in ,

Hogyan élelmezték a szarvasiak az erdélyi fejedelem seregét?

Fotó: Tessedik Sámuel Múzeum
Fotó: Tessedik Sámuel Múzeum

1683 különleges év volt. Előző évben foglalták el a törökök Fülek legendás várát. Fel is robbantották, annak rendje-módja szerint. (Nem örülök neki, mert nemességszerző ősöm ott volt vicekapitány…) A következő évben a Padisah parancsot adott a Bécs elleni offenzívára. Kara Musztafa Pasa hadserege menetelt a Császárváros ellen. Persze, az úgynevezett vazallus államoknak is kötelességük volt felvonulni. Thököly Imre Felső-Magyarországi Fejedelem (jó kis törökséggel: Orta Macar’in Kralisi, vagy egyszerűen Kurs Krali) kb. húszezer jól felszerelt végvárival és kuruccal indult el. Dunántúlon leragadtak, és a fejedelem maga mellé csábította az összes oligarchát. Kiosztott jó pár nemességet, és alapított pár kuruc hajdúvárost. Majd visszafordult… Belevaló csávó volt, az tuti! Sobieski János lengyel királynak és Lotaringiai Károly fővezérnek köszönhetően a sógorok olcsón megúszták.

Apaffi Mihály erdélyi fejedelem egy szuperül megszervezett hadsereget indított útjára Teleki Mihály (városunkból származó, azaz békési) kővári főkapitány és erdélyi generális vezetésével. Székely gyalogosok, szász vasasok, kővárvidéki román puskások, partiumi hajdúk (bihariak és szabolcsiak), havasalföldi zsoldosok és szemenyek voltak a keze alatt.

Az erdélyi sereg vidáman menetelt és végig zabálta a Nagy Magyar Alföldet. Le is késték a háborút. Fenn maradt egy remek bőrbe kötött diárium, ami megörökíti a kajálást. Betűztem pár szót, csak, hogy értsétek: jókat kajáltak nálunk is az erdélyi komák!

(1683. október) 22. Általjővén a Kőrösön a szarvasi hídon, szállott meg a tábor Halász-Teleki mezőben a falu mellett. Ide hoztak: A szarvasi bég küldött az úrnak 1 zsák árpát, 3 görögdinyét, 1 pujkát. Item [ugyanaz] a hídon is adott 1 görögdinyét. Békésről: 3 fejér kenyeret, 6 potykát. Ezeknek ketteit urunk [Teleki Mihály generális] számára, ketteit Mikes s Székely László uraméknak atták. Ványáról: 47 kenyeret, 34 abrakot, 3 vágómarhát, 9 juhot. Ebből adtak: Cserei uramnak, a hadnagynak, 2 kenyeret, abrakot 2 erdélyi vékát, katonáinak 2 kenyeret.

(Október) 23. Szállott meg a tábor Félhalomhoz, a Körözs mellett, ahová hoztak: Szent-Andrásból 1 zsák árpát, 1 juhot. Az ide feljebb megírt túri abrak dividálódott [megosztódott] itt e szerint: Madarász uramnak 20 véka, 2 juh. Mikes uramnak 12 véka. Székely László uramnak 12 véka. Orlai uramnak 5 véka, 1 juh, 5 kenyér. Farkas Fábián uramnak 6 véka. Balku uramnak 10 véka. Vay uramnak 10 véka. Komáromi uramnak 6 véka. Nábrádi uramnak 4 véka. Káinoki uram szolgáinak 2 véka. Nyikodni uramnak 3 véka. Gyepesi uramnak 3 véka, Csatári uramnak 4 véka, Balog János uramnak 2 véka. Kovács Györgynek 2 véka. András Deák uramnak 2 véka. Korodinak, Mihály Deáknak, Gergely Deáknak, Székelyhidinek, Pál Deáknak 5 véka. Az úr puskásinak 10 véka. Dániel István uramnak 10 véka. Békésről: 1 fazék tejfelt, 6 tyúkfiat, 31 tyúkmonyat [tyúktojást]. Ebből urunknak 4 tyúkfiat, 21 tyúkmonyat, a tejfelnek felét.

Fotó: Bencsik Antal Zsolt0

Virtuális turista: felébredtek a Körösvölgyi Állatpark görög teknősei

Baginé Tóth Erika (Fotó: Hegedűs Éva)0

Két újabb kinccsel gazdagodott a helyi értéktár