in

Határmenti katasztrófahelyzetek kezelését célzó integrált válaszrendszerek kapacitásfejlesztése

Szarvas Város Önkormányzata második határontúli projektjét kezdte el Élesd és Sólyomkővár romániai partnervárosokkal. Önkormányzatunk ebben a hónapban zárja le első sikeresen megvalósított határontúli projektjét, de már kezd is egy másikat, egy kicsit kisebb partneri konzorciummal ugyan, de reméljük ugyanilyen sikeresen. Jelen projekt címe angolul: „Development of an integrated response capacity to cross border emergency situations” és magyarul: „Határmenti katasztrófahelyzetek kezelését célzó integrált válaszrendszerek kapacitásfejlesztése”, a projekt kódja: ROHU48, rövidnév: DIRCCES, mely a cím angol megfelelőjének kezdőbetűiből tevődik össze.

A pályázat az INTERREG V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program keretében valósul meg, PA5 programprioritásban, mely a katasztrófavédelem és kockázatkezelés fejlesztését tűzte ki célul. Specifikus célja SO5/b prioritásban a határmenti katasztrófavédelem és kockázatmenedzsment fejlesztése. Célcsoportja a lakosság.

A projekt megvalósítási ideje 18 hónap, a projekt kezdete: 2019.10.01., befejezési ideje: 2021.03.31.

A projekt vezető partnere Élesd Város Önkormányzata (Románia).

A projekt összköltségvetése 485 400 EUR, melyből Élesd városé 225 000 EUR, Sólyomkővár városé 110 400 EUR, Szarvas városé 150 000 EUR. A projekt támogatása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 82,31%, összesen projekt szinten 399 532,74 EUR, mely még kiegészül a hazai társfinanszírozási támogatás összegével a határ mindkét oldalán.

A projekt a katasztrófavédelem témájához kapcsolódóan soft elemeket (információs napok, tanulmányút) és jelentős mértékű eszközbeszerzést tartalmaz mindhárom partnernél.

„Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.”

Sajtóközlemény

What do you think?

Fotó: Hegedűs Éva0

Bizonytalan jubileumi évad, garantált felújítások

Fotó: Babák Zoltán

Naplemente Szarvas és Szentandrás határán