in ,

Tessedik Campus: Pénz vagy a hozzáértés hiánya vezetett ide?

Fotó: Babák Zoltán
Fotó: Babák Zoltán

Hallgatói tájékoztatót tartott tegnap a Szent István Egyetem vezetése . Itt volt Magyar Ferenc kancellár, dr. Palkovics László rektor, dr. Szabó István oktatási rektorhelyettes és a szarvasi kar korábbi alkalmazottja, dr. Szabó Linda Zsófia is, aki jelenleg megbízott jogi és igazgatási kancellárhelyettes. A nap folyamán a vezetőség tájékoztatta a kar dolgozóit, valamint találkoztak Babák Mihály polgármesterrel is.

Az esemény az arcról ismert sajtónak nem volt nyilvános, de a hangosításnak köszönhetően a folyosó a székekein ülve is tökéletesen hallani lehetett.

– Nem újkeletű a kialakult helyzet, ez egy hosszútávú folyamat – jelentette ki Magyar Ferenc, a Szent István Egyetem kancellárja tegnap a kar hallgatóinak tartott tájékoztatón. Elmondta, két éve ismert a helyzet, amibe az egyetem került.

2017-18-ban egy független szakértő átvilágította a Szent István Egyetem képzési tevékenységét, működési költségeit, hatékonyságát és letett egy vizsgálati anyagot. Ez 2018 májusában a SZIE 26 fős szenátusa elé került, ami 24 igen szavazat mellett elfogadta azt, és felhatalmazza az egyetem vezetését a szükséges beavatkozások megtételére.

A 2018 májusától másfél év azzal telt, hogy az egyetem vezetése értékelte ezeket, és egy széleskörű egyeztetési folyamat végén, amibe a társkarok dékánja és a hallgatók is bevonásra kerültek, október 15-ére készült egy anyag. Ennek alapján a SZIE szenátusa 22 szenátor jelenlétében 21 igen és 1 nem mellett “egyértelműen meghatározta, hogy az elkövetkezendő időszakban a szarvasi karral kapcsolatban az SZIE egyetemi közösségének mi a szándéka”.

– 237 hallgatóval és egy maroknyi nagyon lelkes oktatóval egy kart nem tudnánk hosszú távon fenntartani – summázta a véleményt az egyetem kancellárja.

Ennek következtében a szarvasi székhelyen a jövőben az oktatás intézeti keretek között folyik. Ennek az egyik következménye, hogy alanyi jogon az intézet szakokat a következő időszakban nem fog már meghirdetni.

A kérdések és válaszok idején a HÖK elnöke a tanulmányaikat már megkezdők kérdéseit tolmácsolta, ugyanakkor üzenetüket is átadta, miszerint a hallgatók kifejtették, hogy nem szándékoznak Gödöllőre átkerülni.

Egy felszólaló kijelentette, hogy a FELVI szerint 1000 hallgatót lehet felvenni erre a karra nappali tagozatra, mégis csak a negyede tanul itt. A SZIE 20 ezer hallgatót tudna fogadni, mégis csak 11 ezer hallgatója van. A támogatásokkal történő matek után kijelentette, hogy véleménye szerint a SZIE húszezres, illetve a szarvasi ezres kapacitás ilyen alacsony hányadú feltöltése vélhetően a rossz menedzselés miatt van.

Válaszában a SZIE kancellárja elmondta, ez a campus közel 10 éve tartozik az egyetem kötelékébe, azóta demográfiai és oktatáspolitikai folyamatok következtében a hallgatói létszám megfeleződött. Az agrár felsőoktatás népszerűsége évről évre csökken, amit a jelentkezési adatok is bizonyítanak. Szarvason az oktatási terek kihasználtsága 10, a kollégiumé 12,5 százalékos.

Ez az infrastruktúra nem ekkora hallgatói létszámra lett tervezve. Ezt így már nem tudják megfinanszírozni. Az éves bérköltség 200 millió, ráadásul a Tessedik Campus hozta magával a sokat emlegetett PPP terheit, amit még nem a SZIE kötött. Az elmúlt tíz évben nem sikerül olyan évet produkálni, amiben ne lett volna működési mínusz.

A szarvasi karnak 2018 év végén 1,2 milliárd görgetett működési mínusza volt, ami azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban ennyit tett hozzá a Szent István Egyetem többi kara, mert úgy érezte, hogy a kar helyzetét a bevételeiből tudja javítani. Ennyit kellene ennek a karnak valamikor visszapótolni a többi karnak a költségvetésébe – foglalta össze álláspontját a kancellár.

2018-ig a békéscsabai campus is a kar részét képezte, ami úgy vált ki 2018-ban a rendszerből, hogy 600 millió forintot hagyott hátra, így összesen jelen pillanatban 1,8 milliárd mínusz terheli ezt a kart.

Ebben az évben a kar tervezett bevételei és kiadásai között 143 millió mínusz volt, ami szeptember végére már meghaladta a 120 milliót. Ez azt jelenti, hogy az év végére nem 143 millió mínuszt fog termelni a kar, hanem legalább 160-at, mondta. A többi kar most kifejezte azt a véleményét, hogy nem tudja ahhoz az 1,2 milliárd működési mínuszhoz hozzátenni ezt a 160 milliót, mert nincs miből hozzátenni.

Ezt a fajta működést ebben a formában nem lehet továbbvinni. Meg kell találni a kitörési pontokat, “meg kell találni azt a profilt az intézménynek, amiben piaci kapcsolatokkal, szakirányú továbbképzésekkel, felnőttképzési tanfolyamokkal a bevételeit tudja egy kicsit növelni, ugyanakkor olyan infrastrukturális és szervezeti keretek között kell a további időszakokban folytatni ami finanszírozható és felvállalható a Szent István Egyetem közössége számára”.

Legharcosabban Nagy Illés István, a Fiatalok a Vidéki Értékek Megőrzéséért egyesület elnökségi tagja olvasott be az asztal túloldalán ülő vezetőségnek. Összeszámolta, csak a karon elhelyezett 13 pályázati eredményközlő alapján 6,3 milliárd EU-s pénz érkezett Szarvasra. A kar hallgatójaként arra jutott, hogy ezek nem itt jelentkeztek, hanem Gödöllő elszívta azokat.

A tájékoztató után Nagy Illés István elmondta, a harc csak most kezdődik, ha kell, keresnek új fenntartót, de nem hagyják annyiban, hogy ennyi.

0

Legyen mindenkinek szép karácsonya!

Karate: Két ezüst Szlovéniából