in , ,

Pártai Lucia minden szaktudását és kapcsolatrendszerét Szarvas szolgálatába állítaná

Bencsik Mihály, Pártai Lucia és Deák Márta (Fotó: Hegedűs Éva)
Bencsik Mihály, Pártai Lucia és Deák Márta (Fotó: Hegedűs Éva)

Stílszerűen „Derűs napot!” köszönéssel nyitotta sajtótájékoztatóját Pártai Lucia, aki a szarvasi polgármesterjelöltek közül időrendben utolsóként mutatkozott be a helyi médiumokon keresztül. A szeptember 26-i esemény helyszíne a megszokottól eltérően a szabadban volt, mellyel azt szerette volna érzékeltetni, hogy nem várja el lakosságtól, hogy felkeressék az irodájában, hanem inkább ő megy el hozzájuk.

Elöljáróban köszönetet mondott az ajánlások formájában irányába eljuttatott bizalomért, amit a munkájával szeretne meghálálni. Mint megfogalmazta, megválasztása esetén minden szaktudását, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét szolgálatba állítja a város fejlődése és az itt élők boldogulása érdekében.

Leszögezte, bár tisztelettel adózik Babák Mihály polgármester munkássága előtt, elérkezettnek látja az időt a váltásra. Hangsúlyozta, friss, új gondolatokra van szükség, különösen azért, mert számos probléma vár megoldásra. Ezek közé sorolta a város elnéptelenedését, az egészségügy helyzetét, valamint az utak és járdák állapotát is. Vallja, egy település nem pártpolitikai színtér, első helyen mindig a város érdekének kell állnia. Számít minden dolgozni és tenni akaró lakos együttműködésére, függetlenül attól, hogy melyik oldal nézeteivel szimpatizál.

Egyik erősségének érzi, hogy az elmúlt évtizedekben olyan szerteágazó tapasztalatokat gyűjtött és olyan ismeretségekre tett szert, amelyeket az egyes szakterületeken kamatoztatni tudna.

– Én magam is szarvasinak érzem magam, szarvasi vagyok. Igaz, hogy nem itt születtem, de annál jobb, hiszen mint egy céhlegény, céhlány, máshonnan hozom a szakismereteimet, és gyarapíthatom az önök javára. A legfontosabb tehát, hogy dolgozzunk együtt! – kérte a választópolgárok partnerségét.

Szakmai tapasztalatairól szólva elmondta, 1992 óta vállalkozást vezet, több cégcsoport menedzsere, valamint kilenc éven keresztül egy több milliárd Ft-os költségvetésű város külsős bizottsági tagjaként is tevékenykedett. Tisztában van a feladat nehézségével, de úgy véli, megfelelő szakembergárdát segítségül hívva és országos ismertségét is latba vetve irányt tud mutatni Szarvasnak.

Úgy érzi, a különböző pártoktól kezdve a civil szervezetekig bezárólag mindenkivel megtalálja a közös hangot. Azt kérte jelölttársaitól is, hogy becsülettel, lelkiismeretesen csinálják végig az október 13-ig vezető időszakot, hogy azt követően egy asztalhoz ülve véleményt cserélhessenek a település jövőjéről. Az őt ért igazságtalan támadásokra a jövőben sem kíván reagálni, bízva abban, hogy élete és munkássága garanciául szolgál.

Bemutatkozott Deák Márta (DK-MMM) a 8. sz. választókerület jelölje is. Önmagáról szólva elmondta, nevelőszülőként hét gyermeket nevel, akik közül hat állami gondozásból került hozzá. Szülei és családja is külterületen élnek, ezért napi szinten találkozik a lakosság nehézségeivel. Azt is látja, hogy sok munka vár rá, de minden erejével azon lesz, hogy segítse a körzet fejlődését.

Bencsik Mihály (DK-MMM) a 7. szám választókerület jelöltje arról beszélt, hogy jól ismeri a kerületet, mivel hosszú időn keresztül ott lakott, szülei pedig jelenleg is ott élnek. A jelölést nem politikai vagy egyéni érdekből vállalta, hanem becsületbeli ügynek tekinti. Sajnálattal tapasztalja, hogy az országosan jellemző öncélú, igaztalan vádaskodások és egymás lejáratása helyben is megjelent. Kérte jelölttársait, hagyjanak fel ezekkel a módszerekkel, és foglalkozzanak inkább a város jövőjével.

A közeljövő legfőbb kérdései között említette az M44-es megnyitását. Úgy véli, a gyorsút adta lehetőségekkel élni kell, ezért mihamarabb fel kell mérni az ebben rejlő potenciált. Rámutatott, Szarvas kiváló természeti adottságokkal és számos értékes turisztikai attrakcióval rendelkezik, amelyekre építve ugyancsak fejlődés generálható. Ezzel együtt az itt élők problémáiról sem szabad megfeledkezni, amelyek nála az első helyen állnak.

Pártai Lucia ezt követően érintett néhány programelemet is. Ezek egyike egy fenntartható település kialakítása. Alapját a helyben termelt zöldség és gyümölcs jelentené, melyek nem csak egészséges táplálékként szolgálnának, hanem a tevékenység munkahelyet, hosszú távon pedig bevételt teremtene.

Kitért arra is, hogy megválasztása esetén megnyílna az út Brüsszel felé is, és pályázatok segítségével csökkenthetők lennének korunk legnagyobb problémájával, a klímaváltozással járó negatív következmények.

Fontosnak tartja továbbá az állattartásra irányuló fokozott figyelmet és egy szarvasi védjegy létrehozását is, amelynek révén a helyi kézműves termékek akár a multikhoz is bekerülhetnének. A KKV-k fellendítésének egyik kulcsát véleménye szerint a vendégéjszakaszám növelése jelenti, melynek eléréséhez főként az áthaladó turistákat kellene megcélozni. Emellett nagyobb teret adna a megújuló energiahasználatnak (geotermia, földhő) is, amelyeknek az igénybe vételével pl. egy külterületeken élőket szolgáló elektronikus kisbuszt is elindítana.

Ígérte, programja részletes tartalmát a jövő héten, egy újabb sajtótájékoztató keretében ismerteti.

0

Az agrárium a béke és az egység megteremtésének alapja

Földesi Mihály és Aszódi János (Fotó: Hegedűs Éva)

Békésszentandráson is indít képviselőjelöltet a Mi Hazánk Mozgalom