in , ,

A Tessedik Campus is szóba került a kihelyezett megyegyűlésen

Dr. Futó Zoltán dékán (SZIE ÁGK), mögötte dr. Kozma Gábor rektor (GFF) (Fotó: Zentai Péter)0
Dr. Futó Zoltán dékán (SZIE ÁGK), mögötte dr. Kozma Gábor rektor (GFF) (Fotó: Zentai Péter)

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése februári ülését Kétegyházán tartotta. A kihelyezett megyegyűlés a helyszínt biztosító település Idősek nappali ellátó intézményében lezajlott beruházás megtekintésével kezdődött. Mindezek után a kétegyházi polgármesteri hivatalban folytatódott az ülés, melynek első perceiben Kónya István képviselő (FIDESZ), a közgyűlés Ügyrendi Bizottságának elnöke beszámolt arról, hogy a képviselőknek január 31-ig kellett eleget tenniük vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek. Elmondta: Sebők Éva (MOMENTUM) képviselő a mai napig nem adta le vagyonnyilatkozatát, ami azzal jár, hogy míg ezt az elmaradását nem pótolja, nem vehet részt a testület munkájában, javadalmazást nem kaphat. Zalai Mihály, a közgyűlés elnöke felszólította Sebők Évát, hogy hagyja el a képviselői asztalt, a nézők között foglaljon helyet, mert a megyegyűlésen részt vehet, de tanácskozási joga nincsen. A momentumos képviselő eleget tett a kérésnek.

Mindezek után Kétegyháza nagyközség fejlesztéseiről hallhattak tájékoztatót a képviselők. Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester elmondta, hogy több pályázat is segíti a település fejlődését, ami érinti például a kerékpárutat, a bölcsődét, a csapadékvíz-elvezetést, több intézmény energetikai felújítását, valamint szót ejtett a Magyar Falu Program által támogatott pályázataikról is.

A megyében működő felsőoktatási intézmények a megye felsőoktatásáról állítottak össze tájékoztatót. Bíró Gyula, a Gál Ferenc Főiskola képzésfejlesztési igazgatója, dr. Malatyinszki Szilárd, a Kodolányi János Egyetem Orosházi Oktatási Központjának igazgatója, dr. Futó Zoltán, a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Karának dékánja és dr. habil. Bíró István a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának dékánja bemutatta saját intézménye képzési kínálatát, az aktuálisan induló szakokat, szót ejtett a hallgatói létszámokról és a jövőbeni tervekről. A képviselők egyetértettek abban, tenni kell azért, hogy a fiatalok helyben maradjanak, Békés megyében találjanak képzési lehetőséget, majd a képzettség megszerzése után megfelelő munkahelyet és megélhetést. A képviselők aggódva hallgatták a szarvasi Tessedik campust érintő változásokat: február elejétől öntözési és vízgazdálkodási intézetként működik, és a szerkezetátalakítás jegyében a vezetés úgy döntött, nem hirdetnek képzéseket Szarvason. Zalai Mihály megyei elnök elmondta, mindent megtesznek azért, hogy a campusnak legyen jövője, és a képzések újra elinduljanak. Ennek érdekében egyeztetéseket, tárgyalásokat folytattak a campus vezetőivel, Szarvas város polgármesterével, a térség országgyűlési képviselőjével, minisztériumi vezetőkkel.

Módosította a testület Békés Megye Integrált Területi Programját, szó volt a közgyűlés múlt évi nemzetközi programjának végrehajtásáról, és elfogadták a képviselők az idei nemzetközi programot.

A megyei értéktár munkájáról is tájékozódott a testület, megtudtuk, hogy a megye 75 települése közül már 53 megalakította a helyi értéktár bizottságot, legutóbb Telekgerendás döntött úgy, összegyűjti és lajstromba veszi a helyi értékeket. Szó volt a legutóbb a megyei értéktárba bekerült 15 értékről, valamint a múlt évi Megyenapról is.

A közgyűlés bejelentésekkel zárult, melyből kiderült, hogy a soron következő, munkaprogram szerinti ülés áprilisban lesz.

Fotó: Szarvasi Kábeltelevízió

Newjság vs. Szarvas Város Önkormányzata: 0–1

Fotó: Babák Zoltán0

Nem jól kezdődik a tavaszi szezon női kézilabdázóinknál