in

Egy óra alatt 19 napirend teljes egyetértésben

Fotó: Babák Zoltán0
Fotó: Babák Zoltán

Tegnap tartotta Békésszentandrás képviselő-testülete rendes ülését, amin 19 napirend került témára. Ezt a 19 napirendet picivel több mint egy óra alatt letudták a képviselők, ami egy picivel kevesebb, mint az az 1 óra 21 perc, amit egy felmérés szerint a tízezer alatti települések lakói békeidőben hajlandók még figyelemmel kísérni. Ennek talán az is az oka lehetett, hogy mind a 19 napirend 7 igennel ment át, sem tartózkodás, sem nemleges szavazat nem volt.

Elsőként Farkasné Sinka Dóra, a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke számolt be az átruházott feladatokról, ezt követően elfogadták a teleülés 2020-as költségvetést, ami Bagdiné Balla Andrea pénzügyi csoportvezető tájékoztatása szerint 1334305 ezer bevételi, ill. kiadási előirányzattal a jogszabályoknak megfelelően egyensúlyi költségvetés-tervezetet sikerült előállítani.

– Úgy gondolom, sikerült egy olyan költségvetést összeállítani, ami egyrészt teljesíthető, másrészt előremutató – jelentette ki a téma gazdája, Hévizi Róbert, a Gazdasági és Turisztikai Bizottság elnöke.

A továbbiakban beszámoltak a Körös Művelődési Ház és Könyvtár, majd a Szentandrási Híradó Szerkesztőbizottságának 2019. évi munkájáról. A település lapjának szerkesztőbizottságból 13 év után saját kérésére felmentették Hévizi Róbertet. Az ülés végén az egyetlen bejelentésben helyére Benedek Erika és Balla Edit mellé Major Attilát és dr. Lesfalvi Balázst delegálták. Ez a változás magával vonta az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának kényszerű változtatását is.

Elfogadásra került a 2020-as közbeszerzési terv, a polgármesteri hivatal SZMSZ-ét, valamint Sinka Imre polgármester ez évre szóló szabadságolási tervét, amit törvényi előírásnak megfelelően február végéig össze kell állítania és a testület elé kell terjesztenie.

Egyetértés volt a 15 ezer eurós WIFI4EU pályázattal kapcsolatos szolgáltatási helyszínekről, miszerint az orvosi rendelő, a polgármesteri hivatal, a piactér és buszmegállóban kerül elsődlegesen kiépítésre. A gondozási központ és a sporttelep mint tartalékhelyszínek kerülnek felvételre. Döntöttek arról is, hogy egy negyedik cég is meg lesz hívva ajánlattételre, aki a környéken is szolgáltat.

A szúnyoggyérítésről szóló “csípős kérdésben” is dönteni kellett a változásokról, melyeket az EU-s szabályozás változása miatt kellett átvezetni. Virág Sándor elmondta, hogy a januári határozathoz képest az ülés előtt érkező ajánlatba már a földi kémiai (ULV) irtás területbővítést is hozzávették. A határozat szerint légi biológiai irtással 296 ha-t, a földi kémiai melegköd-képzéses eljárással 150 ha-t, földi kémiai (ULV) 485 ha-t fognak kezelni.

A Csokonai utcai útépítéssel kapcsolatban a kivitelezők meghívása következik, ami a törvényi feltétele a nyertes kivitelező kiválasztásának. Állásfoglalást kértek a közbeszerzési szakértőtől, aki megerősítette, hogy nem közbeszerzés köteles. Virág Sándor elmondta, helyi és környékbeli vállalkozók közül 5 céget jelöltek meg, köztük a helybeli Körös Aqua-t, illetve a gyomaendrődi illetőségű TótkaÉp-et.

A település csatlakozás a „Legszebb konyhakertek Magyarországon” programhoz, amit Sinka Imre javaslatára a Sport és Vitaminnap idejére időzítenék.

Ismét támogatták a Papp Dezső által nyaranta szervezett csángótábor megszervezését, amihez ingyenesen bocsátják rendelkezésükre a kis tornatermet.

A rekultivált szeméttelep környékén levő monitoring kutakból való minták vizsgálatára érkezett egy kedvezőbb ajánlat. Hévizi Róbert elmondta, hogy eddig mindig jó eredmények születtek, felhívta a figyelmet, hogy az adatszolgálati kötelezettség vége felé közeledik, figyeljék, ne fussanak túl a lejárati dátumon, ezzel felesleges terhet okozva a településnek.

A kisgyermekes Virág Sándor képviselő szúrta ki, hogy milyen állapotúak a gyermekorvosi rendelő berendezései. Sinka Imre megjegyezte, hogy némelyik asztalon talán még őt is tisztába tették, így időszerű az újítás. Összesen 309 ezer forintot fordítanak a berendezésekre, többek között a pelenkázóasztalra, valamint 160 ezer forintot két szünetmentes áramforrásra.

A 17. napirendi pontban 200 ezer forintos keretösszeget határoztak meg érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálatra.

Utolsó napirendként a Békésszentandrási Közösségi Szálláshely üzemeltetéséről kellett dönteni. A volt kollégiumi épületszárny üzemeltetésének kényszerű változtatásáról Tóth András számolt be. A kormányrendelet 2019-ben úgy változott, hogy abba a kategóriába, amibe a kollégiumi szálláshely esik, elvárás a 24 órás recepció biztosítása. A gazdaságosság és az észszerűség az mondatta vele, hogy válasszanak olyan szállástípust (egyéb szálláshely), amihez elegendő recepciós ügyeletet tartani. A rendelethez való megfeleltetés után a 44 férőhelyből 29 marad.

0

Digitális-suli fejlesztések a Gyakorlóban és a GFF pedagógusképzésében

Szijártó Mandel jobbról

Első junior korosztályos érem