in

Kondor Péter Szarvas város új díszpolgára

Kondor Péter, Babák Mihály és Lázár Zsolt (Fotó: Gácsiné Petrovics Szilvia)0
Kondor Péter, Babák Mihály és Lázár Zsolt (Fotó: Gácsiné Petrovics Szilvia)

Szarvas város újratelepítésének 297. és a várossá nyilvánításának 53. évfordulójára emlékeztek július 23-án, az evangélikus Ótemplomban. Az ünnepi istentiszteletet megelőzően a város vezetői és a megjelent intézmények, civil szervezetek tagjai megkoszorúzták báró Harruckern János György szobrát, aki 1722-ben, főként felvidéki vármegyékből érkező szlovák jobbágycsaládokkal a vidéket újra benépesítette.

Az ünnepi istentiszteletet Lázár Zsolt esperes és Horváth Z. Olivér parókus lelkész celebrálták, majd Boronyák Gergely lépett a mikrofonhoz. A Cervinus Teátrum művésze József Attila: Minden rendű emberi dolgokhoz című versét szavalta.

Frankó Anna, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hangsúlyozta, nagy elődükhöz, Tessedikhez hasonlóan tagjaik ma is a szórakozás helyett a munkát részesítik előnyben, és számos pályázaton szerepeltek sikerrel. Többek között megújulhatott a Szlovák Tájház, gyakorlókertet avattak az udvaron, emellett pedig bíznak több projektjük sikeres elbírálásában.

Babák Mihály, Szarvas város polgármestere beszédében emlékeztetett, a közel háromszáz évvel ezelőtt ide érkezők először lakóhelyet találtak, ami a későbbi nemzedékek számára otthonná vált. Wass Albert soraira utalva hangsúlyozta, fontos, hogy az embernek legyenek gyökerei, amelyekhez ragaszkodik, hiszen ez jelentheti ez egyik legfőbb iránytűt az életben.

– Ebben a városban nagyon sok szorgos, dolgos ember van. Vannak olyanok is, akik nem csak maguknak élnek, hanem egy nagyobb közösségnek, Szarvasnak. Teszik ezt anélkül, hogy kérnénk, méghozzá komoly hivatástudattal – előlegezte meg a díjazottak méltatását. – A mai világban sokszor szoktunk elégedetlenkedni, olykor még a jót is kifogásoljuk. Ezek az emberek csendben teszik a dolgukat. Ahogyan a pék a sütödében, a kiszolgáló a boltban vagy a varrónő az életben, mert mindenkinek van helye valahol az életben. Kérdés, hogy ki, hol és mikor találja ezt meg.

Kifejezte attól való aggodalmát is, hogy a fiatalok közül egyre kevesebben térnek vissza a városba. Szerencsére a történelem számos példával szolgált az ellenkezőjére is, gondolván Tessedik Sámuelre, Melis Györgyre vagy Ruzicskay Györgyre. Bízik benne, hogy a jövőben ez a tendencia megfordul, hiszen Szarvas kisvárosi méretei ellenére komoly eredményeket tud felmutatni a gazdaság, oktatás, kultúra, kutatás és a sport területén is.

Mint elhangzott, Szarvas város önkormányzata a 46/2009. évi rendeletében határozott díjak, elismerések alapításáról és átadásuk rendjéről. Az önkormányzat „Szarvas város díszpolgára” címmel ismeri el azoknak az érdemeit, akik Szarvas város fejlesztéséért évtizedeken keresztül kiemelkedően dolgoztak, gazdasági, tudományos, kulturális vagy közéleti területen maradandó alkotásaikkal emelték vagy elősegítették a város lakosságának gazdasági és kulturális előrehaladását, és hírnevének öregbítését. Díszpolgári cím adományozását kezdeményezheti települési képviselő, a képviselő-testület bizottságai, politikai párt, civil vagy gazdálkodó szervezet, ill. országgyűlési képviselő. Évente legfeljebb egy díszpolgári cím adományozható.

