in

Elkészült a szarvas városi geotermikus rendszer fejlesztés II. üteme

Szarvas Város Önkormányzata 2017-ben pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése” tárgyú felhívásra, amelyről a pozitív támogatói döntés 2017. december 20-án érkezett. Ezt követően vehette kezdetét a munka, amely napjainkra kiteljesedett.

A TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 azonosító számú projektet Szarvas Város Önkormányzata valósította meg, mely projekt összesen majdnem 100 millió forint vissza nem térítendő, 100 %-os támogatásban részesült a Széchenyi 2020 program keretében.

Jelen fejlesztés keretében a Polgármesteri Hivatal két épülete, a Széchenyi utca 2. szám alatti háziorvosi rendelő, a Közfoglalkoztatási Központ és a Közbiztonsági Centrum csatlakozott a meglévő termál rendszerhez, továbbá a K88. sz. termelő kút üzemképessé tétele valósult meg.

A bekapcsolandó épületekhez a közterületeken a földben megépültek a lecsatlakozó aknák, illetve vezetékek, beépítésre kerültek a szakaszoláshoz szükséges elzáró szerelvényeket. A vezetékek, korrózióálló anyagúak hőszigeteltek. A hőközpontban is kialakításra kerültek faláttörések, a kiszakaszolási lehetőségek. A beruházás keretében a rendszerre való csatlakozás -vezetékrendszer kiépítését követően a hőközpontok gépészeti szerelése is megtörtént.

A projekt elsődleges célja azt volt, hogy a hőenergia biztosítsa a rendszerhez csatlakoztatott önkormányzati épületek fűtését, így csökkentve a gázfogyasztást.

A projektmegvalósítás időszaka: 2018. március 1. – 2019. december 5.

A projektről bővebb információ a www.szarvas.hu/onkormanyzat/palyazatok oldalon olvasható.

2019|12|05 Szarvas Város Önkormányzata – Sajtóközlemény – Szarvas városi geotermikus rendszer fejlesztés, II. ütem

Felhívás – Túzok Vándorkupa alkotói pályázatra

0

Luca napi fénykereső – iskolai játszóház a Gyakorlóban