in ,

Don Bosco a Gyakorlóban

Dr. Kiss Imre plébános0
Dr. Kiss Imre plébános

Hangos „gyermek-csicsergéssel” és zsibongással vette kezdetét a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskolájának Don Bosco Napja. Az intézmény 2019. január 31-én tartott szentmiséjén választotta Bosco Szent Jánost az intézmény védőszentjévé. A nevelőtestület döntése értelmében ezt a napot a vidámság, a lélek és a test nemesedésének napjává teszi a gyermekek számára. Don Bosco nevelésének alapja a szeretet. Ugyan rendszerezett neveléstant nem dolgozott ki a Szalézi Rend alapítója, de olyan pedagógiai iránymutatást nyújtott életével és munkásságával, amely méltán lehet alapja egy pedagógusképzést folytató intézménynek, iránymutatója egy nevelési-oktatási módszertani központ mindennapi pedagógiai gyakorlatának. A XIX. században ténykedő katolikus pap, nevelő, a népművelés, a nevelés, a szociális gondoskodás ikonikus alakja, olyan hivatástudattal látta el mindennapi szolgálatát, amit egész egyszerűen a „szeretet pedagógiájának” is nevezhetünk. A nevelő a neveltek között… A játék, a jókedv, a vidámság, az örömteliség, az együttes élmények, az egymásba kapaszkodás, a munka, a vallásosság, a barátiasság, a „gyermeknyelvűség” csupán néhány, a valódi atyai gondoskodást képviselő Don Bosco pedagógiájából.

Dr. Kiss Imre plébános atya, főiskolai tanár, a nap mondataként azt az üzenetet és bíztatást fogalmazta meg megnyitó beszédében az iskolai közösség számára, Don Boscot idézve, miszerint „légy alázatos, erős és kitartó!”. Don Bosco életének néhány pillanatát, csodával telt életútját elmesélve, a gyermekek érezhették, mit takart a kölcsönös bizalom nevelő és nevelt között, mit jelent az önfeledt vidámság, mit jelent a „valódi szabadság”, az egészséges élet testben és lélekben.

Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár köszöntötte az iskolapolgárokat, és köszöntőjében emlékeztetett, hogy miért is esett Don Boscora a választás a tavalyi évben. Hogyan tudjuk szolgálatunkkal és tevékenységünkkel képviselni azt a nevelői örökséget, amit Bosco Szent János életével példaként állított elénk. Nade…, a komolyságot „félretéve” egy valóban vidám nap margójáról szól ez az írás, hiszen a megbolydult ifjúság a sport terén vetélkedett több sportágban, a Don Bosco kupák elnyerését célozva. Bogdán Péter, a Diákönkormányzat frissen megválasztott elnöke, megköszönve a választói bizalmat, és a nemes versengést jelölt társának, elindította a versenyeket, amelyek sor- és váltóversenyek, kosárlabda és labdarúgó mérkőzések formájában töltötték ki a délelőttöt: Bogi néni, Julcsi és Klári néni testnevelők vezetésével. A Cseresznye csoport versmondói adták a naphoz felütést, és természetesen nem maradhatott el Imre atya vezetésével a közös imádság sem, majd a bíztató kiáltások hangzavara tette emlékezetessé a napot.

Sz.Zs.

Samu Tamás Gergő (Fotó: Babák Zoltán)

Módosító javaslataival együtt támogatná a költségvetést Samu Tamás Gergő

Apa és fia, Seres János és Seres Viktor küzd a labdáért, mögöttük Paulik Ádám (Fotó: Babák Zoltán)0

Két fordulatos mérkőzésen is döntetlen a felsőházban