolna, a Kulturális Bizottság elnöke elmondta, Bánszki Ildikóval egy véletlennek köszönhetően került kapcsolatba. A békéscsabai TIT-tel szerveztek tavasszal egy számítógépes tanfolyamot. Az intézmény igazgatójával beszélgetve merült fel a grafológus neve, és ő azonnal „lecsapott” rá. Véleménye szerint mindenkiben ott motoszkál a kíváncsiság a terület iránt, az erre vonatkozó tudásunk azonban gyerekcipőben jár.

Bánszki Ildikó hangsúlyozta, nagy változásokkor hasznos megvizsgáltatni a kézírásunkat. Emellett meghatározó döntéshelyzetekben is érdemes grafológushoz fordulni. Ilyen pl. a pályaválasztás, az intézményválasztás, a munkahelyi kérdések, de párkapcsolati elakadás esetén is útbaigazítást lehet kérni. Fontos azonban tudni, hogy a grafológus nem diagnosztizál, nem kínál megoldási javaslatokat, hanem tényeket állapít meg. Azokat mindenkinek önállóan, a feltárt új információk fényében kell meghoznia.

Maróti Attila, Tatár Bianka és Ragány Misa

A gyermekközönség jelesre értékelte a Holle anyót

Kubát látni és visszamenni