in ,

Csabacsűd ismét jelesre vizsgázott a közrend és a közbiztonság terén

0

Tizenkét napirendi pontot és három bejelentést tárgyalt Csabacsűd önkormányzata május 21-én. Elsőként a település vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendeletet fogadták el, majd a Csabacsűdi Szociális Intézmény és konyha éves költségvetésről szóló beszámolóját tárgyalták. Mint elhangzott, eredetileg 58 millió 673 ezer Ft összegről indultak, ami 65 millió 570 ezer Ft-ra emelkedett. A 2018. évi maradványt 238 ezer Ft-ban lehet meghatározni.

A 2018. évi zárszámadásról szóló beszámoló kapcsán Bencsik Gábor gazdasági vezető elmondta, a költségvetést 525 millió 131 ezer Ft-tal fogadták el. Ez az év során 721 millió 633 ezer Ft-ra növekedett. A bevételek kb. 104,45 %-kal teljesültek. Az állami támogatás összege 10%-kal haladta meg az előző évit, ami annak köszönhető, hogy a tavalyi évben az étkeztetést, házi segítségnyújtást és az idősek nappali ellátását teljes mértékben a helyi intézmény látta el. 2017-ben ez csak fél évre volt igaz. A település hét EU-s projektre nyert mintegy 265 millió Ft-ot.

Rámutatott, kiemelkedő volt az iparűzési adó bevétel. 2017-ben 100 millió Ft feletti összeggel rendelkeztek, 2018-ban pedig elérte a 77 ezret. (Átlagosan 33-35 millió Ft között szokott mozogni – szerk.)

A kiadások teljesítése alig közelíti meg az 50%-ot, amit a magas tartalékokkal és az áthúzódó beruházásokkal magyaráznak. A költségvetési maradvány 397 millió Ft, ami magas, de a legnagyobb hányaduk felett elszámolási kötelezettségük van.

Bíró Zoltán, a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka katasztrófavédelmi szempontok alapján értékelte a tavalyi évet. Mint elhangzott, 7 db tűzesethez és 4 műszaki mentéshez (kettő közúti baleset, fakidőlés, gázszivárgás) vonultak. Az előbbiek főként szabadtéri tüzek voltak, amelyekhez szerencsére nem kellett nagyobb erőket bevetni. A legjelentősebb tűzeset 2018-ban Szarvason történt, ahol egy tollraktár gyulladt ki

Kiemelte, az alacsony statisztikai adatok miatt nincs értelme komolyabb következtéseket levonni, hiszen ez legtöbbször szerencse függvénye.

Sajnálattal tapasztalják, hogy elég sok szén-monoxid mérgezéses eset fordult elő a környéken. Szerencsére legtöbbjük nem volt súlyos, Dévaványán azonban ölt a néma gyilkos. Pozitívumként értékelte, hogy Békés megyében nem volt tűz által elhalálozott személy.

Eredményeikről szólva elmondta, év elején új vízszállító járművet is kaptak, és az egy évvel korábban birtokba vett tűzoltó laktanya is jól működik. Végül köszönetet mondott a testületnek azért, hogy évről évre a tűzoltónapon elismerik a szarvasi tűzoltók munkáját.

Oltyán Sándor ezredes, a Szarvasi Rendőrkapitányság vezetője a közrend és a közbiztonság oldaláról értékelte az évet. Általánosságban elmondható, hogy a regisztrált bűncselekmények száma az illetékességi területen tíz éve a legalacsonyabb volt, ami a közterületekre is vonatkozik. A nyomozási eredményességük 76%, közterület pedig 93,3%.

Csabacsűdön négy esetben volt szükség rendőri intézkedésre. Emellett három baleset történt, ami az elmúlt évekkel azonos számú.

Hangsúlyozta, nagy figyelmet fordítanak a bűn és balesetmegelőzésre. Együttműködnek az iskolákkal és a polgármesteri hivatalokkal. Cél a személyi sérüléssel járó balesetek csökkentése. Hozzátette, sajnos ez nem mindig a rendőrök hozzáállásán múlik. Bár többen teljesítenek szolgálatot az utakon, mint korábban, sok nagyon sok ittas járművezetővel találkoznak. Példaként említette, hogy olyan is előfordult, hogy egy órán belül kétszer fogtak el ittas járművezetőt, ill. egy nap alatt háromszor. Ezek csökkentésére tovább szeretnék erősíteni a kapcsolatot a polgárőrséggel, a halőrökkel és a vadőrökkel.

