in

Teljes az egyetértés a csabacsűdi testületben

Gilanné Radványi Rózsa, Czesznak János és Bracsok Szabolcs (Fotó: Babák Zoltán)0
Gilanné Radványi Rózsa, Czesznak János és Bracsok Szabolcs (Fotó: Babák Zoltán)

Mind a 15 napirendi pont és a bejelentések is 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem mellett mentek át Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének tegnap esti testületi ülésén.

Apróbb módosításokkal 746,39 millióra módosult Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának 2019-re vonatkozó költségvetési főösszege, derült ki a település testületi ülésén tegnap délután. 2020-ra ugyanez 560,529 millióban került elfogadásra.

Három adófajtából, a magánszemélyek kommunális adójából millióra kerekítve 12, a gépjárműadó helyben maradó részéből 5 millió, valamint a helyi iparűzési adóból a visszatérítések után 47 milliónyi folyt be 2019-ben Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának kasszájába.

A napirendek között a testület 500 ezres keretet állapított meg a csabacsűdi civileknek, amit működési költségekre, rendezvények lebonyolítására, kiadványok készítésére, illetve pályázati önrészre fordíthatnak.

Egy kerekítési szabály okán a polgármester illetménye példátlan mértékben, 15, azaz tizenöt forinttal emelkedett. Előbbi így bruttó 498.600 forintban került elfogadásra. E mellé 15%-nyi költségtérítésre jogosult. A kerekítési szabály ezt is érinti, így az 2, azaz kettő forinttal lett több.

Dr. Kiss Imre, a Szent Klára plébánia plébános-esperese azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Magyarok Miasszonya Kápolna előtti megrongálódott harangláb helyreállításában, az előtte levő tér rendezésében, parkolóhelyek kialakításában segítsen, hivatkozva arra, hogy a településen kis létszámú katolikus gyülekezetet főként idősek alkotják, így saját erőből nem tudják megvalósítani.

Hivatkozva arra, hogy a tanulók jogbiztonsága, a köznevelés és közoktatásra való jogosultság optimális feltételeinek a gyermekek lakókörnyezetéhez legközelebb történő biztosítása és a köznevelési-közoktatási intézményben folyó eredményes pedagógiai munka elismeréseképp a Békéscsabai Tankerületi Központot tájékoztatják arról, hogy továbbra is a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskolát jelölik meg Csabacsűd és Örménykút közigazgatási területére kötelező felvételt biztosító iskolának.

Utolsó napirendi pontként a testület elfogadta a 2/2020.(I.20.) rendeletük mellékletének abból a 34 tételből álló felsorolást, ami tulajdonképpen az önkormányzat tevékenységi körét írja le.

A testületi ülés előtt a Csabacsűd-Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás ülése zajlott.

Fotó: Hegedűs Éva0

Batyus finomságokkal és jelmezekkel farsangolt a baráti kör

Fotó: Hegedűs Éva0

Lelki megújulást ígérnek a zarándokvonatok