in

Ünnepélyes esküt tettek a csabacsűdi önkormányzat tagjai

Molnár József polgármester leteszi esküjét (Fotó: Hegedűs Éva)0
Molnár József polgármester leteszi esküjét (Fotó: Hegedűs Éva)

Október 17-én alakulóülést tartottak Csabacsűdön. Molnár József megválasztott polgármester elöljáróban köszönetet mondott az előző képviselő-testületnek munkájáért, kiemelten András Attilának (2002-2019) és Surina Györgynének (1998-2019), akik hosszú ideig szolgálták a települést. Mellettük a korábbi tagok közül Szloszjár János, Gilanné Radványi Rózsa, Bobvos Péter és Kerek Mihály folytathatják a munkát, régi-új képviselőként pedig Czesznak János csatlakozott az önkormányzathoz. Új tagként került az önkormányzatba Bracsok Szabolcs.

Varga Mihályné, a Helyi Választási Bizottság elnöke beszámolt az elvégzett munkáról. Mint elhangzott, Csabacsűdön a választásra jogosultak (1471 fő) 36,78%-a járult az urnákhoz, három szavazókörben. Kifogás a bizottság felé nem érkezett, rendkívüli esemény a választás előkészítése, lebonyolítása során nem történt. Az egyedül induló polgármesterjelölt, Molnár József 465 szavazatot kapott, az induló nyolc listás képviselőjelöltből pedig hatan szereztek mandátumot.

Ezt követően a képviselő-testület tagjai és a település polgármestere ünnepélyes esküt tettek, majd átvették a megbízólevelüket.

Én…………becsületemre és lelkiismeretemre fogadon, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Csabacsűd fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (képviselői eskütétel szövege)
Ezt követően módosították a Szervezeti és Működési Szabályzatot. (SzMSz) Az okok között szerepel, hogy az eddigi két, háromtagú bizottság helyett egy, öttagú bizottságot alakítanának, Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozat-tételt Vizsgáló Bizottság néven, illetve az elmúlt időszakban több rendeletmódosítás is történt. A későbbiekben az SzMSz átfogó felülvizsgálatát is elvégzik.

Titkos szavazással döntöttek az alpolgármester személyéről. Első körben Kerek Mihály nem kapott (4-3) többséget, így második körben Molnár József polgármester Gilanné Radványi Rózsa személyére tett javaslatot. Őt a testület 6-1 arányban megválasztotta a nagyközség új alpolgármesterének.

Határoztak a polgármester illetményéről is, ami a település lélekszámához mérten 498 ezer 585 Ft. Emellett a település vezetője havi 74 ezer 788 Ft költségtérítésre jogosult. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 150 ezer Ft-ban határozták meg, továbbá az összeg 15% költségtérítés formájában kerülhet felhasználásra.

Az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozat-tételt Vizsgáló Bizottság tagjainak Czesznak Jánost, Bobvos Pétert, Bracsok Bencét, Szloszjár Jánost, elnöknek pedig Kerek Mihályt választották.

A képviselői alaptiszteletdíjat 20 ezer Ft-ról 25 ezer Ft-ra emelték, amennyiben pedig az illető bizottsági tag, 27 ezer Ft helyett 30 ezer Ft-ot folyósítanak számára. A bizottsági elnök 30 ezer Ft helyett 35 ezer Ft-ot kap.

A polgármesteri program részleteiről szólva elhangzott, kiemelten kezeli a terület és településfejlesztést és a településüzemeltetést. Emellett nagy hangsúlyt fektet az egészségügyi ellátásra, a fenntartható fejlődésre, a környezetvédelemre, az intézmények fenntartására, a kulturális programok szervezésére és a szociális szolgáltatások széleskörű biztosítására. Aláhúzta, fontos, hogy a feladatokat ellátó intézmények megújuljanak. Ezen a területen már vannak előrelépések, mivel az önkormányzat több pályázaton sikeresen szerepelt. Feladatának érzi azt is, hogy Csabacsűd felkerüljön a térség turisztikai térképére. Bízik benne, hogy az elkövetkező ciklusban újabb járdák, utak újulhatnak meg. Figyelmet szentel továbbá a sportéletre, az idősek ellátásra és a testvértelepülésekkel való kapcsolattartást is. Célja, hogy a település továbbra is békés, biztonságos hely legyen.

A bejelentések között szó esett az új képviselők számára laptopvásárlásról és a TOP-os pályázatok esetében ráemelési kérelmek benyújtásáról. Zárásként Gilanné Radványi Rózsa alpolgármesterasszony köszöntetet mondott a választópolgároknak a szavazatukért, képviselőtársainak pedig a feléje tanúsított bizalomért. Molnár József polgármester végül jó munkát kívánt mindenkinek az előttük álló feladatok megvalósításához.

Fotó:Zentai Péter

Ismét Zalai Mihály lett a megyei közgyűlés elnöke

0

Nagyváradi partnerekkel tartottak műhelytalálkozót az arborétumban