in

Összefoglaló mezőgazdászoknak a földügyleteket érintő változásokról

Fotó: Babák Zoltán0
Fotó: Babák Zoltán

A földhivatalok aktualitása címmel tartott előadást dr. Sóvári Tibor, a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya Földhivatali Osztály vezetője tegnap a Szarvasi Járási Hivatal nagytermében.

Április 1-étől az egyes szakterületek vonatkozásában kisebb változás állt be, mondta: az ingatlan-nyilvántartás, a földmérés, a telekalakítás vonatkozásában a szakmai irányítást a Miniszterelnökség gyakorolja, ugyanis folyamatban van egy e-ingatlan nyilvántartási projekt. Ennek a célja a teljes ingatlan-nyilvántartás átalakítása, megújítása, a teljes körű elektronikus ügyintézés, valamint az automatizált döntéshozatali eljárások bevezetése, amik a Miniszterelnökség égisze alatt zajlik. A további földügyi területek, földhasználati nyilvántartások, földügyi igazgatás változatlanul az Agrárminisztérium alá tartoznak.

Jelentős azoknak az ügyeknek a száma, ahol még papíralapú az ügyintézés, mint például a földforgalmi adásvételi szerződések esetén.

Az elmúlt időszak jogszabályi változásai között szólt a január 11-én életbe lépett földforgalmi törvényhez kapcsolódó jogszabály-módosításokról.

Az elővásárlási jog sorrendjében, illetve elővásárlási jogosultak vonatkozásában bekövetkező változások között fontos a helyben lakó szomszéd fogalmának változása, másrészt ranghelyének kiemelése, ami így az ötödik helyről a negyedikre lépett előre. A törvény célja, hogy első sorban a helyben lakók, illetve a helyben lakó szomszédok jussanak földhöz, így megelőzte már az állattartó telepek, illetve ökogazdákat a rangsorban. Meghatározott művelési ágakhoz köti ezeknek a ranghelyeknek az érvényesítését. Ezekről érdemes a törvényből tájékozódni.

A másik nagy kategóriája a jogszabály-módosításnak, a helyi földbizottság szerepkörére, állásfoglalásával kapcsolatos módosítás, illetve az ezzel kapcsolatos eljárásrend átalakulása, ami például abban is jelentkezik, hogy január 11-e óta a jegyző küldi meg a helyi földbizottság állásfoglalását az ügyfeleknek, már csak a hatóság postázza ki, és önálló jogorvoslatnak nincs helye, azaz nem lehet a helyi földbizottság döntését közvetlenül bíróságon támadni.

Előadásában szólt a felesbérleti szerződésekben január 11-e óta bekövetkezett változásokról, amiket példákkal is szemléltetett.

A pontos a részletekért a törvény szövege a mérvadó.

Szemerédi Bernadett (Fotó: Valló Zoltán)

Victoria szerepében Szemerédi Bernadett

Vitéz Sinka Brigitta és ellenfelei (Fotó: Babák Zoltán)0

Nyolc ellenfelet kapott Bici néni az idei sakkszimultánon