in ,

Közéleti aktualitásokról mondta el a véleményét a NACSE

Csanádi László, Gombár Györgyné és Kovács Mátyás (Fotó: Hegedűs Éva)0
Csanádi László, Gombár Györgyné és Kovács Mátyás (Fotó: Hegedűs Éva)

Az önkormányzati választások utáni első sajtótájékoztatóját tartotta november 25-én a Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete. Kovács Mátyás önkormányzati képviselő elöljáróban az országosan kialakult politikai helyzetet értékelte. Úgy véli, a főpolgármester választásnak és a budapesti kerületek többségének baloldali kézbe kerülése fontos üzenetet hordoz. A 10 ezer fő feletti települések vonatkozásában további 48 esetben született ellenzéki győzelem. A 46-51%-os ellenzéki-kormánypárti szavazati arány azt mutatja, hogy rendkívül kiegyenlítetté vált Magyarországon az ellenzék támogatottsága. A választók kifejezték véleményüket, mely szerint egy békésebb, kevésbé megosztott vezetést szeretnének.

– Szarvason a képviselői helyek ezt nem igazolják, tehát itt nem történt meg az az összefogás, mint az ellenzék számára sikeresebb területeken. Ebből vagy okul az ellenzék, vagy nem. Azt gondolom, ennek a három szervezetnek semmi szégyellnivalója nincs. Mi együttműködésbe összeálltunk, bár nekünk, és itt a YouKlub nevében beszélek, nem volt prioritása, hogy mindenáron leváltsa a kormányzópártot. Sok mindenben nem értettünk egyet. Mi egyszerűen azt gondoltuk, be kell egy képviselőt juttatnunk a testületbe, részt kell vennünk ebben a munkában, de a nagycsaládosok felkérésének eleget téve, ebben az együttműködésben részt vettünk. Azt gondolom, a nagyobb együttműködési hajlandóság mindenképp hozadéka lehet ennek a választásnak – vonta le konklúzióját a szarvasi önkormányzati választás eredményéből.

Kitért a szarvasi agrárképzés helyzetére is. Mint mondta, eredeti végzettsége a karhoz köti, ezért különösen aggasztják a jelenleg zajló folyamatok. Úgy látja, a Szent István Egyetem egyértelműen kifejezte szándékát, mely szerint a képzőhelyet intézetté alakítaná. Elismeréssel szólt Babák Mihály polgármester ebben az ügyben tett lépéseiről, ezzel együtt szerinte az is jól kirajzolódik, hogy ez nem lesz elég. Éppen ezért el kell gondolkodni a folytatáson. Felvetette egy szimpátiatüntetés lehetőségét, amely egységesen, pártpolitikától függetlenül szerveződne.

Érintett egy feléje irányuló felkérést is, amely a KEF (Kábítószerügyi Egyeztető Fórum) vezetésére vonatkozott. Örömmel vállalta a megbízást, különösen azért, mert úgy érzi, hogy ezzel a YouKlubot is valamelyest rehabilitálni tudják.

Gombár Györgyné, a NACSE szóvivője tájékoztatott az ügyészséghez benyújtott, névtelen feljelentés eredményéről. Mi írják, a közhasznú szervezet terhére választási együttműködéssel összefüggésben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, ill. az alapszabályban foglaltak megsértése nem volt megállapítható.

– Én szeretném megkérni azt a jellemlovagot, aki név nélkül feljelentett, anélkül, hogy megvárta volna, hogy mi magunk tegyük ezt meg, hogy jó lenne, ha most már leállítaná ezt a hadjáratot, a munkára és a jövőre koncentrálna – címezte az illetékesnek mondandóját.

Kérte a Jobbik helyi szervezetét is, energiáit inkább arra fordítsa, hogy képviselőt ültessen a testületbe.

Megdöbbenve olvasta a Megyei Közgyűlés szarvasi tagjainak tartózkodását az agrárkart illetően. Elfogadhatatlannak tartja ezt a hozzáállásukat, mivel nekik pártérdektől függetlenül Szarvast kellene képviselniük.

Megjegyezte, hogy a Szocális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiség Bizottság múlt heti ülésén határozatképtelen volt, mivel a hét képviselőből csak hárman jelentek meg. Véleménye szerint a bejutott képviselőknek komolyabban kellene venni vállalásaikat, és nem csak a pozícióval járó előnyökre koncentrálniuk.

Csanádi László önkormányzati képviselő elsőként az ún. „szájzár törvényről” beszélt, amely a helyi SZMSZ-ba (Szervezeti és Működési Szabályzat) is bekerült. Ennek lényege, hogy a képviselők egy adott témához maximum kétszer – 5 és 2 perc – szólhatnak hozzá. Bár bizottsági ülésen módosító javaslattal éltek, ezt a pontot nem sikerült kivetetni az SZMSZ-ből, vagyis a jövőben e szerint kell megnyilvánulniuk.

Nem értett egyet a polgármester jutalmazásával sem. Noha annyit sikerült elérniük, hogy az intézményvezetők, cégvezetők és a város vezetőjének jutalmazásáról külön szavaztak, végül mindkettőt elfogadta a testület. Az utóbbi esetben hárman tartózkodtak azzal az indokkal, hogy alig néhány hete dolgoznak együtt a polgármesterrel, így nem tudnak érdemi döntést hozni. Emellett úgy látja, a jutalom azokat is megillette volna, akik korábban a csapat tagjai voltak.

Nem hagyta szó nélkül az agrárképzést sem. A városvezetés részéről ennek érdekében tett törekvéseket mindenképp előremutatónak tartja, viszont szerinte magasabb politikai köröket is meg kellene keresni.

A lakossággal való kapcsolattartásról elmondta, negyedévente – vagy gyakrabban – tart majd fórumokat, amelyeket városszerte plakátokon hirdet. Bízik benne, hogy képviselőtársai követik majd a példáját. A körzetben élők javaslatait hamarosan eljuttatja a városvezetésnek abban a reményben, hogy legalább egy részük megvalósul.

A sajtótájékoztató végén ismét Kovács Mátyás ragadta magához a szót. A „szájzár törvénnyel” kapcsolatban úgy fogalmazott, azzal egyetért, hogy a testületi ülésnek személyeskedések helyett érdemi munkáról kell szólnia, a megoldással viszont nem. Ezzel a döntéssel a kormánypárt azt üzente, hogy az ellenzéki megnyilvánulásokat akarja korlátozni.

Köszönetét fejezte ki, amiért a testületbe újonnan került képviselők részletes tájékoztatást kaptak 2019-es költségvetés jelenlegi állásáról. A tartalmában ugyancsak nem lát kivetnivalót.

A Vágóhíd utcai szociális bérlakások ablakcseréjének kivitelezési költségét magasnak tartotta, ezért elkérte az erre vonatkozó anyagot. Mivel eddig még nem kapta meg, írásbeli kérvényt nyújt be az ügyben a jegyzőnek.

Végül futballpálya felújításáról szólt, melynek kapcsán az egyesület tulajdonosi hozzájárulást kért az önkormányzattól. Azzal nem értett egyet, hogy az emelvényeket a nappal szemben állítják fel, s mivel a részletes fejlesztési elképzelést nem látta, tartózkodott az ügyben.

Fotó: Babák Zoltán0

Döntetlen a szakácspárbajon

Fotó: Hegedűs Éva0

Platánt ültettek Békésszentandráson az újratelepítés emlékére