in

A közbiztonság, környezetvédelem terén jól vizsgázott Békésszentandrás, a káresetek száma némi emelkedést mutat

0

Június 24-én tartotta soros testületi ülését Békésszentandrás önkormányzata. Napirend előtt Sinka Imre polgármester tájékoztatott, hogy dr. Katona Piroska veszi át dr. Sajti Edit praxisát, ezáltal folyamatosan biztosított lesz a gyermekorvosi ellátás a településen.

Elsőként elfogadták a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság beszámolóját, ezt követően pedig rátértek a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évben végzett tevékenységére. Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok országos kitekintésként elmondta, 10 ezer vonulással kevesebb történt, mint az előző évben. Ezek a számok megyei és települési szintre is leképezhetők. A tűzesetek száma stagnált, a műszaki mentések aránya enyhe csökkenést mutat.

Békésszentandráson a káresetek növekedtek. Szám szerint 22-23 esetet regisztráltak, amelyek fele szabadtéren történt. Nem egyszer az is előfordult, hogy a tűzeset többszöri oltást igényelt. A műszaki mentések száma 14-re emelkedett, ami 60%-os növekedést jelent. Ebből 9 esetben közúti baleset történt.

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság kampányt indított a szabadtéri tűzesetekre, és „Ne gyújtsa, gyűjtse!” címmel pedig a szelektív hulladékgyűjtésre igyekeznek felhívni a figyelmet.

Eredményeikről szólva elmondta, év elején új vízszállító járművet is kaptak, és az egy évvel korábban birtokba vett tűzoltó laktanya is jól működik.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy 2018. január 1-jétől megszűnt a kötelező lakossági kéményseprés. Igénylése javasolt, és több módon igényelhető.

Szó esett a szúnyoggyérítésről is. Bíró Zoltán tájékoztatott, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság meghatározott ütemterv szerint, mintegy 400 településen végez földi, illetve légi irtást. Amennyiben a lakosság részéről igény érkezik, felülvizsgálják, valamint az önkormányzatnak is lehetősége van saját költségvetésből további gyérítéseket megrendelnie. A másfél milliárd forintos keretet nemrégiben egyébként állami szinten megszűntették, és a probléma nagysárendjéhez igazították.

Beszámolót hallhattak a Szarvasi Polgárőr Egyesület részéről is. Ebből kiderült, létszámuk 35 fő, ebből két fő békésszentandrási. Fő profiljuk továbbra is a bűnmegelőzés volt. Szerencsére a bolttulajdonosok csak néhány esetben jeleztek feléjük kisebb értékű lopásokat, ezt meghatározott időben történő járőrözéssel igyekeztek mérsékelni. Hozzátette, ehhez hasonlóan a turizmusban sem történtek jelentősebb káresetek.

Nagyon büszke rá, hogy mind Békésszentandráson, mind Szarvason nagy sikerrel zajlik a polgárőr Mikulás program, amelyet az önkormányzat is támogat. Terveik között szerepel egy nyári közlekedésbiztonsági verseny, amelyben ugyancsak kérik a képviselők támogatását.

Virág Sándorné, a Gondozási Központ vezetője utoljára számolt be a testületnek, mivel ősztől nyugdíjba vonul. Visszatekintett az elmúlt 38 évre, amelyet az intézménynél töltött. Beszélt a helyszín és névváltoztatásokról – utóbbi hat alkalommal történt – és érintette a fejlesztéseket is. Kérte a testületet, hogy továbbra is érezze magáénak az intézményt, és szeresse az időseket.

Tóth András, a Településüzemeltetési Intézmény vezetője arról beszélt, hogy a három éves működés során minden évben kijelöltek maguknak egy célt, amelynek számos pontját sikerült teljesíteni. Ennek ellenére messze nem elégedett, az elmaradásokért pedig vállalja a felelősséget.

Nemcsényi Zsolt, a Településfejlesztési, Településüzemeltetési és Mezőgazdasági Bizottság elnöke hozzászólásában emlékeztetett, néhány éve 180 közfoglalkoztatottat alkalmaztak, ami mára alig több mint 20 főre csökkent. A megoldás kulcsát az intézmény átszervezésében és a gépesítés fokozásában látja.

Szó esett a falugazdász 2018. évi tevékenységéről is. A beszámolóval kapcsolatban rámutattak, Békés megyében nagyon jól működik a rendszer, és szükség van a falugazdászok segítő munkájára. Noha a gazdálkodó emberek száma csökken, mindent megtesznek a hálózat személyi feltételeinek és kereteinek megőrzésért. A korábbi falugazdászra, a nemrégiben elhunyt Demeter Péterre a testület egyperces néma felállással emlékezett meg.

A település környezetvédelmi helyzetéről Hévízi Róbert, a Művelődési, Sport Környezetvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet. Utalt egy öt évvel ezelőtt készült anyagra, amely Békésszentandrás környezetvédelmét több szegmensből vizsgálta. Azóta ezt minden évben felülvizsgálják, és újra értékelik. Nyomatékosította, az M44-es átadása nagy előrelépést jelente, hiszen jelentősen csökkenne az átmenő gépjárművek káros anyag kibocsájtása. A vizeknél mért értékek szerencsére határérték alatt vannak, a talajnál pedig az öntözést kell megoldani.

A települési környezetnél a lakóházakat és a fásítást vizsgálták. Megállapították, a településen sok az üres ingatlan, ami a nagyközség arculatára kedvezőtlenül hat. A fásítás terén sikerült előrelépniük, az elöregedett fákat azonban pótolniuk kell. A hulladékgazdálkodást illetően vegyes érzelmeik voltak. A kommunális hulladékkal elégedettek, az üvegszállítás gyakorisága – havonta egy – azonban nem elegendő.

Egy komposztáló létrehozását is előrevetítették, amelynek segítségével a zöld hulladékot tudnák hasznosítani. A zajszint ugyancsak határérték alatt van, bár megközelíti azt. Örömmel fogadták a szennyvíztisztító felújítását, amely 1,1 milliárd Ft-ból valósul meg. Összességében elmondható, a település környezetvédelmi helyzete „nem rossz”, a javítandó részekkel azonban foglalkozni kell.

A Körös-menti TDM beszámolójából kiderült, a településen folyamatosan nő a vendégéjszakák száma. Nemcsényi Zsolt, a Településfejlesztési, Településüzemeltetési és Mezőgazdasági Bizottság elnöke hozzászólásában kifejtette, alapvetően a munkájukkal elégedett, noha a bizottsági ülésen voltak bírálatok is. A jövőben szükség lenne az üdülősorok pontos kitáblázására, hosszú távon pedig az attrakciófejlesztés jelenthetné a további fejlődés alapját.

Barna Antal, a Pénzügyi és Turisztikai Bizottság elnöke elmondta, a településen több fejlesztés zajlik jelenleg is a turizmus jegyében, ami örvendetes. Megoldandó kérdésnek a közvilágítást tarja, amely három üdülősort is érint.

A bejelentések között szó volt a TOP-os és KEHOP-os pályázatokkal kapcsolatos teendőkről, az általános iskola és óvoda nyári felújításáról, a Gondalaposi útépítésre vonatkozó intézkedésekről, és tárgyalták a Művelődési, Sport Környezetvédelmi Bizottság javaslatát is. Zárt ülésen elbírálták a bölcsőde intézményvezetőjének pályázatát.

Sükösd Attila és Hajduch Nándor0

Hajduch Nándor az előkelő nyolcadik helyen zárta az Eb-t Krakkóban

0

A fiatalok Farmereket győztek