in

Közterület-felügyelőről, a START közmunkaprogramról és ünnepi díszkivilágításról is döntöttek Szentandráson

Fotó: Babák Zoltán
Fotó: Babák Zoltán

Soros testületi ülést tartott november 25-én Békésszentandrás képviselő-testülete. A tagok között jelen volt Rusz Mihály is, aki dr. Babák Zoltán helyét foglalta el az önkormányzatban. Napirend előtt Sinka Imre polgármester kérte, hogy a Köröspart utcai csapadékelvezetésre vonatkozó napirendi pontot napolják el a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésére, ahol a műszaki szakértő és a kivitelező is kifejtené véleményét. Hévízi Róbert, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hozzáfűzte, az előző ülésen már részletesen tárgyalták a kérdést, a következő alkalmat pedig bejárással kezdik.

A település vezetője köszönetét fejezte ki a Békésszentandrás és Szarvas között történt faültetéssel kapcsolatban, amely aktív lakossági részvétellel zajlott. Hévízi Róbert arra kérte a lakosságot, amennyiben van ötletük a folytatásra vonatkozóan, jelezzék feléjük. Egyúttal javaslatot tett arra, hogy a helyiek a testületi ülést megelőzően elmondhassák problémáikat, és kérdéseket tegyenek fel. Sinka Imre reakciójában elmondta, a testületi ülések nyilvánosak, így amennyiben valaki szólni kíván, annak a jövőben is lehetősége lesz rá. Mindemellett felhívta a testületi tagok figyelmét, hogy határozzák meg a fogadóóráik időpontját, ahol a lakosság ugyancsak konzultálhat velük.

Farkasné Sinka Dóra, a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság megválasztott elnöke beszámolt az átruházott hatáskörben végzett döntéseikről. Tíz fő számára ítéltek meg eseti települési támogatást 50 ezer Ft értékben. Gyermekek és fiatal felnőttek részére 3 főt segítettek 45 500 Ft értékben, ami nyolc gyermeket érint. Kamatmentes kölcsön formájában egy személy nyújtott be települési támogatást, amit a bizottság a képviselő-testület hatáskörébe utalt.

2020. évi költségvetés várható támogatásait Bagdiné Balla Andrea pénzügyi csoportvezető ismertette. Mint elhangzott, ahhoz, hogy a költségvetést tervezni tudják, tudni kell, hogy az a település a központi költségvetésből milyen forrásokra számíthat. A számok még nem véglegesek, jelen állás szerint úgy néz ki, hogy 195 millió Ft-tal gazdálkodhatnak.

2019. évi költségvetési rendeletet 49,143 millió Ft-tal módosították, a főösszeg 1,4 milliárd fölé emelkedett. A növekedést főként a központi költségvetési támogatások és közfoglalkoztatást érintő bevételek okozták.

Csépainé Tóth Gabriella jegyzőhelyettes tájékoztatott a 2020. költségvetést megalapozó döntésekről. A bizottság azt javasolta, hogy jövőre a jelenleg hatályos módon alkalmazzák az adómértékeket. Változás, hogy az önkormányzat a Newjságot kiadó Kenzo Kft.-vel jövőre nem szándékozik vállalkozási szerződést kötni, ill. az Emberöltő Alapítvánnyal fennálló, határozott időre szóló helyiségbérleti szerződését határozatlan időre módosítja.

Hévízi Róbert, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke magyarázatként hozzáfűzte, a Szentandrási Híradót csökkentett oldalszámmal szeretnék ingyenessé tenné, és minden háztartáshoz eljuttatni. Ehhez szükség van bizonyos sorok megszüntetésére, és továbbiak felülvizsgálatára is. Ajánlatot kértek a nyomdától arra vonatkozóan, hogy a megnövekedett példányszám milyen költségekkel jár, a kérdésben pedig a következő testületi ülésen tovább szeretnének lépni.

Elfogadták a 2019. évi harmadik negyedév költségvetési beszámolóját is. Bagdiné Balla Andrea pénzügyi csoportvezető elmondta, a bevételek és a kiadások időarányosan teljesültek.

Elfogadták a településen dolgozó védőnők jutalmazásét is, 77 335 Ft összegben. Döntöttek arról is, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozóit karácsonykor ötezer Ft mértékben megajándékozzák.

Szavaztak a település vezetőjének jutalmazásáról is. Hévízi Róbert, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke úgy fogalmazott, a bizalom jeleként tekintettek a kérdésére, és a településvezető fizetésének egy havi díját szavazták meg jutalomként.

A zöldebb, környezetbarátabb, biztonságosabb település megvalósítása céljából egy közterület-felügyelői állást szeretnének létrehozni. Hévízi Róbert, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, komoly reményeket fűznek ehhez a hivatáshoz, a tervezett tevékenységi kör pedig lefedi egy fő nyolcórás foglalkoztatását. Major Attila hozzászólásában megjegyezte, teljes mellszélességben támogatták a kérdést, és abban is bíznak, hogy a jövőben majd egy mezőőrt is alkalmazni tudnak. Az év elején meghirdetésre kerülő álláshelyre érettségizett, főként helyi jelentkezőket várnak.

A 2020. évi START közmunkaprogramot az előző éveknél alacsonyabb létszámmal, 23 fővel tervezik. Részeit továbbra is három programelem, a mezőgazdasági, helyi sajátosságokra épülő és szociális teszik ki. Sinka Imre elmondta, egy részről örömteli, hogy sokan visszakerültek az elsődleges munkaerő piacra, más részről pedig hiányzik a településnek a Belügyminisztérium erre a célra nyújtott támogatása. Ezzel a létszámmal csak a legégetőbb feladatokat tudják ellátni.

Helyi közvilágítási hálózat üzemeltetése kapcsán az a döntés született, hogy a hosszú távú, kedvezőbb szolgáltatást veszi igénybe. Ez négyévenkénti szervízelést jelent, melynek részeként a nagyközségben mindenhol új lámpák kerülnek felszerelésre.

Ünnepi díszkivilágítás beszerzésére közel 400 ezer Ft-ot szavaztak meg, amivel a lakossági igényeket szeretnék kielégíteni. Tulajdonosi hozzájárulást adtak továbbá a Körösön egy adventi dekoráció elhelyezéséhez, az önkormányzat pedig vállalta az üzemeltetéssel járó költségeket.

Ötvenezer forintos támogatást nyújtottak egy szoborállításhoz is, amellyel Gyimesi János, békésszentandrási gyökerű kosárlabdázó, a női kosárlabda-válogatott szövetségi kaptány előtt tisztelegnek. Az emlékmű a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium udvarán kerül elhelyezésre.

Vírusvédelmi szoftverek előfizetéséről  szavaztak a Polgármesteri Hivatal számítógépein, ami 365 700 Ft költséggel jár.

A bejelentések között Farkasné Sinka Dóra Valami kézműves közösség által szervezett karácsonyi vásárra invitált mindenkit, amelyet vasárnaponként, a piacon tartanak.

0

Csodálatos szezonzárás

Fotó: Hegedűs Éva0

Soha nem látott mennyiségű szeretetdobozt gyűjtöttek a szarvasi gyerekek