in ,

Diplomakiosztó a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karán

0

A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara június 22-én tartotta tanévzáró, diplomakiosztó ünnepségét, melyen 149 végzett hallgató Dr. Kozma Gábortól a Főiskola rektorától és Dr. Lipcsei Imrétől a Pedagógiai Kar dékánjától vehette át oklevelét. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Homoki Andrea a GFF Egészség- és Szociális Tudományi Kar dékán asszonya, Dr. Vincze Gábor a GFF Gazdasági Kar dékánja, Tolnai Péter a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke, a Békés Megyei Kormányhivatalt képviselő Gaál Roland hivatalvezető, Babák Mihály Szarvas város polgármestere, Hodálik Pál Szarvas város alpolgármestere, Földesi Zoltán főtanácsnok, Lázár Zsolt esperes, valamint a Gál Ferenc Főiskola intézményeihez tartozó vezetőkollégák.

A hallgatók a Kar udvarán gyülekeztek, majd talárban a szülők és a városi érdeklődők előtt vonultak át a lezárt Vajda Péter utcán a Tessedik Sámuel által építtetett evangélikus ótemplomba, mely évek óta helyet ad a Kar ünnepi rendezvényeinek.

Kojnok Kinga végzős óvodapedagógus szavalata után Dr. Kozma Gábor rektor nyitotta meg az ünnepséget, aki ünnepi beszédében örömét fejezte ki, hogy a város, a járás, a megye vezetői és a testvéri keresztyény felekezet képviselői ilyen alkalommal is itt vannak, biztató figyelmükkel segítik a Gál Ferenc Főiskola törekvéseinek megvalósulását. Dr. Lipcsei Imre dékán elbúcsúztatta a végzősöket, majd a hallgatók esküje után a diplomák átadása következett. A szarvasi képzésben részt vett Óvodapedagógus, Tanító, Csecsemő- és Kisgyermeknevelő végzősök mellett, a kihelyezett budapesti telephelyen tanuló óvodapedagógus hallgatók is itt vették át oklevelüket.

Színesítette az ünnepséget a Gyakorló Intézmény gyermekeinek műsora is. Szitó Zsófia és Krecsmarik Roberta óvodások Mentovics Éva versével, Horváth Amira 1. osztályos tanuló Fecske Csaba költeményével köszöntötte a friss diplomásokat.

Az újdiplomások nevében Durkó Tímea búcsúzott az Alma Matertől, majd a végzősök a hagyományokhoz híven átadták a „vándorbotot” az itt maradt hallgatók képviselőjének és emlékszalagot kötöttek fel a kari zászlóra.

Évek óta hagyomány, hogy a Diplomakiosztó ünnepségen kerülnek átadásra hallgatói elismerések. A legkiválóbb óvodapedagógus-jelölt díjat Dr. Lipcsei Imre dékán és Bíró Gyula a Gyakorló Intézmény igazgatója adta át Molnár Anett hallgatónak. A legkiválóbb tanítójelölt címet Ilyés Zoltán vehette át Dr. Fest Sarolta dékán-helyettes asszonytól és Bíró Gyula igazgató úrtól.

Az 1991-ben alapított „Rózsa Borka Alapítvány” minden évben díjazza a legkiválóbb óvodapedagógus hallgatókat. Idén Molnár Anett kapta a kitüntető elismerést, melyet Bíró Gyula, mint a kuratórium tagja adott át.

Zárásként Gaál Roland hivatalvezető, Lázár Zsolt esperes és Babák Mihály polgármester köszöntötte a végzősöket, akik sapkájuk feldobásával búcsúztatták a kivonuló elnökséget.

Az ünnepség végén a templom előtt, majd a Kar udvarán készültek el a barátoknak és az örökkévalóságnak szóló fényképek, melyektől mindenki azt reméli, hogy soha nem felejtik el egymást. Mi, a Kar oktatói is abban bízunk, hogy hallgatóink mindig emlékezni fognak Szarvasra, a történelmi Magyarország mértani közepén fekvő kisvárosra, ahol a szép hallgatói évek alatt felkészültek hivatásukra a jövő nemzedékének nevelésére.

0

Házhoz viszi a tudást a kis-és középvállalkozásokhoz a NYITOK

0

Különleges versek, novellák a víz fölött