in

Megtartotta alakuló ülését a békésszentandrási önkormányzat

Fotó: Hegedűs Éva0
Fotó: Hegedűs Éva

Október 22-én tartotta alakuló testületi ülését a békésszentandrási önkormányzat. Elsőként dr. Kozák Adrienn Réka, a Helyi Választási Iroda vezetője ismertette az október 13-i választás részleteit. Mint elhangzott, Békésszentandráson az országos átlagnál lényegesen magasabb érdeklődés övezte az önkormányzati választást. A névjegyzékben szereplő 3095 fő 60,19%-a (1863 fő) fejezte ki véleményét. A négy polgármesterjelölt közül a voksok 71, 58%-át Sinka Imre független jelölt szerezte meg. Mögötte Nemcsényi Zsolt (Fidesz-KDNP) végzett 24,7%-kal, őt követően pedig dr. Olasz Imréné független jelölt 2,33%-kal, majd Kóris György független jelölt 1,19%-kal foglalt helyet.

– Nagyon szépen köszönöm a lakosságnak, hogy ilyen magas arányban eljöttek, és véleményt nyilvánítottak. Ennek következtében ennek a testületnek egy nagyon komoly felhatalmazása van arra, hogy településért dolgozzon, teljesítsen. Másik oldalról pedig ez egy óriási elvárás is felénk, aminek meg kell felelnünk. Én úgy gondolom, hogy erre a képviselő-testület nevében ígéretet tehetek. Mi meg fogunk tenni mindent, hogy a településünk még szebb, még zöldebb, még élhetőbb legyen – fogalmazta meg székfoglaló beszédében a település újonnan megválasztott vezetője.

Mint elhangzott, egyéni képviselőként 18 fő mérettette meg magát. Közülük Virág Sándor és Hévízi Róbert folytathatják a megkezdett munkát, mellettük újként szólhatnak bele a nagyközség életébe dr. Lesfalvi Balázs, Farkasné Sinka Dóra, dr. Babák Zoltán és Major Attila.

Ezt követően a megválasztott polgármester és a képviselők átvették megbízólevelüket, és ünnepélyes esküt tettek.

Módosították a Szervezeti és Működési Szabályzatot (SzMSz) is, amit a megváltozott bizottsági struktúra indokolt. E szerint a Szociális, Jogi, Ügyrendi Bizottság változatlan formában működik tovább, a Pénzügyi és Turisztikai Bizottság helyett Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot hoztak létre. A Művelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság helyébe a Környezetvédelmi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság lép, ill. a Településfejlesztési, Településüzemeltetési és Mezőgazdasági Bizottságot Településüzemeltetési és Projektelőkészítési Bizottsággá alakítják át. A későbbiekben az SzMSz átfogó felülvizsgálata is megtörténik.

Szociális, Jogi, Ügyrendi Bizottság elnökének dr. Babák Zoltánt, tagjainak Hévízi Róbertet és Farkasné Sinka Dórát választották.

Határoztak a polgármester illetményéről is, ami a település lélekszámához mérten bruttó 548 444 Ft, továbbá idegennyelv pótlékként bruttó 11 595 Ft-ra jogosult. Emellett a település vezetője havi bruttó 82 260 Ft költségtérítésre jogosult. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját bruttó 172 500 Ft-ban határozták meg, továbbá az összeg 15% költségtérítés formájában kerülhet felhasználásra.

Sinka Imre polgármester javaslatot az alpolgármester tisztségére. A pozícióra dr. Lesfalvi Balázst javasolta, akit végül titkos szavazással (7-0 arányban) megszavaztak, így sor kerülhetett az eskütételére.

Környezetvédelmi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöki posztját Major Attila tölti be, tagjai Farkasné Sinka Dóra és Hévízi Róbert lettek. A Pénzügyi és Gazdaságii Bizottság elnöke Hévízi Róbert, tagjai dr. Babák Zoltán és Virág Sándor lettek. A Településüzemeltetési és Projektelőkészítési Bizottságot Virág Sándor vezeti, tagjaiként Major Attila és Farkasné Sinka Dóra dolgoznak.

A bejelentések között felhívták a figyelmet a képviselői vagyonnyilatkozatok és egyéb kötelezettségek megtételére. Dr. Babák Zoltán önkormányzati képviselő bejelentette, jelenleg jegyzőként dolgozik, ami összeférhetetlen a képviselői megbízatásával. Az összeférhetetlenség megszüntetésére harminc nap áll rendelkezésre, amelyben lépéseket fog tenni.

Zárásként az önkormányzat elfogadott egy állásfoglalást a Békés Takarék Szövetkezet irányába, melyben a tervezett csökkentett nyitvatartási idő ellen foglalnak állást.

Az alakuló ülést pezsgős koccintás zárta.

Endrefalvi második gólja (Fotó: Babák Zoltán)0

Csabacsűd megszórta Gádorost

Fotó: Babák Zoltán

Életveszélyes próbaút