in ,

Megemelt civil alapból gazdálkodhatnak a békésszentandrási egyesületek

Március 25-én ülésezett Békésszentandrás képviselő-testülete. Sinka Imre polgármester napirend előtti felszólalásában érintette a napokban kezdődött ünnepségsorozatot, amely a község beletelepülésének 250. és a Kishegyes és Békésszentandrás között fennálló testvértelepülési kapcsolat 50. évfordulójára irányul. Ennek részeként sor kerül többek között iskolák közötti találkozásra, Anna-bálra, ill. az olyan hagyományos rendezvényeiket, mint a Vitamin-nap és az András-nap is ennek jegyében tartják.

A két ülés között tett intézkedésekről szólva elmondta, megkezdték a pályázati előkészületeket Magyar Falvak Programhoz. Örömének adott hangot, hiszen bár volumenben kisebb összeggel kell számolni, mint a TOP esetében, a lehetőségek skálája széleskörű. Többek között belterületi utak, járdák felújítására, orvosi rendelő korszerűsítésére lehet igényt benyújtani, ill. az egyház számára is megnyíltak az első pályázati források.

Hévízi Róbert, a Művelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnökeként köszönetét fejezte ki a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola tanulóinak és felkészítő pedagógusának a március 15-i színvonalas műsorért.

Rusz Mihály, a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke beszámolt az átruházott munkakörben végzett munkáról. Eseti települési támogatást két fő részére ítéltek meg, összesen 10 ezer Ft értékben, illetve gyermek és fiatal felnőtt támogatást 15 ezer Ft értékben szavaztak meg. Települési szilárd hulladéki díj 50%-nak kifizetését egy fő esetében vállalta át az önkormányzat.

Meghallgatták a civil szervezetek 2018. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót is. Hévízi Róbert a Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület munkájáról szólva elmondta, a legfőbb feladatuk Tájház néprajzi gyűjteményének elhelyezése, bővítése volt. Örömmel tapasztalták azt is, hogy nagy érdeklődés övezi a megvalósult turisztikai attrakciót, amit a vendégkönyvbe írt gondolatok is igazolnak. Emellett megtartották az önkormányzattól átvállalt hagyományos megemlékezéseket is, egy pályázat jóvoltából pedig film és kiállítás készült a kubikosságról és a szőnyegszövés hagyományairól. Az idei tervek között egy kerítés és egy pajta építése szerepel, amit a 20 éves évfordulóval szeretnék összekötni.

Nemcsényi Zsolt a Békésszentandrás Nebulóikért Alapítvány tevékenységét ismertette. Mint elhangzott, minden lehetséges eszközzel segítették a gyerekeket. A programok között irodalmi vetélkedő, kirándulás, pályaorientációs napon való részvétel is szerepelt, valamint nagyobb mennyiségben könyvbeszerzésre is sor került. Működésük stabil, köszönhetően az önkormányzatnak és támogatóiknak.

A Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesületének békésszentandrási csoportja nevében Köteles József kért szót. Háláját fejezte ki az önkormányzatnak eddigi támogatásáért, és kérte, hogy 2019-ben is segítsék munkájukat.

A helyi kertbarát kör tevékenységről Szűcs Elekné számolt be. A köszönet szavai mellett elmondta, bár törekszenek az utánpótlás-nevelésre, szomorúan tapasztalják, hogy alacsony a helyi gyerekek részvétele a rendezvényeinken.

Összegzésként elhangzott, a programok terén olykor már a bőség zavara látszik, éppen ezért fontos a civilek közötti egyeztetés. Kérték továbbá a szervezeteket, hogy a nyugdíjas klub felújítása miatt kezdjék meg az átmeneti időszak áthidalására vonatkozó előkészületeket. Úgy érzik, a bizottsági ülésen konstruktív megbeszélés folyt, nyolcból hat egyesület részvételével.

Békésszentandrás Kulturális Fejlődésért Alapítvány 2018. évét Kozák János értékelte. Megfogalmazta, minden tervezett munkát elvégeztek, és még tart a strandépület fejlesztése okán alkalmazott dolgozók foglalkoztatása. Céljaik nem változtak, a legfontosabb továbbra is a település érdeke és kulturális programok támogatása.

Hévízi Róbert bizottsági elnök javasolta az alapítvány kuratóriumának öttagúra történő visszaállítását, ami megkönnyítené a munkát és erősítené a szervezet hatékony működését.

Sinka Imre polgármester rosszallását fejezte ki a sportegyesületek felé, mivel rendkívül alacsony arányban jelentek meg a bizottsági üléseken.

Nemcsényi Zsolt a sakk szakosztály vezetőjeként elmondta, az iskolai sakkszakkör megszűnése rájuk is hatással volt. Ennek ellenére úgy érzi, az elmúlt években az amatőr sakkozástól eljutottak a profi szintig, ami igaz a versenyszervezésekre és tanításra is. Ez bizonyítja, hogy egyedüli nagyközségi indulóként megyei bajnokok lettek.

Az illetékes bizottság elnöke kérte a civileket, sportegyesületeket, figyeljenek oda az őket érintő felhívásokra és a megemelt támogatási lehetőségekre. A civil alap pl. két év alatt kétmillió forinttal növekedett. Idén már 5 millió Ft-ot osztanak szét a helyi szervezetek között. Ebből egymillió forint „pántlikázott”, vagyis azok a civil szervezetek, sportegyesületek kaphatják, akik a Vitamin-napon aktív szerepet vállalnak.

A bejelentések között döntöttek a szociális ellátások valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásának módosításáról és a szennyvíztelep bővítésére vonatkozó konzorciumi szerződés megkötéséről. Érintették a furugyi ivóvízproblémát, ami egy csőtörés miatt következett be. Sinka Imre egyéni hatáskörben olyan vállalkozókat kért fel, akik feltárják és megjavítják a csövet.

Szavaztak a Településüzemeltetési Intézmény használatában lévő kistehergépjármű javításáról valamint kisebb fejlesztésekről is. Ezek közé tartozik egy kőtörő megrendelése, a Hunyadi utcai új buszmegállónál bádogos és egyéb munkálatok elvégzése, ill. a Gödrök közi üdülősor felújítása, törtbeton és zúzott kő felhasználásával.

Zárásként elhangzott, hogy az őzek kártékony tevékenyégével kapcsolatosan több bejelentés érkezett. Az intézkedés már megtörtént, és június 30-i határidővel indítványozták a terület rendbetételét is.

JóPálya – szakmaismereti vetélkedő az iparkamaránál

0

Jubilált a szorgos hangyák napja