in ,

218. tanévét kezdte meg a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium

0

2019. szeptember 2. 9 óra. Az iskolazászlót, lelkészeket, iskolavezetést, vendégeket követve az ünneplőbe öltözött diákság bevonult az Újtemplomba. Az Erős vár a mi Istenünk versszakainak éneklését követően a 86. zsoltár és a kezdő imádság mondatai vezették fel Ördögh Endre lelkész úr igehirdetését.

Ezután Seres Ákos 11. B osztályos tanuló köszöntötte Lázár Zsolt esperes, Ördögh Endre és Zahorecz Pál lelkész urakat, Babák Mihály polgármester urat, a város oktatási és kulturális intézményeinek megjelent vezetőit, illetve a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Körének tagjait, a nyugállományú tanárainkat.

Babák Mihály polgármester úr is köszöntötte az ünnepi alkalom résztvevőit, beszédében felidézte ifjúkori szeptemberi emlékeit.

Az ünnepi műsor a Zaporozsec együttes soraival – „Kérdezem, de nem felel. / Várhatom, úgysem jön el” – kezdődött, amit iskolai együttesünk tolmácsolt: Garai Hajnal ének és gitár, Balde Ákos ének és Lázár Dániel zongora.

Majd Kiss Virág humoros Tanévnyitó képes monológot adott elő az iskolakezdés nehézségeiről, annak furcsaságairól.

A humort követte a Huszár Gál 1574-ben összeállított gyűjteményében olvasható Mi kegyes Atyánk című verse, „A magyar tanulóifjúság régi éneke” Tóth Armand előadásában.

Az ünnepség legmeghatározóbb része következett: Kitajkáné Szántai Mária Igazgatóasszony. Ördög Endre lelkész urat egyéb elfoglaltsága elszólította iskolánk igazgatótanácsából, ezért munkája köszöneteként megajándékoztuk az Alma Materünkről szóló könyvvel. Majd igazgatóasszonyunk megemlékezett az iskolánk volt és mai tanulóihoz köthető nyári sportsikerekről, példakövetésre buzdította az iskolánk diákságát.

Végezetül megnyitotta a 2019-2020-as tanévet.

Záróműsorszám a hagyományoknak megfelelően a Dr. Lengyel Albertné vezette énekkar volt, Induljunk, érkezünk című dallal  Garai Hajnal gitárkíséretével.

A záróimádságot és áldást nemzeti himnuszunk eléneklése követte, majd az ifjúság visszatért tantermeibe, hogy megkezdje a frissen megnyitott tanév hétköznapjait.

A tanév igéje a “Mert közülünk senki sem él önmagának…” (Róm 14, 7a)  mutat utat mindannyiunknak ebben a tanévben.

Pécsváradi Antal

Körösparti Ágnes (Fotó: Hegedűs Éva)0

Új igazgatóval kezdődött a varázslás a Chovánban

Fotó: Hegedűs Éva0

Méretes céklával és tökkel is büszkélkedhetnek a szentandrási kertbarátok