Idén az elismerést Kondor Péter püspök érdemelte ki, akit iskolái és lelkészi szolgálata révén komoly kötelék fűz a városhoz.

– Ezt a díjat nem várja az ember, erre nem lehet felkészülni. Az összes korábbi díszpolgár tette a dolgát, azért, hogy megpróbáljon segíteni a körülötte lévőknek, tudásuk legjavát nyújtva. Az ember sok minden átgondol az életével kapcsolatban, legyen szó munkáról, családról, életpályáról, de az, hogy díszpolgárrá választják a saját városában, eléggé különleges dolog. Különleges élmény ott állni abban a templomban, ahol igehirdetések alkalmával korábban olyan sokszor álltam. Olyankor megpróbál az ember a Bibliából átszűrni magán gondolatokat, és adni valamit abból, amit kapott. Ma ebben az órában csak kaptam – fogalmazta meg a díjátadást követően a település díszpolgára.

A díszpolgári címmel járó pecsétnyomót tartalmazó díszdoboz átvételét követően további díjak átadása következett. Szarvas Városért Díjat vehetett át Brachna Irén, a Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola igazgatónője, Kitajkáné Szántai Mária, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium igazgatónője és dr. Boros István nyugalmazott állatorvos.

A Szarvas Város Kulturális Életéért Díjat Pechan Zoltán karnagy, Fabó Lászlóné könyvtáros, Csasztvanné Vass Edit pedagógus, Csasztvan Béla, a Cervinus Teátrum műszaki vezetője és Bakró Erzsébet táncpedagógus érdemelték ki. Pechan Zoltán előtt a Szarvasi Kamarazenekar koncertmestere, Vass István és tagjai stílszerűen muzsikaszóval tisztelegtek.

Az oktató-nevelő munka terén elért kiemelkedő eredményei, példamutató és lelkiismeretes szakmai tevékenysége alapján Pedagógiai Díjjal jutalmazták Buzás Tündét, Jani Erzsébetet, Frankó Annát, Bíró Gyulát és Kituljak Esztert.

A képviselő-testület döntése alapján a város turizmusáért, fejlődéséért végzett kimagasló közéleti tevékenysége alapján a Szarvas Város Turizmusáért Díjra idén Povázsai Mihály, Mihály Mariann, Darida István és a Szarvasi Város-és Környezetvédő Egyesület volt méltó. Nevükben dr. Váradi Lászlóné elnök vette át a díjat.

Az idei évben Szarvas város Gazdaságfejlesztéséért Díját megosztva a Szarvas Fish Kft. és a Pioneer-Hi Bred Zrt kapták. A díjjal járó összeget mindketten jótékony célra ajánlották fel. A Szarvas Fish a szarvasi Ótemplom által szervezett ételosztásokat támogatja, a Pioneer Hi-Bred Zrt. két szervezetet jelölt meg. Az összeggel a tűzoltókat, a 105 Alapítványt és a mentőket, vagyis a 04 az Életért alapítványt segíti.

A képviselő-testület korábbi döntése értelmében az elismeréseket idén egy helyett két ünnepi eseményen adják át. A Közegészségügyi, a Közszolgálati, a Védelmünkért, a Szociális Tevékenységért Díjak, a Szarvas Város Ifjú Tehetsége Díjak és a Közművelődési Díjak majd augusztus 20-án, az államalapítás napján kerülnek kiosztásra. Egyetlen kivételt egy Közszolgálati Díj képezett, mivel Szrnka Gábor szociális ügyintéző abban az időpontban nászúton tartózkodik.

A díjátadó után a megjelentek megkoszorúzták a Letelepedési Emlékművet. Ezt követően Babák Mihály polgármester és a városvezetés egy pezsgős koccintásra, ill. egy közös fotóra várta a kitüntetetteket, majd valamennyi vendég megkóstolhatta a város tortáját.

0

Pierre Lenoir, azaz Fekete Péter a Vízi Színházban

0

Fontos nemzetközi versenyek előtt zajlott le a Körös Kupa