in , ,

A hétvégére szólóan is él az átruházott jogával Sinka Imre polgármester

Fotó: Babák Zoltán
Fotó: Babák Zoltán

Békésszentandrás polgármestere élt a kormány által felruházott jogával, és rendkívüli intézkedésekben szabályozza a településen tartózkodás szabályait az elkövetkezendő hétvégére:

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának  10/2020.(IV.17.) önkormányzati rendelete a kijárási korlátozással kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 118/2020.(IV.16.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.  Rendkívüli intézkedések

1.§     Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási területén található vendéglátó egységekben, üzletekben, dohányboltban, valamint a piacon – az ott dolgozók kivételével – kizárólag békésszentandrási lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek tartózkodhatnak.

2.§     Az 1. §-ban felsoroltak esetében a nyitvatartási idő alatt a vásárlóval érintkező alkalmazottak védőmaszkban és védőkesztyűben tartózkodhatnak. Kötelezem továbbá az üzletek üzemeltetőit, hogy m2 arányosan korlátozzák a belépők számát. A belépő személyek megengedett létszáma 5 m2-enként maximum 1 fő. Ennek betartására az üzemeltető a felelős. Ezentúl gondoskodni köteles az üzemeltető a bevásárlókocsik, bevásárlókosarak foggantyúját és a bejárati ajtók kilincseinek (automata ajtók kivételével) harminc percenkénti fertőtlenítéséről vagy a bejáratnál kézfertőtlenítő biztosításáról.

4.§     Azok a békésszentandrási lakcímmel vagy tartózkodási címmel nem rendelkező személyek, akik jelen rendelet hatálya alatt a településre érkeznek és tartózkodnak azt kizárólag lakóhelyükre, vagy tartózkodási helyükre való távozás céljából hagyhatják el, kivételt képez a kijárási korlátozásról szóló 71/2020.(III.27.) kormányrendelet 4.§ (1) bekezdés c) és k) pontja, valamint a (2) bekezdése szerinti alapos indok.

5.§     A Rendelet végrehajtását a rendőrség ellenőrzi. A jegyző a rendeletben foglaltak megsértése esetén közigazgatási bírságot szab ki.  A közigazgatási bírság legalacsonyabb összege 5.000 Ft, legmagasabb összege 500.000 Ft.

2.  Hatályba léptető rendelkezések

6.§     (1) Ez a rendelet 2020. április 18. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. április 20. napján hatályát veszti.

Békésszentandrás, 2020. április 17.

Sinka Imre

polgármester

A vállalkozók járványban is fogják a tanulók kezét

Hévizi Róbert (Fotó: Hegedűs Éva)0

Rendhagyó módon ünnepelte Békésszentandrás a település születésnapját