in , ,

Jogerős a szarvasi polgármester-választás eredménye

Dr. Melis János címzetes főjegyző
Dr. Melis János címzetes főjegyző

– Kérem, engedjék meg, hogy azoknak tartsam ezt a sajtótájékoztatót, akik hiteles forrásból szeretnének értesülni a szarvasi polgármester és képviselő-választás eredményéről – ezekkel a szavakkal kezdte mondanivalóját dr. Melis János. A település címzetes főjegyzője október 28-án kérte a helyi médiumok figyelmét, ellenpólusként szolgálva a közösségi portálokon megjelenő csúsztatásoknak és félretájékoztatásoknak.

Úgy érzi, a jog is kezd egy olyan területté válni, amihez mindenki ért egy keveset, függetlenül az eredeti végzettségétől. Válaszul egy Kúria által hozott, 38.131/2019/4. számú határozatot tárt a nyilvánosság elé, amely igazolja, hogy a szarvasihoz hasonló esetben a legfelsőbb bírói hatalom hogyan járt el.

A közzétett eset egy olyan határozatot taglal, amelyet egy törvénytelenül működő egyesület ellen nyújtottak be. A döntés egyebek mellett kimondja, hogy a kérelmezőnek a Ve. szabályainak megsértése körében a választási szabályok megsértését kellett volna bizonyítani. E helyett az egyesület működésének, illetve képviseletének jogsértő jellegét állította. E kérdések megítélésére azonban a NMB-nak hatásköre nincs, a civil szervezetek választáson kívüli tevékenységét, működési jogszerűségét a választási bizottság nem ellenőrizheti, nem felügyelheti. E kérdések tekintetében a NVM jogsértést nem állapíthat meg, ez által nem lelhető fel ok-okozati kapcsolat a Ve. kérdelmező által felhívott szabályaival.

Nyomatékosította, jogászként nem vonja kétségbe azt az állampolgári jogot, hogy valaki érvényesíteni szeretné saját álláspontját a törvény adta lehetőségek keretein belül. Ezt tette Pálinkás Tamás is, aki a közösségi médián keresztül tényszerűen és tárgyilagosan arról is tájékoztatta a közvéleményt, miért nem nyújtott be fellebbezést a Kúria felé. Úgy véli, nem jogos semmiféle ellene irányuló negatív kritika, hiszen jogkereső állampolgárhoz méltóan járt el.

Emlékeztetett, Pálinkás Tamásnak október 24-én 16 óráig lett volna lehetősége fellebbezést benyújtani a Kúriánál, ez azonban nem történt meg. E szerint a szarvasi polgármester választás eredménye ettől az időponttól jogerőre emelkedett. A polgármester személye már nem áll jogi vita alatt.

Eddig az időpontig a listás képviselők ügyében sem tudtak döntést hozni, mivel a Fidesz-KDNP listáját Babák Mihály vezette. Október 25-én hozta meg a Helyi Választási Bizottság határozatát, amelynek fellebbezési határideje október 28-a 16 óra. E szerint listáról Pálinkás Tamás (Jobbik), Kovács Mátyás (NACSE) és Boross Árpád Levente (Fidesz-KDNP) kerülhet a képviselő-testületbe. Időközben a Fidesz-KDNP részéről érkezett a bejelentés, hogy Boross Árpád Levente lemondott a képviselői mandátumáról, helyette Molnár Etelét delegálja. A bejelentés ellen október 31-ig lehet fellebbezni. Ezt követően legkorábban november 8-án kerülhetne sor az alakuló testületi ülésre, amelyet technikai okok miatt várhatóan november 12-én tartanak.

Kérdésre válaszolva elmondta, a polgármesternek október 24-e óta aláírási joga van, ami lehetővé tette a munka megkezdését. Mindazonáltal pl. azt egyelőre nem tudják megállapítani, hogy az elhúzódott ügy miatt mekkora káruk keletkezett. Egyelőre az biztos, hogy mivel október végéig nem alakult meg a testület, a település egy pályázati lehetőségtől elesett.

Dr. Lipcsei Imre0

Jövőre, jelenre, múltra

0

Ismét sokan jótékonykodtak a Vajda Alapítványi bálján