in ,

20 éves a Benka!

0

Az immáron 20 éves hagyományokhoz híven a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola tanévnyitó ünnepséggel kezdte meg szeptember 1-jén az idei tanévet. Az Ótemplom kertjében gyülekeztek azok a diákok is, akik már számtalanszor átlépték a templom küszöbeit és azok is, akik még csak most ültek először be a templom padjaiba. A diákok felállva köszöntötték a leendő elsősöket, akiket a 8. osztályosok vezettek a helyükre. Lázár Zsolt esperes úr arra hívta fel a figyelmüket, hogy néhány „szempillantás” és már nem ők fognak az első padban ülni, hanem ballagó diákként búcsúznak majd iskolánktól.

Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért! (2Kor 9,15)

Köszöntötte diákjainkat Babák Mihály polgármester úr, aki kiemelte, hogy a hagyomány, amit ez az iskola képvisel, továbbvisz példaértékű a városban. Gratulált a sok szép, kimagasló eredményhez, a gyermekek neveltségéhez, a pedagógusok elkötelezett szakmai munkájához. A sokasodó eredményeket a város támogatásával ígérte jutalmazni a jövőben is. Megtisztelte jelenlétével ünnepségünket Kiss Attila képviselő, Grünwald Béla nyugalmazott igazgató, a Gyermekünkért Jövőnkért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Maglóczki János iskolarendőr, Kitajkáné Szántai Mária a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium igazgató asszonya és Mészáros Tünde igazgatóhelyettese. Természetesen együtt ünnepeltek velünk presbitereink, nyugdíjas pedagógusaink.

Igazgatónk, Molnár Istvánné megköszönte a városvezetésnek, az egyházunknak, a szülőknek a rengeteg elkötelezett munkát, melyből a húsz év alatt számtalan sok jó és szép eredmény fakadt. Megható pillanat volt, amikor a 20 éve itt tanító pedagógusainkat, munkatársainkat hívták az oltárhoz, ahol evangélikus iskolánk alapító tagjaként emléklapot vehetett át szolgálatáért Abonyi Éva, Farkas Antalné, Bencsik Tiborné, Buzás Mihály, Buzás Tünde, Gyekiczki István, Hovorkáné Hegedűs Hajnalka, Juhászné Kurucz Edit, Lestyan Györgyné, Molnár Istvánné, Nagy Istvánné, Sztrehovszki Mária, Török Éva és Védőné Dobrotka Edit. A kollégáimmal csatlakozva hozzájuk az oltár előtt megújítottuk pedagógusi eskünket, áldást kaptunk további munkánkra.

A gyerekek – tradícióinkhoz híven az 5. osztályosok – köszöntötték verssel, imával a jelenlevőket magyar és angol nyelven. Iskolánk énekkarosainak csodálatos hangja Paraszt Attiláné vezetésével ismét betöltötte a templomunkat egyházi énekekkel. A szereplők sorai között az 1. osztályos tanulók is egy-egy rövid verssel bátran köszöntötték társaikat.

Az évfordulóhoz méltóan az ajándékozás sem maradhatott el. A 20. tanév megnyitása alkalmából minden tanulónk egy kedves szülő által készített alkalomhoz illően díszített mézeskalácsot vehetett át, jelképezve azt, hogy a sok kicsi szív egy nagy közösség tagja.  Külön szeretetteljes figyelmet kaptak az elsőéves diákok, akiknek Az imádkozás ábécéje című Szabó Lajos könyvvel is kedveskedett iskolánk.

Az ajándékozások sorát Himer Péter, iskolánk volt tanárával folytattuk, megköszönve neki a pedagóguspályán eltöltött sok évet. Nem szakad el iskolánktól teljesen, hiszen a Luther színjátszócsoportban és a templomunkban is hallhatjuk játékát az ótemplomi orgonán, vagy láthatjuk őt a billentyűk mögött.

Nagy öröm számunkra, és igazán hálásak vagyunk Himer Tündének, iskolánk volt tanulójának, hogy vissza-visszatér hozzánk, és elkápráztat minket hangjával újra és újra. Így volt ez most is, amikor Lázár Zsolt esperes úrral, Horváth Z. Olivér iskolalelkészünkkel, Zahorecz Pál újtemplomi lelkésszel, Himerné Duló Erika tanítónővel és Himer Péter kántorral közös énekükkel még meghittebbé tették az ünnepi pillanatokat.

20. éve az istentisztelet zárásaként az elsősök egy-egy szál virágot helyeznek az oltár elé, majd tanítójukkal együtt fogadták életükre Isten áldását. A megszeppent elsősök izgalmát esperes úr szelfije mindig fel tudja oldani.

A templomtól csak egy kicsit búcsúztunk el, ugyanis másnap a hivatalos „táskaszentelésre” visszatértünk. Ez egy igazán szép szokás az iskolánkban, hogy az első tanítási napon a lelkészek megáldják a kicsi elsősök táskáját. Széles mosollyal pakolják ki ilyenkor a táskáikat az oltár elé, és hallgatják az áldást. Ezen a napon még várt az iskolánk tanulóira egy igazi meglepetés: szeptembertől művészeti alapiskolaként is működik iskolánk, ennek örömére egy közös táncra hívtak bennünket néptánc oktatóink, Nemcsényi Alíz és Oláh Márkó.

Abonyi Éva és Gazsóné Gugolya Beáta

Fotó: police.hu

Négy tő kender a garázs mögött

0

Ajtók nyíltak a Kis Herceg világára