Szloszjár János, a Csabacsűdi Polgárőr Egyesület munkájáról beszélt. A nehézségekről szólva elmondta, nagyon nehéz fiatal polgárőröket találni. Jelenleg 18 fővel dolgoznak a településen, néhány fővel kevesebbel, mint korábban.

Lázár Zsolt, az Ótemplomi Szeretetszolgálat igazgatója a fenntartásukba került Csabacsűdi Idősek Otthona tavalyi évét összegezte. Mint megfogalmazta, 2018-at a váltás és a változás jellemezte. Folyamatos volt a karbantartás, a legnagyobb beruházást a kazáncsere jelentette. Terveik között szerepel a mosókonyha fejlesztése, sajnos azonban komolyabb önerős beruházásra nincs lehetőségük.

Kitért arra is, hogy tekintettel vannak a helyi lakosság igényeire, amit igazol, hogy a lakók többsége a településről került ki.

Gilanné Radványi Róza intézményvezető a Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha éves szakmai éves beszámolóját ismertette. Kifejtette, 2018 volt az első olyan év, amikor a teljes feladatellátás történt. Bár zavartalanul folyt a munka, a finanszírozás nehézségeit egyre inkább érzékelik. E szerint az állami normatíva a házi segítségnyújtáson kívül az utóbbi években nem emelkedett. A kiadások jelentős része a fizetésekre és a beszerzésre irányult. Nagyobb mozgást az étkeztetésnél és a házi segítségnyújtásnál tapasztaltak.

Bízik abban is, hogy biztosítanak számukra egy kulturális keretet, amit nyári programokra és a prevenció megszervezésére fordíthatnak. Az idei év nagy változását az épületenergetikai fejlesztés jelenti, ami hamarosan elkezdődik.

A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása után Válkovszki Mihály, a Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője foglalta össze a tavalyi évet. Nyomatékosította, nehéz évet zártak, a hulladékszállítás központosítása rányomta a bélyegét a cég munkájukra. Sajnos 6 főtől meg is kellett válniuk.

Kitért arra is, hogy noha a közszolgáltatás problémamenetes folyt, évek óta csapdahelyzetben vannak. Mivel a rezsicsökkentés nem engedi a költségek módosítását, veszteséget termelnek. Bár számos lépést tett az ügyben, a kérdést nem sikerült megoldani, ezért a miniszterelnökségtől kér állásfoglalást. A mérlegük mínusz 1,822 millió Ft-ot mutat, idén pedig mindössze 30 ezer Ft nyereséget terveznek. Úgy véli, az idei év „átvészeléséhez” önkormányzati hozzájárulás és a Kft. tagjainak aktív közreműködése is szükséges.

Gyomaendrődi Hulladékkezelő Kft. zárszámadását is elfogadták, elismerve, hogy a tavalyi évben „takaréklángon” sikerült üzemeltetni a céget. Bíznak abban, hogy idén a kommunális hulladék előtt megnyitja a cég a kapuit, ezért 2019 második felében már felfelé ívelő pályára áll.

Érintettek három pályázatot, amiből kettőnél a közbeszerzés érvényes, de eredménytelen lett. A napköziotthonos konyha műszaki ellenőri feladatok ellátása érvényes és eredményes döntés született. A pályázatot Kontroll-Centrum Kft. nyerte, bruttó 381 ezer Ft. Az épület belső terének felújítása a tanévzáró után kezdődik. Emellett két energetikai pályázatnál – az egészségház és a napközis konyha – feltételes közbeszerzést írnak ki.

A bejelentések között elfogadták a környezetvédelmi feladatot elvégző egyéni vállalkozó adatainak megváltozásáról szóló határozatot, kistérségi döntéseket hoztak, illetve megbízási szerződést kötöttek a főépítészi feladatok ellátására.

0

Közel ezerötszáz fánk és palacsinta fogyott a szarvasi gyereknapon

0

Lurkó-nap 2019! Gyakorlós módra