in ,

Hass, alkoss, gyarapíts

Fotó: Hegedűs Éva0
Fotó: Hegedűs Éva

Választási kifogás miatt csak néhány héttel később, november 12-én tarthatta meg alakuló ülését Szarvas város önkormányzata. Az előző ciklusokhoz hasonlóan az Árpád szálló patinás falai között sorakoztak fel az újonnan megválasztott képviselők. Bevezetésként Szemerédi Bernadett, a Cervinus Teátrum színésznője kulturális műsorral emelte a rendezvény fényét. Őt követően Babák Mihály polgármester köszöntötte az önkormányzati tagokat, majd elfogadták a napirendi pontokat.

Dr. Izsáki Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az eredményeket, miszerint az október 13-án tartott helyhatósági választásokon hat körzetben a Fidesz jelöltjei nyertek, név szerint és a körzetek sorrendjében: Farkas Tamás, Csernus Zsolt, Kiss Attila, Molnár Istvánné, Sinkovicz Krisztián és Závoda Ferenc. Mellettük dr. Pecsenye Erzsébet független képviselőjelöltnek és Csanádi Lászlónak, a NACSE jelöltjének szavaztak bizalmat a választópolgárok. Kompenzációs listáról további három képviselő egészíti ki a 8 fős csapatot: Molnár Etele (Fidesz-KDNP) és Kovács Mátyás (NACSE). Pálinkás Tamás, a Jobbik listavezetője november 4-én lemondott mandátumáról. Pártjának 30 nap áll rendelkezésre egy másik képviselő delegálására.

Ismertette a nemzetiségi önkormányzati választás eredményét is. Mint elmondta, a választást követően egy kifogás érkezett, melyet mind a Területi Választási Bizottság, mind a Nemzeti Választási Bizottság elutasított.

A folytatásban a képviselő-testület tagjai és a polgármester ünnepélyes esküt tettek, majd aláírták az esküokmányokat.

Dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja köszöntőjében utalt arra a szenvedélyes kampányidőszakra, amikor sok minden elhangzott. Akkor nem fogalmazhatta meg álláspontját, most azonban elérkezettnek látta az időt, hogy reagáljon rájuk. Hangsúlyozta, a kormányhivatalok és a járási hivatalok nem politikai alapon hoznak döntést, hanem minden esetben a törvényeket tartják szem előtt. A kormány a kormányhivatalokon keresztül látja el az önkormányzatok törvényességi felügyeletét. Szemléletük középpontjában mindig az ember áll.

Feladatkörük részeként az információkérést, a szakmai segítségnyújtást és a törvényességi felhívást említette. Mint mondta, Szarvas város képviselő-testülete az elmúlt ciklusban 126 önkormányzati rendeletet és 3470 határozatot alkotott, amiket megvizsgáltak. Információkérésre 5 esetben került sor, ennél gyakoribb volt a szakmai segítségnyújtás, törvényességi felhívásra azonban – megyei szinten egyedülálló módon – nem került sor.

Az ünnepi ülésen oklevelek átadására is sor került. Az elismerést az előző ciklusban szolgálatot teljesítő képviselők, bizottsági tagok vehették át.

A napirendi pontok között szerepelt a polgármester illetményének elfogadása is. Ezt bruttó 698 ezer Ft/hó összegben, havi költségtérítését pedig a tiszteletdíj 15 %-ában (bruttó közel 105 ezer /hó) állapították meg.

Döntöttek továbbá a testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló, 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Társadalmi megbízatású alpolgármesternek titkos szavazással (8 érvényes, 2 érvénytelen szavazattal) Molnár Etelét választották meg. Az eskütételt követően sor került a tiszteletdíjának megállapítására is, amit bruttó 314 ezer Ft-ban, havi költségtérítését pedig tiszteletdíj 15 %-ban, 47 ezer Ft összegben határoztak meg.

A bizottságok korábbi egyeztetéseket követően a következőképp alakultak:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
Elnök: Csanádi László
Tagjai: Farkas Tamás, Kiss Attila, Kovács Mátyás, Sinkovicz Krisztián
Külső tag: Boross Árpád Levente

Gyermekjóléti és Közművelődési Bizottság
Elnök: Molnár Istvánné
Tagjai: Farkas Tamás, Sinkovicz Krisztián, Závoda Ferenc
Külső tagok: Csernus Gyöngyi, Králikné Molnár Anna és Lázár Zsolt

Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
Elnök: dr. Pecsenye Erzsébet
Tagjai: Csanádi László, Csernus Zsolt, Molnár Istvánné és Závoda Ferenc
Külső tagok: Gajdos Attilát és Romhányi Tiborné

Ifjúsági és Sportbizottság
Elnök: Kiss Attila
Tagjai: Farkas Tamás, Kovács Mátyás és dr. Pecsenye Erzsébet
Külső tagok: Béni Éva, Csizmarik-Boros Erika és Giricz Katalin

Szociális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság
Elnök: Csernus Zsolt
Tagjai: Kiss Attila, Dr. Pecsenye Erzsébet és Závoda Ferenc
Külső tagok: Gombár Györgynét, Szigeti Erika és Nagy Nikolett

A bizottsági tagok eskütételét követően Babák Mihály zárszóként egy-egy csengőszót hallatott a rendszerváltás óta a szarvasi közéletben tevékenykedett személyekért. Az elkövetkező ciklus mottójaként Kölcsey szavait hívta, akinek hívószavai, a „Hass, alkoss, gyarapíts” a képviselő-testület tagjai számára is útravalóul szolgálhatnak.

Az ülést pezsgős koccintás és állófogadás követte, ahol dr. Melis János címzetes főjegyző pohárköszöntőt mondott a 72. születésnapját ünneplő polgármester tiszteletére, egyúttal eredményes munkát kívánt mindenkinek az elkövetkező öt évre.

0

Márton lámpásai – beiskolázási játszóház a Gyakorlóban

0

Történelmi birkózó bajnoki cím