in , ,

Szentandrás után Szarvason is bejárási tilalom a hétvégére

Fotó: Babák Zoltán
Fotó: Babák Zoltán

Sinka Imre polgármester harmadik hétvégére hirdette meg a bejárási tilalmat. Most Babák Mihály polgármester is elszánta magát arra, hogy átruházott jogkörével élve a kistestvérhez hasonlóan szigorúbb intézkedéseket hozzon

Eszerint nem helybenlakás céljára használt ingatlanban, nyaralóban, stb… csak szarvasi lakos tartózkodhat. Rendezvényt tartani ezekben tilos. Horgásztevékenységet csak szarvasi lakosok folytathatnak saját ingatlanról.

Sinka Imre polgármester a következő rendeletet hozta a 25-26-i hétvégére:

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 12/2020.(IV.24.) rendelete a kijárási korlátozással kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 148/2020.(IV.23.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.     Rendkívüli intézkedések

1.§     Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási területén található vendéglátó egységekben, üzletekben, dohányboltban, valamint a piacon – az ott dolgozók kivételével – kizárólag békésszentandrási lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek tartózkodhatnak. Kivételt képeznek a munkavégzés céljából a településen tartózkodó személyek.

2.§     Az 1. §-ban felsoroltak esetében a nyitvatartási idő alatt a vásárlóval érintkező alkalmazottak védőmaszkban és védőkesztyűben tartózkodhatnak. Kötelezem továbbá az üzletek üzemeltetőit, hogy m2 arányosan korlátozzák a belépők számát. A belépő személyek megengedett létszáma 5 m2-enként maximum 1 fő. Ennek betartására az üzemeltető a felelős. Ezentúl gondoskodni köteles az üzemeltető a bevásárlókocsik, bevásárlókosarak fogantyúját és a bejárati ajtók kilincseinek (automata ajtók kivételével) harminc percenkénti fertőtlenítéséről vagy a bejáratnál kézfertőtlenítő biztosításáról.

3.§     Azok a békésszentandrási lakcímmel vagy tartózkodási címmel nem rendelkező személyek, akik jelen rendelet hatálya alatt a településre érkeznek és tartózkodnak azt kizárólag lakóhelyükre, vagy tartózkodási helyükre való távozás céljából hagyhatják el, kivételt képez a kijárási korlátozásról szóló 71/2020.(III.27.) kormányrendelet 4.§ (1) bekezdés c) és k) pontja, valamint a (2) bekezdése szerinti alapos indok.

4.§     A Rendelet végrehajtását a rendőrség ellenőrzi. A jegyző a rendeletben foglaltak megsértése esetén közigazgatási bírságot szabhat ki.  A közigazgatási bírság legalacsonyabb összege 5.000 Ft, legmagasabb összege 200.000 Ft.

2.     Hatályba léptető rendelkezések

5.§     (1) Ez a rendelet 2020. április 25. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. április 27. napján hatályát veszti.

Békésszentandrás, 2020. április 24.

Sinka Imre polgármester

Záradék: Jelen rendelet kihirdetésre került 2020. április 24. napján.

Békésszentandrás, 2020. április 24.

Csépainé Tóth Gabriella jegyző

Fotó: Babák Zoltán0

M44: Épül a Tisza-híd, a 44-es főúton útfelújítások kezdődnek

Forrás: Police.hu

Szent György napján két szarvasi rendőrt is elismertek