in

Határmenti katasztrófahelyzetek kezelését célzó integrált válaszrendszerek kapacitásfejlesztése

Szarvas Város Önkormányzata második határontúli projektjét kezdte el Élesd és Sólyomkővár romániai partnervárosokkal. Önkormányzatunk ebben a hónapban zárja le első sikeresen megvalósított határontúli projektjét, de már kezd is egy másikat, egy kicsit kisebb partneri konzorciummal ugyan, de reméljük ugyanilyen sikeresen. Jelen projekt címe angolul: „Development of an integrated response capacity to cross border emergency situations” és magyarul: „Határmenti katasztrófahelyzetek kezelését célzó integrált válaszrendszerek kapacitásfejlesztése”, a projekt kódja: ROHU48, rövidnév: DIRCCES, mely a cím angol megfelelőjének kezdőbetűiből tevődik össze.

A pályázat az INTERREG V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program keretében valósul meg, PA5 programprioritásban, mely a katasztrófavédelem és kockázatkezelés fejlesztését tűzte ki célul. Specifikus célja SO5/b prioritásban a határmenti katasztrófavédelem és kockázatmenedzsment fejlesztése. Célcsoportja a lakosság.

A projekt megvalósítási ideje 18 hónap, a projekt kezdete: 2019.10.01., befejezési ideje: 2021.03.31.

A projekt vezető partnere Élesd Város Önkormányzata (Románia).

A projekt összköltségvetése 485 400 EUR, melyből Élesd városé 225 000 EUR, Sólyomkővár városé 110 400 EUR, Szarvas városé 150 000 EUR. A projekt támogatása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 82,31%, összesen projekt szinten 399 532,74 EUR, mely még kiegészül a hazai társfinanszírozási támogatás összegével a határ mindkét oldalán.

A projekt a katasztrófavédelem témájához kapcsolódóan soft elemeket (információs napok, tanulmányút) és jelentős mértékű eszközbeszerzést tartalmaz mindhárom partnernél.

„Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.”

Sajtóközlemény

Fotó: Hegedűs Éva0

Bizonytalan jubileumi évad, garantált felújítások

Fotó: Babák Zoltán

Naplemente Szarvas és Szentandrás határán