in ,

Interreg – Közigazgatási híd a román-magyar határmenti városok között

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Szarvasi Polgármesteri Hivatal

2019. 01. 30-án került megrendezésre a ROHU179 „Közigazgatási híd a román-magyar határmenti városok között” című projekt nyitórendezvénye Élesden. A projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósul meg (www.interreg-rohu.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozásával. A program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez.

Élesd város a projekt vezető partnere, mellette még román oldalról Margitta és Sólyomkővár városok, magyar részről pedig Szarvas és Berettyóújfalu alkotják a projektpartnerséget. Szarvas Város Önkormányzatától igyekeztünk minél többen képviselni a várost, Hodálik Pál alpolgármester úr, Dr. Melis János címzetes főjegyző úr, Várfi András úr a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke, Perei Annamária pénzügyi és gazdasági osztályvezető asszony, Tóth Sándor és Prievaráné Mácsár Eszter az önkormányzat Projekt Csoportjától, Gáspár Tamás informatikus, valamint a szarvasi média is.

A projekt fő célja az 5 partnerváros határokon átnyúló szakmai interakciójának javítása, ezáltal hozzájárulva az általuk nyújtott közszolgáltatások javulásához. A cél a települések fejlesztése, valamint a helyi közigazgatás általános minőségének javítása. Mindezt találkozókon (határon átívelő workshop jellegű találkozás) és két közös, kötetlen helyi tanácsi gyűlésen keresztül, valamint szoftverek, informatikai és egyéb kapcsolódó berendezések / szolgáltatások megvásárlása által kívánják elérni a partnerek.

A projekt teljes költségvetése 362 500 euró, és 2018. december 1-jétől kezdődően 15 hónapon keresztül tart. Szarvas Város Önkormányzatának költségvetése 72 500 euró, amelyből 61 625 euró az ERDF (Európai Regionális Fejlesztési Alap) támogatás, 7 249,28 euró a magyar állam társfinanszírozási hozzájárulása, szintén támogatásként kezelendő, 3 625,72 euró pedig a saját önerő.

A kitűzött célok és tevékenységek révén, a projekt megfelel a 11/b1 beruházási prioritásnak az Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 program keretén belül. A program a régióban végrehajtott határokon átnyúló együttműködési programok folytatása, amelynek teljes költségvetése körülbelül 232 millió euró, amelyből 189 millió euró vissza nem térítendő támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból.

„Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.”

Sajtóközlemény – Szarvas Város Önkormányzat

“Partnerség egy jobb jövőért” – www.interreg-rohu.eu

Szarvasi sikerek a Sakk Diákolimpián

Ismét harmadik helyezés az UTE-csarnokból