in , ,

Idegen nyelvi napok a Benkában

0

Hagyományainkhoz híven idén februárban is megtartottuk iskolánkban az idegen nyelvi napokat. Az alsó és felső tagozaton változatos programokkal vártuk a gyerekeket február 25. és 29. között.  Az előzetes szervezés során a versenyekre sokan jelentkeztek. A szépolvasó, a „Szókirály” versenyeken, illetve a csapatversenyeken az alsó tagozatból 79 tanuló, a felsősök közül 100 diák vett részt. Iskolánk mindkét épületét gyermekrajzokkal dekoráltuk, az alsósok kedvenc állataikat örökítették meg angol és német nyelvű információkkal kiegészítve. A felsősök rajzain a célnyelvi országok jelképeit láthattuk.

Hétfőn a felsősök angol nyelvi beharangozó műsora nyitotta meg a programsorozatot az iskolarádión keresztül. Ebben az 5.a osztály tanulói a nyelvtanulás fontosságáról, annak a személyiségre gyakorolt pozitív hatásairól olvastak fel idézeteket.. Délután a német nyelvet tanuló harmadikos, negyedikes diákok német nyelvű recept alapján készítettek süteményt, melyet másnap a reggel iskolába érkezőknek „Guten Tag! Habe einen schönen Tag!” köszöntés kíséretében osztottak ki.

Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz

Kedden ismét egy rádiós program nyitotta a napot, ezúttal a németesek műsorát hallgathattuk meg. Délután elindultak a versenyek.  Az alsósok szépolvasó versenyen szerepeltek, ahol nyelvi lektorunk, Amy L. Johnson volt a szűri elnöke. Három kategóriában, különböző nehézségű szövegrészlet felolvasása volt a feladatuk. A németeseink csapatversenyben adtak számot tudásukról. A két elsős két tanítási nyelvű osztályba járó gyermekek csapatversenyen játékos feladatokat oldottak meg. A felső tagozaton a „Szókirály” verseny döntőjére került sor. A verseny válogatóját minden osztályban megtartottuk az angol órákon, s évfolyamonként a legjobb eredményt nyújtó 10 tanuló jutott tovább. A döntőben keresztrejtvényt és szórejtvényt kellett megoldaniuk, valamint angol nyelvű definíciók alapján kellett kitalálniuk szavakat.

Szerdán egy újdonsággal leptük meg a felsős tagozatos diákokat és tanáraikat: a tanítási órák kezdete előtt a felső évfolyamos diákok angol nyelvi prezentációkat mutattak be diáktársaik számára. Érdekesség volt, hogy a diákok nem saját osztályukban, évfolyamukban mutatták be az előadásukat, hanem másik közösségben. A ppt-k a tananyaghoz kapcsolódóan különböző témákban készültek: Kedvenc országom, Kedvenc állatom, Példaképem. Délután a felső tagozatosok szépolvasó versenyére került sor, a zsűriben itt is helyet foglalt lektorunk, Amy Johnson, aki elsősorban azt értékelte, hogy ki mennyire értelmezte jól az olvasott szöveget.  Ugyanezen a napon a 8.a osztályos német nyelvet tanulók csapatversenyen vettek részt, ahol lehetőségük nyílt kifejezni tájékozottságukat a német nyelvű országokról. Az alsósok angol nyelvi csapatversenyére is ezen a napon került sor, melyen 5 csapat vett részt, összesen 30 fővel. A különböző évfolyamokból összeállított vegyes csapatok feladatlapokat oldottak meg. A csapaton belül feloszthatták a feladatokat, így mindenki az angol nyelvi tudásának megfelelően dolgozhatott.

Csütörtökön a felsős diákok az alsó évfolyamok két tannyelvű osztályaiban mutattak be angol nyelvű prezentációkat. Délután pedig „Civilisation” címmel rendeztünk felsős diákjaink számára országismereti csapatversenyt. Az évek óta nagy népszerűségnek örvendő versenyen 10-10 négy fős csapat vett részt az 5-6., illetve a 7-8. évfolyamon.  A vetélkedőn a kisebbeknek az Egyesült Királysággal kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk, illetve játékos feladatokat megoldaniuk. A versenyt a hagyományokhoz híven a „Big Ben rap” zárta, melyet nagyon szeretnek a gyerekek.  A 7-8. évfolyamosoknak az Egyesült Királyság mellett az Amerikai Egyesült Államokról meglévő ismereteikről is számot adhattak. A vetélkedőn videófilmek alapján válaszoltak kérdésekre, nevezetességeket ismertek fel, szókereső játékot oldottak meg, illetve az amerikai angolban használt szavak brit angol megfelelőit kellett kitalálniuk. . A vetélkedő végén Alicia Keys New York című számát hallgatva oldottak meg szövegértési feladatot.

Pénteken a németeseink szépolvasó versenyen vettek részt, Erich Kästner Emil: Emil und die Detektive című regényéből vett szövegrészlet felolvasásával.

Az eredményhirdetésre március 2-án került sor az iskolarádióban.  Először  Pozderka Nándor 5.a osztályos tanuló szavalatát hallgathattuk meg, mellyel ősszel a két tanítási nyelvű iskolák országos szavalóversenyén vett részt. A híres amerikai költő, Robert Frost „The Road Not Taken” című verse arról szól, hogy azon az úton kell végigmennünk, amelyet választottunk, még akkor is, ha az a nehezebbik út. Ez vonatkozhat bármilyen döntésre az életünkben, így arra is, hogy ha elkezdtünk tanulni egy idegen nyelvet, azt próbáljuk minél jobban elsajátítani, végigmenni a tanulás útján, még akkor is, ha ez időnként nehéznek bizonyul.

A programsorozat szervezésében és lebonyolításában részt vevő pedagógusok:

angol-alsó:: Baginé Lőrincz Erika, Egriné Tusjak Otília, Farkas – Gergely Arnold, Amy L. Johnson, Kohutné Trabach Gyöngyi, Szilágyi Zoltán, Varga – Molnár Gabriella,

angol-felső: Abonyi Éva, Gazsóné Gugolya Beáta,  Amy L. Johnson,  Szabó Alexandra, Weinperné Kiszely Nóra.

német: Baginé Lőrincz Erika, Csernusné Samu Edit, Mezeiné Szatmári Rita

0

A tavasz és a közelgő ünnep jegyében kézműveskedtek Szentandráson

0

Sinka Imre: A hatalmat csak a szabadság rovására lehet központosítani