in ,

80 ezer gyermek étkezését segítik a Magyarok Kenyere programmal

“Sok millió búzaszem egy nemzet”, mondta bevezetőjében dr. Kulcsár László, a NAK Békés megyei elnöke kedden a Magyarok Kenyere program Békés megyei adományozó napján, ami a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége (MAGOSZ) szervezésében zajlik évről évre.

– A trianoni helyzet után és az európai uniós csatlakozás után ennek a megszólító ereje és eszmeisége felerősödik és egyre fontosabb, hiszen az európai uniós csatlakozással a Kárpát-medencei magyarság, a Kárpát-medence határai lényegében eszmeivé válnak, elmosódnak, és az átjárhatóság lehetővé teszi az együvé tartozás egyre magasabb szintű kifejezését – jelentette ki a szakkamara elnöke.

2017-ben 19 magyar megyéből és 12 határon túli régióból 2392 magyarországi és 1577 határon kívüli gazda adakozott. Míg 2011-ben 11, az idén már 700 tonna búzát gyűjtöttek össze. A gyűjtésbe a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a kezdetektől fogva bekapcsolódott, és ma már stratégiai partnerként segíti azt. A búzát Békés megyében négy helyen fogadták. Az országosan gyűjtött 565 tonna búzából az őrlés után 340 tonna liszt lett, ami közel 80 ezer gyermek élelmezéséhez járul így hozzá.

– A parasztembernek az volt tulajdonsága, hogy mindig összetartott és segített a másiknak. Ebben a megyében és ebben a városban is annak idején a falusi ember azt mondta, hogy amíg nekem van, addig neked is van. Így testesült meg az egymás iránti kötelezettség és segítségnyújtás, mert voltak nehéz esztendők akkortájt is. Most egy kicsit könnyebben élünk, de most is jól esik a segítség és szükség is van rá alkalmasint, hisz előfordul, hogy ebben a megyében a jövedelmek kicsit alacsonyabbak és több gyerekkel, különböző sorsproblémákkal küszködik egyik-másik polgártársunk, és ilyenkor, amikor valamit természetben kap, talán többre futja – mondta Babák Mihály polgármester köszöntőjében.

– Az adakozás és egymás segítése itt, a Kárpát-medence mértani közepén nagyon fontos dolog – fogalmazott. – A parasztember szerette a közösséget, mi pedig, magyarok, valljuk azt, hogy Trianon után is, akiket elszakítottak tőlünk, azok hozzánk tartoznak, épp ezért nemcsak belföldön, hanem határon túl is segítséget nyújt az önök kezdeményezése, ami nagyon fontos dolog. Szeretném megköszönni a gazdáknak, hogy ha tehetik, segítenek a rászorulóknak, akik szükségét látják annak, hogy a családok biztonságos életét megszervezzék, szükséges hozzá az a közösségi adakozás, amit önök megtettek.

A köszöntők után Dankó Béla országgyűlési képviselő és dr. Kulcsár László adománylevelek formájában átnyújtotta 11 megyei szervezetnek az összegyűjtött 340 tonna lisztből rájuk eső mennyiséget.

Városunkból a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője, Tóth Tamásné vette át az adományt.

Dallamos karácsony a Chovánban

Fő térisek a Bátrak Ligáján