in ,

Digitális-suli fejlesztések a Gyakorlóban és a GFF pedagógusképzésében

0

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorlóintézménye 2016-ban indította útjára a Gyakorló Digitális Suli 2.0 programját, amelynek keretében minden Gyakorlós tanuló saját tablet eszközt kap az önálló tanulás támogatásához. 2020. február 24-én első osztályosaink örömmel vették birtokba új digitális eszközeiket.

Az önálló tanulási tér kialakításának céljával a GFF Szarvasi Gyakorlóintézménye minden tanulójának biztosítja a digitális eszközök rendelkezésre állását, nemcsak az iskolai környezetben történő, de az otthoni tanulást is támogatva.

Bíró Gyula, a Gál Ferenc Főiskola képzésfejlesztési igazgatója, a Gyakorlóintézmény intézményvezetője kérdésünkre elmondta, hogy egy átfogó intézményfejlesztési stratégia részeként, mind a főiskolai képzésben, mind a főiskola fenntartásában működő köznevelési intézményben, olyan digitális pedagógiai eszközfejlesztést és módszertani tartalomfejlesztést hajtanak végre, amely a kor kihívásainak megfelelő technikai környezet mellett, használható tudással ruházza föl a jövő pedagógus generációját.

A Gyakorlóintézmény vonatkozásában elmondta, hogy a nyár folyamán kétmillió forintos hálózatépítési beruházással építettek ki a teljes intézmény területét lefedő vezetékes és nagy teljesítményű wifi rendszert, amely azt is támogatja, hogy azonos időben akár két-háromszáz darab eszköz egyidejűleg felcsatlakozzon a világhálóra.

Az eszközfejlesztés továbbfolytatásaként az informatika és robotika tanterembe új asztali PC-k érkeznek, a tavalyi húsz gép mellé további tizenöt gép beszerzését indította meg a Gyakorlóintézmény az idei félévben.

A főiskolán, a nyár folyamán több interaktív tábla került beszerzésre, illetve tabletek támogatják a hallgatók módszertani foglalkoztatását.

Az intézmény vezetője tájékoztatást nyújtott arról is, hogy a Vodafone Magyarország Zrt-vel, a főiskola rektora által hamarosan aláírásra kerülő együttműködés keretében, olyan digitális tanulási teret hoznak létre Szarvason, amely a megyében elsőként és eddig egyedülálló módon a Gyakorló iskolások mellett a főiskola alapképzésben résztvevő hallgatóinak infokommunikációs tudását támogatja, illetve a digitális pedagógia módszertanát hivatott pilot programként kiszolgálni. A Gyakorló és a Pedagógiai Kar hallgatói képzésében digitális módszertani kurzusok kerülnek bevezetésre, amelyek párhuzamosan futnak a Gyakorlóintézmény digitális pedagógiai-módszertani programjaival. Ennek kapcsán hangsúlyozta az intézmény vezetője, hogy egy kétszáz millió forintos, hét egyházmegyei intézményt érintő digitális program menedzselése van jelenleg is folyamatban, olyan korszerű eszközök beszerzésével, és olyan tanári továbbképzéseket tartalmazó programcsomagjával, amely felkészíti és biztosítja az új kihívásoknak való megfelelést.

A létrejött új digitális környezet és tudásbázis a gyermekek és pedagógusjelölt hallgatók szakmai munkájának támogatásán túl a pedagógus továbbképzésekben is szerepet fog kapni bemutató órák, szakmai műhelyfoglalkozások keretében.

Sz.Zs.

Fotó: Hegedűs Éva0

Tovább fejlődhet a térségben a falu és tanyagondnoki szolgálat

Fotó: Babák Zoltán0

Egy óra alatt 19 napirend teljes egyetértésben